Kariérní plány Čechů v roce 2015

Posted by Veronika 04/05/2015 at 10:14

Podle prognostik Mezinárodního měnového fondu bude světová i česká ekonomika zrychlovat tempo svého růstu o několik procent. Stále platí, že česká konjunktura má kořeny především v zahraničí, kde ovšem zaznamenáváme mírné oživení. Celkově můžeme náladu v ekonomice hodnotit velmi pozitivně, což znamená, že uvažování firem i spotřebitelů nepředstavuje bariéru pro ekonomický růst v letošním roce. Stále více firem plánuje zvyšovat počet zaměstnanců. Roste tedy nabídka práce a lidé mají více na výběr. Větší poptávce po práci nahrává samozřejmě také období sezónních prací, které významně ovlivňuje některá odvětví.
Jaké jsou kariérní plány Čechů? Jak jsou se svou prací spokojeni a mají vůbec zájem o pracovní růst či prohlubování své kvalifikace? Přesně na tyto otázky se zaměřil nejnovější průzkum personální agentury Grafton Recruitment, kdy bylo osloveno zhruba tisíc respondentů.
 
 
28 % lidí vyjádřilo spokojenost se svou nynější pracovní pozicí, dalších 16 % by chtělo u stávajícího zaměstnavatele kariérně postoupit výše. V rámci rozvoje na současné pracovní pozici by si zaměstnanci rádi doplnili znalosti na odborném školení či absolvováním jazykového kurzu. 
Obecně je zájem také o rekvalifikační kurzy, nejčastěji v oblasti služeb – maséři, manikérky atd. Vzhledem k větší nabídce pracovních míst není překvapením, že lidé přestávají mít strach ze změny. 37 % respondentů by v letošním roce chtělo změnit práci a jako hlavní důvod pro změnu zaměstnání nejčastěji uvádějí nedostatečné finanční ohodnocení na stávající pracovní pozici. Dalšími často zmiňovanými důvody jsou nevyhovující mezilidské vztahy na pracovišti a nespokojenost s nadřízenými.
12 % dotázaných by si letos rádo našlo práci v zahraničí. Tento záměr mají především absolventi vysokých škol, kteří by si rádi tímto způsobem zlepšili své jazykové znalosti. Zbývajících 7 % oslovených pak přemýšlí o vlastním podnikání nebo plánuje odchod na mateřskou dovolenou.
 

no comments

Výše minimálních mezd v členských státech EU v roce 2015

Posted by Veronika 17/04/2015 at 07:18

Minimální mzda v členských státech EU v roce 2015? Česko obsadilo čtvrtou nejnižší pozici
 
Minimální mzda se v evropských zemích pravidelně zvyšuje, ať už z důvodu zohlednění inflace nebo aby určitým poměrem odpovídala průměrné mzdě. V Česku se od ledna 2007 do srpna 2013 nezvyšovala a činila po toto období 8 000 Kč. Od 1. ledna 2015 se minimální mzda v České republice zvýšila z 8 500 Kč na 9 200 Kč. Přes toto zvýšení však nadále zůstává na nejnižších příčkách z členských zemí EU. Z členských států EU je nižší minimální mzda po přepočtu na koruny pouze v Bulharsku, Rumunsku a Litvě.
 
V Německu, Nizozemí, Belgii a Velké Británii je minimální měsíční mzda dle aktuálního kurzu vyšší než 40 tisíc korun, v Lucembursku dokonce překračuje hranici 50 tisíc korun. V šesti členských zemích EU (Švédsko, Finsko, Dánsko, Itálie, Kypr a Rakousko) není minimální mzda legislativně vymezena - většinou je v těchto zemích sjednávána v kolektivních smlouvách nebo jsou pro určité profese stanoveny tarifní třídy. Ostatních dvaadvacet členských států EU, které mají minimální mzdu stanovenou legislativou, uvádíme v tabulce.
 
