RPSN – nejmenší číslo na plakátu s největší hodnotou pro spotřebitele

Posted by barbora 02/01/2014 at 13:41

Roční procentní sazba nákladů představuje základní ukazatel ceny úvěru. Díky němu jsou půjčky mezi sebou exaktně porovnatelné a my se můžeme lépe orientovat v džungli úvěrů různých finančních institucí. Poskytovatelé jej musí ve svých nabídkách ze zákona uvádět.
 
Zkratka RPSN znamená Roční Procentní Sazba Nákladů, udává procenta z dlužné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem či půjčkou, jejich správou a dalšími výdaji spojenými s jejich čerpáním. Zahrnuje tedy veškeré náklady, které jsou s půjčkou spojeny. Zde tedy vidíme rozdíl mezi úrokem a RPSN. Úrok ukazuje pouze cenu vypůjčených peněz, nejsou v něm tedy zahrnuty ostatní náklady, kdežto RPSN v sobě nese veškeré náklady s půjčkou či úvěrem spojené. Právě na úrok bývá při lákavých nabídkách finančních institucí nejvíce poukazováno, což je pro spotřebitele velice matoucí. V úroku, který je sám o sobě nákladem nejvyšším, tedy nejsou zahrnuty ostatní náklady. Bohužel neznalost RPSN neomlouvá!
 
Ostatními náklady spojenými s úvěrem bývají myšleny nejčastěji:
  • poplatky vztahující se k posouzení žádosti o úvěr,
  • poplatky za uzavření smlouvy,
  • poplatky za správu úvěru,
  • poplatky za vedení účtu,
  • poplatky týkající se převodu peněžních prostředků,
  • první navýšená splátka,
  • pojištění schopnosti splácet apod.
RPSN ze zákona
 
V zájmu zvyšování ochrany spotřebitele je v České Republice od 1. ledna 2002 povinnost RPSN u půjček a úvěrů uvádět. Pokud poskytovatel tuto povinnost nesplní, hrozí mu od dozorových orgánů sankce. Obdobnou povinnost mají i poskytovatelé v ostatních zemích EU, jak vyplývá ze směrnice 98/7/ES. V praxi je běžné, že poskytovatelé úvěrů význam RPSN zlehčují nebo se jej snaží zakamuflovat v podobě nabídek hlásající: RPSN od … (velice matoucí předložka – kupodivu výše Vašeho RPSN se bude pohybovat v úplně jiné rovině) nebo jej uvádějí velice malým mísmem někde v rožku své nabídky, kde toto pro spotřebitele velice podstatné číslo zaniká, jelikož jej zastiňuje pozitivní informace o výši úroku, na kterou se banky snaží nalákat žadatele o úvěr. 
 
K tomuto chování mají poskytovatelé samozřejmě své důvody, protože kdo by se chlubil skutečnou částkou, kterou Vás bude ročně úvěr skutečně stát, když mohou na plakátech vychvalovat svou nabídku nízkého úroku, což je bohužel pouze část z toho, co skutečně vynaložíte na financování svého úvěru. Výše RPSN se odvíjí od výše půjčky, délky splacení a počtu splátek. Obecně platí, že čím menší částka půjčená na kratší dobu, tím je RPSN vyšší. RPSN tedy můžeme porovnávat pouze u nabídek podobně vysokého úvěru na podobně dlouhou dobu!

no comments

Comments

(leave url/email »)

   Comment Markup Help Preview comment