Hypoteční boom v roce 2013?

Posted by barbora 28/01/2014 at 12:44

Hypotéka je typ úvěru, který je primárně určen k financování bydlení a patří dlouhodobě mezi nejvyužívanější úvěrové produkty v ČR. U hypoték je součástí samotné smlouvy o úvěru zástavní smlouva k nemovitosti. Díky zástavní smlouvě může banka zástavu v exekučním řízení zpeněžit a ze získané sumy uspokojit své nároky. Je to trvalá hrozba, která by měla dlužníka motivovat k řádnému a včasnému plnění svých závazků.
bydlení a finance
 
Uplynulý rok byl v oblasti úrokových sazeb u hypotečních úvěrů opravdu rekordní. Nejnižší průměrná úroková sazba klesla až na 2,95 procenta. Ze statistického pohledu se tedy rok 2013 stal pro hypoteční banky dosud nejúspěšnějším v historii. Celkový objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů překonal hranici 150 miliard korun, a odsunul tak dosavadní rekord z roku 2007, kdy banky poskytly hypotéky za ,,pouhých“ 142 miliard. Zvýšený zájem o hypoteční úvěry byl zapříčiněn hlavně nízkými úrokovými sazbami. Do karet hypotékám hrály také nízké ceny nemovitostí.
 
Pokořený rekord z roku 2007 je však poněkud klamný, jelikož nezohledňuje nově otevřený trh v podobě refinancovaných úvěrů. Kdyby se počítaly skutečně pouze nově uzavřené hypotéky, tak nadále zůstane rekordním rok 2007. Tehdy sice banky poskytly hypotéky v hodnotě 142 miliard korun, ale jen zhruba pět procent z toho tvořily refinancované úvěry - tedy staré smlouvy převedené do jiné banky a formálně uzavřené jako nové. V roce 2013 se však refinancované hypotéky - podle nejčastějších odhadů expertů - podílely třetinou, takže skutečně nových hypoték banky poskytly jen za 100 miliard korun. Statistiky refinancovaných úvěrů pro veřejnost Česká národní banka zveřejní nejdříve v červenci 2014. Statistika bude zahrnovat data týkající se refinancování úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatních úvěrů. Refinancované úvěry jsou pro banky velikým lákadlem - hypoteční boom se sice v minulém roce nekonal, přesto byl však pro banky mimořádně úspěšný, neboť se se svými konkurenčními nabídkami popraly o 50 miliard korun z refinancovaných hypoték od sta tisíc klientů.
 
Jaký vývoj lze očekávat v roce 2014? Hypotéky by stále mohly být pro bankéře prioritou. Prozatím pozorujeme zachování příznivých úrokových sazeb, a pokud dojde k dlouho očekávánému oživení reálné ekonomiky, může být rok 2014 opět v mnoha ohledech rekordní.

no comments

Comments

(leave url/email »)

   Comment Markup Help Preview comment