 
 
 
 
Minimální mzda v zemích EU v roce 2015
 
Členské státy EU Minimální mzda v národní měně Orientační přepočet na Kč
Lucembursko 1 923 EUR 52 584 Kč
Velká Británie 1 127 GBP 42 707 Kč
Belgie 1 502 EUR 41 072Kč
Nizozemí 1 502 EUR 41 072Kč
Německo 1 473 EUR 40 279 Kč
Irsko 1 462 EUR 39 978Kč
Francie 1 458 EUR 39 869 Kč
Slovinsko 789 EUR 21 575 Kč
Malta 720 EUR 19 688 Kč
Španělsko 649 EUR 17 747 Kč
Řecko 586 EUR 16 024 Kč
Portugalsko 505 EUR 13 809 Kč
Polsko 1 750 PLN 11 931 Kč
Chorvatsko 3 030 HRK 10 926 Kč
Estonsko 390 EUR 10 664 Kč
Slovensko 380 EUR 10 391 Kč
Lotyšsko 360 EUR 9 944 Kč
Maďarsko 105 000 HUF 9 678 Kč
Česká republika 9 200 CZK 9 200 Kč
Litva 300 EUR 8 204 Kč
Rumunsko 975 RON 6 044 Kč
Bulharsko 360 BGN 5 032 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: na koruny přepočteno aktuálním kurzem dne 14. 4. 2015
 
Názory na výši minimální mzdy se v mnohém rozcházejí. Při správném nastavení však může hrát důležitou motivační roli. Zkrátka – práce by se měla vyplatit a životní úroveň lidí pracujících za minimální mzdu by měla být natolik vysoká, aby snižovala dlouhodobou nezaměstnanost a eliminovala počet osob na sociálních dávkách. V každé zemi se však musí přihlédnout k systému zdanění a povinného pojištění – příliš vysoká minimální mzda totiž zvyšuje mzdové náklady zaměstnavatelů, kteří musejí zvýšit plat i ostatním zaměstnancům. Práce je poté dražší, což je negativní pro rozvoj podnikání a následně i pro nabídku práce, jelikož často dochází k propouštění zaměstnanců a tím poté ke zvýšení nezaměstnanosti.
V západní Evropě se minimální mzda pohybuje okolo 40 % průměrné mzdy. V České republice se průměrná mzda pohybuje kolem 27 000 Kč, takže statisticky jsme v tomto ohledu asi na 34% průměrné mzdy.
 

Tags , , ,  | no comments

Daňové přiznání

Posted by barbora 18/03/2015 at 12:22

Daň z příjmů fyzických osob činí 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné si její výši vypočtou na základě daňového přiznání. To ale vyplňují jen v případě, pokud jejich roční výdělek za rok 2014 přesáhl 15 tisíc korun nebo se ocitli ve ztrátě. Za zaměstnance odvádí tuto daň zaměstnavatel. Pokud vyplňujete daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 bez daňového poradce, musíte ho podat (a také daň z příjmů zaplatit) do 1. dubna 2015. Pokud podáváte daňové přiznání přes daňového poradce, musíte do 1. dubna předložit finančnímu úřadu plnou moc, ze které vyplývá, že jste daňového poradce tímto úkonem skutečně pověřili. Termín pro podání daňového přiznání se pak pro něj posouvá na 1. července 2015. Občané, kteří mají zřízenu datovou schránku, musejí daňové přiznání za rok 2014 podat elektronicky, nikoliv papírově, jinak jim finanční úřad udělí automatickou pokutu 2 000 Kč. Daň z příjmu fyzických osob je splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

kalkulátor

Při vyplňování daňového přiznání nezapomínejte na několik důležitých bodů:

I při nulové dani se podává daňové přiznání – pokud je daňový základ nižší než 165 000 Kč, tak se za rok 2014 neplatí na dani z příjmu fyzických osob nic. Přesto však OSVČ s nízkým hrubým příjmem či osoby mající pouze příjmy z pronájmu musí podat daňové přiznání (přestože je daňová povinnost nulová).

Jestliže jste zaměstnanec, ale máte za rok 2014 další zdanitelné příjmy (např. ze samostatné výdělečné činnosti či pronájmu) vyšší než 6 000 Kč, tak máte povinnost si daňové přiznání podat (nelze jej vyřídit prostřednictvím zúčtování daně prováděné zaměstnavatelem).

