Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2013

Posted by barbora 07/02/2014 at 14:48

daně

Daň z příjmů fyzických osob činí 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné si její výši vypočtou na základě daňového přiznání. To ale vyplňují jen v případě, pokud jejich roční výdělek za rok 2013 přesáhl 15 tisíc korun nebo se ocitli ve ztrátě. Za zaměstnance odvádí tuto daň zaměstnavatel. Pokud však měl zaměstnanec v loňském roce jiný příjem mimo zaměstnání, který přesáhl šest tisíc korun, musí rovněž vyplnit daňové přiznání a daň z příjmů zaplatit.
 
Pokud vyplňujete daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 bez daňového poradce, musíte ho podat (a také daň z příjmů zaplatit) do 2. dubna 2014. Zákonný termín lze podle daňového řádu bez pokuty překročit o pět pracovních dní. Pokud podáváte daňové přiznání přes daňového poradce, musíte do 2. dubna předložit finančnímu úřadu plnou moc, ze které vyplývá, že jste daňového poradce tímto úkonem skutečně pověřili. Termín pro podání daňového přiznání se pak pro něj posouvá na 1. července 2014.
 
V České republice je možné uplatňovat různá daňová zvýhodnění. Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná a neuplatňujete za rok 2013 v daňovém přiznání výdajový paušál, můžete využít slevu na vyživovanou manželku či manžela a slevu na dítě. Dále je možné odečíst si slevu na poplatníka, která momentálně činí 24 840 Kč. Změna nastává u pracujících důchodců – ti již slevu na poplatníka nebudou moci využít, pokud v roce 2013 pobírali důchod. Po podání daňového přiznání je možné uplatnit slevu na dani za vyživovanou manželku (či manžela) a to v případě, že její příjem nepřekročil za zdaňovací období 68 000 Kč. Daňové zvýhodnění na dítě lze uplatnit pouze po dobu, kdy je podle zákona o daních z příjmů považováno za vyživované dítě, tj. pod dobu jeho studia do 26 let a sleva činí 13 404 Kč ročně.

no comments

Comments

(leave url/email »)

   Comment Markup Help Preview comment