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná a neuplatňujete za rok 2013 v daňovém přiznání výdajový paušál, můžete využít slevu na vyživovanou manželku či manžela a slevu na dítě. Dále je možné odečíst si slevu na poplatníka, která momentálně činí 24 840 Kč. Po podání daňového přiznání je možné uplatnit slevu na dani za vyživovanou manželku (či manžela) a to v případě, že její příjem nepřekročil za zdaňovací období 68 000 Kč.

Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit pouze jeden z rodičů – pokud tedy zaměstnaný rodič slevu uplatňuje již při výpočtu čisté mzdy, tak není možné ji znovu uvést v daňovém přiznání. Daňové zvýhodnění na dítě lze uplatnit pouze po dobu, kdy je podle zákona o daních z příjmů považováno za vyživované dítě, tj. pod dobu jeho studia do 26 let a sleva činí 13 404 Kč ročně.

Komu vyšel v daňovém přiznání daňový přeplatek, ten nesmí zapomenout vyplnit "žádost o vrácení přeplatku". Bez vyplnění potřebných údajů (např. čísla bankovního účtu) nemůže finanční úřad vypočtenou daň vrátit. Při zasílání přeplatků není přitom rozhodující, kdy bylo daňové přiznání podáno. Dřívější podání daňového přiznání povinnou administrativu neurychlí a peníze dříve nedostanete – finanční úřad má lhůtu 1 měsíc od řádného termínu podání daňového přiznání.

no comments

Pozor na mrtvé účty finančního úřadu!

Posted by barbora 12/02/2015 at 14:10

Mnoha lidem a firmám hrozí, že budou zařazeni mezi neplatiče daní. Finanční úřady poslední den roku 2014 zrušily staré bankovní účty, na které však nepřestaly přicházet platby. Na zrušených bankovních účtech od začátku ledna přistálo zhruba 150 milionů korun. Největší částka připadá na daně z příjmu fyzických osob, další miliony připadají na DPH.

kalkulačka

K 31. 12. 2012 zaniklo 199 finančních úřadů včetně jejich bankovních účtů určených pro placení daní v České národní bance. Generální finanční ředitelství upozorňovalo na změnu účtů předchozí dva roky, kdy byly platby ze starých účtů přesměrovány na platné účty. To se však už od začátku roku 2015 neděje. Kdo po 1. 1. 2015 uhradí platbu své daňové povinnosti na zrušený bankovní účet finančního úřadu, vystavuje se nebezpečí, že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena a hrozí i sankce z důvodu prodlení. Částka platby mu bude vrácena zpět, jelikož k 31. 12. 2014 skončí dvouleté přechodné období, po které banka platby, došlé na zrušené účty, automaticky přesměrovávala na správné účty.

Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní již od 1. ledna 2013 pověřeno krajských 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad s působností na celém území České republiky. Pro bezproblémové placení daní v roce 2015 je třeba znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí bankovního účtu, matrikové části a kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód 0710.

Daňový subjekt může daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím poštovní poukázky typu A, bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu, případně formou internetového bankovnictví.

no comments

Je koruna nejhorší měnou?

Posted by barbora 19/01/2015 at 12:31

Podle časopisu The Wall Street Journal je česká koruna nejvíc oslabující měnou světa. Dokonce je prý „horší“ než ruský rubl. Označení nejhorší měna světa si však Česká republika nezaslouží, jelikož článek hodnotí vývoj měn za prvních deset dní měsíce ledna 2015, což nemá žádnou vypovídací hodnotu, a dále oslabení měny nemusí být špatnou vizitkou pro celkovou ekonomiku určité země, jelikož ekonomika je ovlivňována mnoha faktory. Oslabení měny bývá běžně používáno jako nástroj podpory exportu, což bylo v České republice využito v listopadu 2013, když Česká národní banka skokově oslabila kurz na 27 CZK/EUR.

mince na pozadí s kurzovním lístkem

V minulých dnech však Česká měna po zhruba šesti letech oslabila na úroveň 28 korun za euro. Naposledy byla koruna takto slabá v únoru 2009. K dolaru je kurz nejslabší za posledních 9 let – překročil hranici 24 korun za dolar. Dolar tedy za krátké období zdražil o téměř čtyři koruny, zatímco euro zhruba o korunu. Oslabení přišlo v reakci na data o loňské nízké inflaci. Důvodem jsou podle analytiků obavy z dalšího oslabení koruny centrální bankou. Česká národní banka bude ohledně intervenčních zásahů zasedat v únoru a může například oznámit zvýšení intervenční hladiny ze současných 27 CZK/EUR na úroveň 29 CZK/EUR. Silná depreciace koruny lze tedy interpretovat jako snaha trhu vzít osud koruny do vlastních rukou. Prezident Miloš Zeman vyjádřil svůj nesouhlas se zásahy ČNB do měnové politiky v podobě intervence měnových kurzů, které by podle něj měly být okamžitě zastaveny a neměly by přetrvávat až do roku 2016. Proč by měla ČNB znovu intervenovat? Důvodem je překvapivě levná ropa a díky ní také překvapivě nízká inflace. Zatímco ČNB by měla inflaci směrovat ke 2 %, v realitě rostly spotřebitelské ceny v prosinci jen o 0,1 %, čímž není plněn inflační cíl.

Oslabující koruna může pomoci exportérům, na druhou stranu vzroste tlak na růst cen u dovozového zboží, dále se nám zdraží pobyty v zahraničí. Oslabení koruny k dolaru brání ještě většímu propadu cen u benzinu a nafty. Přesto však benzin a nafta dále zlevňují – podle některých zdrojů se může benzín dostat i na cenu 25Kč/litr. Guvernér ČNB prohlásil, že pohyby kurzu jsou v normálu a že ČNB nemá důvod reagovat. Otázkou však bude skutečná reakce ČNB po únorovém zasedání.

no comments

Lednové změny v Evropské unii

Posted by barbora 09/01/2015 at 09:03

S novým rokem vždy přichází mnoho změn. Stejně jako České republice se změny nevyhýbají ani společenství Evropské unie. Například skončilo italské předsednictví a na místě předsednické země Evropské unie stane na šest měsíců Lotyšsko.   Za jeden ze svých hlavních úkolů považuje pobaltská země jednání s Ruskem kvůli ukrajinské krizi. Neméně důležitým tématem je také energetická a hospodářská stabilita EU a problém s islámskými radikály. Evropská unie je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření 1. 7. 2013 tvoří 28 evropských států s 507,7 miliony obyvatel. Momentálně jsou členy EU tyto státy (v závorce uvádíme rok vstupu do EU): Belgie (1952), Bulharsko (2007), Česká republika (2004), Dánsko (1973), Estonsko (2004), Finsko (1995), Francie (1952), Chorvatsko (2013), Irsko (1973), Itálie (1952), Kypr (2004), Litva (2004), Lotyšsko (2004), Lucembursko (1952), Maďarsko (2004), Malta (2004), Německo (1952), Nizozemsko (1952), Polsko (2004), Portugalsko (1986), Rakousko (1995), Rumunsko (2007), Řecko (1981), Slovensko (2004), Slovinsko (2004), Spojené království (1973), Španělsko (1986), Švédsko (1995). 
 
vlajka EU
 
Česká republika se stala členem Evropské unie 1. května 2004. V přístupové smlouvě se zavázala k přijetí jednotné evropské měny (tedy vstupem do eurozóny). Termín, kdy by Česká republika měla euro přijmout je však v nedohlednu. Členství v eurozóně je podmíněno splněním ekonomických a právních kritérií, které vymezila Maastrichtská smlouva. Jedním z nich je minimálně dvouleté setrvání národní měny v Mechanismu směnných kurzů  II (ERM II), do kterého ČR ještě nevstoupila.
 
Euro bylo postupně od roku 1999 přijato v 18 státech. Členy eurozóny jsou: Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko, Řecko, Slovinsko, Kypr a Malta, Slovensko, Estonsko a Lotyšsko. S novým rokem se eurozóna rozrostla o devatenáctého člena – Litvu. Ta jako poslední z trojice pobaltských republik přešla po téměř 11 letech členství v EU na evropské platidlo. Od 16. ledna se bude platit jen eurem. Příznivci eura věří, že to zlepší ekonomiku a posílí vazby se Západem. Kritici se obávají zdražování. Většina Litevců však s přijetím eura souhlasila. 
 
Další změnou, která může během ledna významně ovlivnit chod EU, jsou mimořádné řecké volby, které pravděpodobně vyhraje levicová strana, která se staví proti úsporným opatřením vlády spojeným s mezinárodním záchranným programem. Pokud by Řecko přestalo platit své závazky, byl by odchod Řecka z eurozóny téměř nevyhnutelný.

no comments

České e-shopy – jak vybrat ten správný?

Posted by barbora 09/01/2015 at 08:28

Česká obchodní inspekce (ČOI) zjišťovala nedostatky u vytipovaných e-shopů a ve třetím čtvrtletí 2014 provedla celkem 221 kontrol internetových obchodů. Porušení předpisů zjistila při 165 kontrolách, tedy u 75 % případů. Výsledek by se zdál alarmující, ale ČOI upozorňuje, že kontroly byly zaměřené převážně na e-shopy, na které byly podávány stížnosti. Nejčastěji se inspektoři setkávali s užitím nekalých obchodních praktik. Přestože byla kontrola zaměřená na rizikové e-shopy a stav elektronického obchodování v ČR je pravděpodobně na lepší úrovni, je třeba být vždy obezřetný. V tomto předvánočním shonu obzvlášť - policie v rámci vánočního období řeší o stovky internetových podvodů více, než v běžném roce.
 
tlačítko s otazníkem
 
Jak tedy vybrat správný e-shop?
Univerzální rada samozřejmě neexistuje, ale základní návod jak nenaletět uvést můžeme. Zásadou by mělo být - neorientovat se pouze podle ceny. Nejnižší cena, kterou nám nabídnou cenové srovnávače, nemusí být zárukou spokojenosti. Cena totiž nevypovídá o prodejci, takže je dobré si ověřit i další skutečnosti, jelikož nízká cena může skrývat mnoho dalších skrytých poplatků, které naskáčou v průběhu objednávky v podobě poštovného, balného či různých přirážek. Dále může být nízká cena „vykoupena“ pozdním dodáním zboží. Pospícháme-li s nákupem, dobré si raději před objednáním potvrdit, zda je zboží skutečně naskladněné a jak dlouho trvá jeho doručení.
 
Dalším faktorem, který by nás měl při internetových nákupech ovlivňovat, je důvěryhodnost e-shopu. Doporučujeme přečíst si recenze obchodu (většinou jsou zveřejněné již na srovnávačích cen). Ani toto ovšem nemusí stačit, jelikož i komentáře mohou být zavádějící. V mnohých případech si je píší samotní prodejci. Při nedoručení zboží v předem avízované lhůtě, má zákazník právo znovu požadovat jeho dodání nebo vrácení zaplacené částky. Seriózní prodejce by měl kupní cenu vrátit okamžitě bez problémů. V případě podvodného obchodníka, který nereaguje na výzvy, je řešením podání žaloby na zaplacení částky.
 
Častým problémem je, že prodejci nemají transparentní obchodní podmínky, nedodržují zákon a úmyslně matou své zákazníky. Takže pamatujte: zboží zakoupené na internetu nebo mimo obvyklé prodejní prostory máte právo vrátit do 14 dnů bez udání důvodu. Pokud vám zboží zakoupené na internetu nebude vyhovovat, máte ze zákona možnost od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. To znamená, že ve lhůtě 14 dnů musíte zboží také vrátit. Zboží může být vybalené, ale nesmí na něm být patrné známky užívání. V souvislosti s tímto je potřeba upozornit, že se právo na odstoupení nevztahuje například na zboží, které je upraveno na přání spotřebitele, audio a video nahrávky nebo PC programy (pokud byl porušen jejich původní obal) či na noviny a časopisy. O možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží vás musí e-shop informovat. Pokud tak neučiní, pak se lhůta prodlužuje na jeden rok a 14 dní. O možnosti odstoupení od smlouvy lze informovat i dodatečně, poté běží čtrnáctidenní lhůta ode dne, kdy zákazník poučení dostal. Pokud se na zboží v průběhu 24 měsíců vyskytne závada, dejte zboží k reklamaci. Prodejce je ze zákona povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den, kdy byla reklamace uplatněna. Prodejce v této lhůtě musí sdělit, jakým způsobem o reklamaci rozhodl, zda jí vyhoví, nebo ji zamítá. Také musí v této lhůtě vadu odstranit, tedy věc opravit, zajistit vrácení peněz či poskytnout určitou slevu. Pokud prodávající lhůtu 30 dnů překročí, máte nárok na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz.

no comments

Bankomat v České republice slaví čtvrtstoletí

Posted by barbora 09/12/2014 at 12:44

Bankomat byl zařazen mezi stovku nejdůležitějších vynálezů 20. století. Jsou to přístroje umožňující přístup pomocí počítače k finančním transakcím, aniž by při tom musel asistovat pracovník banky. První předchůdce bankomatu byl sestrojen již v roce 1939 Georgem Simjianem. Přístroj označovaný jako barograf byl instalován v New Yorku. Kvůli nezájmu klientů však vydržel pouze půl roku. Myšlenka byla oživena v roce 1967 Johnem Shepherdem-Barronem, který se cítil omezený otevírací dobou bank. Nový bankomat byl uveden do provozu v Londýně. Barronův bankomat už veřejnost přivítala s nadšením a jejich počet rychle narůstal. První mezinárodní síť bankomatů vznikla v roce 1984. Dnes jich je po celém světě kolem 2 milionů.

zadávání pinu do bankomatu

Před 25 lety v tehdejším Československu zahájil provoz první bankomat České státní spořitelny. Ten pracoval v takzvaném off-line režimu a sloužil pouze pracovníkům spořitelny. Do konce roku 1989 už byly bankomaty tři a peníze mohli vybírat i běžní klienti. Tehdejší bankomaty uměly pouze vydávat hotovost. Od té doby se počet bankomatů v České republice rozrostl téměř na 4500 a dnes tyto mašinky umí mnoho dalších věcí. Kromě výběru hotovosti zprostředkovávají informace o zůstatcích, umožňují zadávat platební příkazy a slouží jako marketinkový kanál pro propagaci bankovních produktů, do některých lze i peníze na svůj účet vložit. Podle odborníků se však nabídka služeb bankomatů v budoucnu rozšíří o služby, které budou souviset s mobilními aplikacemi.

V roce 2013 bylo v Česku 417 bankomatů na milion obyvatel, z hlediska hustoty bankomatů na geografickou oblast je v České republice 56 bankomatů na kilometr čtvereční.

Nejvíce bankomatů má Česká spořitelna, druhá je ČSOB a třetí příčku si již léta drží Komerční banka. Některé banky nemají svou vlastní síť bankomatů, například mBank, Zuno či Equa bank. Klienti těchto bank však mají možnost využívat bankomaty ostatních bankovních domů, buď zdarma či za nízký poplatek.

no comments

Společenská odpovědnost českých firem aneb znáte zkratku CSR?

Posted by barbora 27/11/2014 at 11:51

Určitě jste zaznamenali, že do podnikatelského prostředí pronikly v posledních letech nové pojmy - trendem je například slaďování pracovního a rodinného života (Work-life balance), tvorba firemních hodnot, firemní kultury či zlepšování tzv. měkkých dovedností. Neméně oblíbeným pojmem, který se ve světě objevil počátkem 2. poloviny 20. století, je společenská odpovědnost firem (CSR z anglického Corporate Social Responsibility). Tato problematika je průřezová a dotýká se širokého spektra aspektů - sociálního, environmentálního a ekonomického. Společenská odpovědnost je založena na dobrovolném přijetí chování, které je odpovědné ke společnosti. Týká se ekonomické činnosti podniku a integrování sociálních a ekologických hledisek do běžných firemních operací. Tento koncept dnes firmy využívají jako svou novou konkurenční výhodu, jelikož dodržování principů společenské odpovědnosti vede k loajálnosti zaměstnanců, zvyšování důvěryhodnosti podniku a udržování dobrých vztahů se všemi stranami v podnikatelském styku. Evropská komise nově definuje společenskou odpovědnost podniků jako „odpovědnost podniků za dopady jejich činností na společnost“.

nálepky responsibility na dřevěném podkladu

Přestože jsou v České republice všechny tyto nové pojmy zatím v počátcích a najdeme je spíše ve stanovách velkých nadnárodních firem, můžeme zaznamenat pozitivní kroky týkající se propagace a podpory společenské odpovědnosti ze strany státu. Vláda České republiky dne 2. dubna 2014 schválila usnesením č. 199 strategický dokument "Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice". Autorem tohoto dokumentu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími subjekty. Smyslem tohoto dokumentu (stejně jako celkové propagace CSR) není zesílení regulační funkce. Cílem by mělo být, že firmy tento závazek slušného a transparentního podnikání přijmou dobrovolně. Záměrem jednotlivých aktivit, které jsou obsaženy ve strategickém dokumentu a které respektují princip dobrovolnosti, je především motivovat komerční podniky, neziskové organizace i orgány státní správy k uplatňování společenské odpovědnosti. Cílem strategického dokumentu ,,Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR" je přispět k rozvoji konceptu společenské odpovědnosti organizací v ČR a jeho pozitivních dopadů na společnost, hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost ČR. Celé znění Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice je k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

no comments

Rozpočet České republiky v roce 2015

Posted by barbora 27/11/2014 at 11:47

Vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL získala podporu sociálních partnerů i krajů pro návrh rozpočtu na příští rok. Schválený rozpočet odráží vládní priority v rámci Programového prohlášení vlády a je významným krokem k pozitivním změnám v České republice. Rozpočet počítá s růstem platů, mezd a zvýšením investic. Předpokládaný schodek rozpočtu je 100 miliard korun.

Schválený rozpočet umožní stabilizovat zdravotnictví, snížit daně pro rodiny s dětmi, snížit zdanění léků, zvýšit valorizaci důchodů a také zlepšit odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru. Státní zaměstnanci si polepší již od listopadu tohoto roku o 3,5 procenta. Zvýšení minimální mzdy zaměstnanců v podnikatelské sféře vstoupí v platnost až od ledna roku 2015. Jde o jedno z prorůstových opatření vlády, které směřuje k podpoře vyšší spotřeby domácností. Podle schváleného vládního návrhu vzroste v příštím roce sleva na dani o 200 korun měsíčně na druhé dítě a o 300 korun měsíčně na třetí dítě. Nyní si lze z daní odečíst 13 404 korun ročně za každé dítě (1 117 korun měsíčně). Dále bude obnovena sleva na dani pro pracující důchodce (24 840 korun ročně).

bankovky Eur stočené do ruliček

Ministerstvo financí v rozpočtu na příští rok počítá se sumárními výdaji 1,219 bilionu korun a příjmy 1,119 bilionu korun. Daňové příjmy včetně sociálního a zdravotního pojištění by měly činit 975,6 miliardy Kč. To je o 3,2 procenta víc než v letošním rozpočtu. Povinné výdaje rozpočtu vyplývající ze zákonů a dohod, by měly příští rok stoupnout o 1,6 procenta na 714,7 miliardy.

Největší meziroční nárůst výdajů podle návrhu státního rozpočtu na příští rok má mít Ministerstvo pro místní rozvoj, a to o téměř 26 procent (na 14,7 miliardy korun). Největší pokles příjmů Ministerstvo financí navrhuje pro Ministerstvo životního prostředí, a to téměř o 28 procent (na 9,4 miliardy korun). V souhrnu ale dostane ve srovnání s letoškem přidáno většina kapitol rozpočtu. Pouze 14 z celkových 42 dostane pravděpodobně méně peněz. Největší výdaje, téměř polovinu celkových, bude mít tradičně Ministerstvo práce a sociálních věcí. U něj se počítá s více než 533 miliardami korun. To je nárůst proti schválenému rozpočtu pro letošní rok o 1,5 procenta. Více financí dostane také Ministerstvo spravedlnosti, platy všech bezpečnostních složek by měly v roce 2015 stoupnout o pět procent.

no comments