Levnější léky a pleny?

Posted by barbora 09/06/2014 at 13:57

S novou vládou přichází změny daňového systému. Výjimečně jsou pro nás všechny chystané změny ve zdánlivě pozitivním směru, jelikož by některé zboží i služby měly zlevnit.  Záleží ovšem na tom, zda se nepatrné zlevnění neztratí v marži prodejců a také na chování a vývoji jednotlivých trhů. V návrhu konvergenčního programu pro Evropskou Unii, který připravilo ministerstvo financí, se od roku 2016 počítá se třemi sazbami daně z přidané hodnoty.

léky

Koaliční strany se shodly na snížení DPH na léky, knihy, dětské pleny a nenahraditelnou dětskou výživu z 15 na 10 procent od začátku příštího roku. V současnosti jsou sazby DPH nastaveny na 15 a 21 procent. Tyto daňové sazby by se měly snížit o 1 procentní bod. Snížená sazba 14 procent má být u potravin, vody, tepla a dopravy. Sazba na ostatní zboží a služby bude 20 procent. Také bylo navrhováno sjednocení těchto dvou sazeb na 17,5 procenta. Kromě pětiprocentního snížení daně z přidané hodnoty léků, knih, plen a dětské výživy je však zatím všechno ostatní v jednání a záleží, zda se tyto návrhy podaří prosadit v parlamentu. Tyto výrobky by měly zlevnit asi o 4 procenta. V podnikatelském sektoru ovšem změny sazby DPH znamenají zmatek a administrativní zátěž. Hospodářská komora dlouhodobě kritizuje neustálé změny pravidel, které velice zatěžují a znemožňují dlouhodobější plánování podnikatelských aktivit. Dále někteří ekonomové kritizují snižování daní, které nepřišlo v období recese, ale až teď v období mírného oživování ekonomiky, což může znamenat neznatelné snížení cen pro spotřebitele, zvýšení marží a tím pádem zisků prodejců a hlavně znatelný úbytek do státní kasy, což bude v budoucnu potřeba ,,nahnat“ jinými daněmi.

Momentálně se hovoří o 16 miliardách, které by mohly ve státním rozpočtu chybět. Dále je také v jednání vlády zvýšení slevy na dani na druhé a každé další dítě. Nyní lidé uplatňují slevu na dani 24840 Kč za rok za poplatníka. V případě dětí je sleva na dani 13404 Kč ročně. Pokud ministerstvo financí prosadí v koalici svou představu, byla by roční sleva na dani na druhé a každé další dítě 14604 Kč ročně. Strana Lidovci přišla s návrhem ještě výraznější slevy na dani na dítě. Všechny tyto změny však musí odsouhlasit parlament a my můžeme pouze čekat na výslednou dohodu koalice.

no comments

Blíží se doba dovolených – víte, že zájezd můžete reklamovat?

Posted by barbora 09/06/2014 at 13:06

S nepřebernou nabídkou zájezdů cestovních kanceláří  se zvyšuje počet  spokojených klientů. S rostoucím  počtem  spokojených  cestujících  však  také  roste  počet  těch  méně  spokojených, pro  které  dovolená  zdaleka  neznamenala  klid,  relaxaci  a  odpočinek  od  běžných  starostí. Mnoho lidí se s dovolenou, která nebyla podle jejich představ, smířilo. Obrana ale existuje!
palma
Cestovní  kancelář  jako  pořadatel  zájezdu  je  odpovědná  za  to,  že  zájezd  bude  v  souladu  s uzavřenou smlouvou, ať už služby poskytuje ona sama nebo jiný poskytovatel (hotel, letecký přepravce). Reklamaci můžete řešit přímo s cestovní kanceláří nebo s jinou cestovní kanceláří či agenturou, pokud byl zájezd zprostředkován. O podobě zájezdu vypovídá sepsaná smlouva nebo  vystavené  potvrzení  o  zájezdu  v písemné  podobě.  Pokud  tyto  dokumenty  neobsahují přesný  popis  a  odkazují  na  určité  katalogové  číslo, je  vhodné  uschovat tento  popis zájezdu (v  katalogu či  na internetu).  Je také  dobré  si  pohlídat, aby informace,  které Vám  v cestovní kanceláři sdělili ústně, byly shodné s dalšími dokumenty.
 
Pokud  je  průběh  dovolené  v rozporu  s informacemi  uvedenými  ve  smlouvě,  má  cestovní kancelář  povinnost  zajistit  nápravu.  Vaše  nároky  se  liší  podle  závažnosti  nedostatků  a možnosti jejich odstranění. Předně se cestovní kancelář musí postarat o pokračování zájezdu i za cenu nižší kvality služeb. Rozdíl v ceně by měl být zákazníkovi finančně kompenzován. Jedná-li se  však  o  vadu  podstatnou  (například  objednaný  hotel  s aquaparkem  či  sportovním areálem,  který  se  právě  rekonstruuje),  je  právem  zákazníka  odmítnout  absolvování  tohoto zájezdu a nechat se dopravit zpět domů. Pokud se jedná o problém, který lze řešit na místě (například výhled z pokoje nebo vybavení pokoje),  je  třeba  jednat  okamžitě  a  upozornit  svého delegáta,  že  situace  je  odlišná  od uzavřené  smlouvy,  a  požadovat  okamžitou  nápravu  nebo  písemné  potvrzení,  že jste  závadu reklamovali.
 
Veškeré  nedostatky  je  třeba  mít  nějakým  způsobem  zdokumentované.  Nejlepší  je  pořídit fotografie  stavu  pokoje,  výhledu  atd.  Dále  je  dobré  mít  písemné  potvrzení  personálu  nebo svědectví dalších účastníků zájezdu. Ke zjednání nápravy určete lhůtu, pokud nebude problém vyřešen  (například  není zajištěn  do  určité  hodiny transfer  do  hotelu), můžete  si zavolat taxi a, náklady si nechat proplatit cestovní kanceláří. V případě, že problém nelze odstranit (třeba chybějící  slibovaný  bazén) máte  právo  pouze  na  finanční  kompenzaci.  Příkladem může  být frankfurtská tabulka slev, podle které rozhodují zejména německé soudy. Uvádí se v ní často řešené  druhy  nedostatků  a  jim  odpovídající  výše  slev,  které  soudy  zákazníkům  přiznávají (například  při absenci  bazénu  10 až  20 % z ceny zájezdu). Na  uplatnění  reklamace zájezdu máte  30  kalendářních  dní  od  skončení  zájezdu. Cestovní  kancelář ji  musí  nejpozději  do  30 kalendářních dnů vyřídit. V případě zamítnutí se můžete bránit mimosoudní cestou.
 
Novela  občanského  zákoníku  přináší  také  možnost  kompenzovat  tzv.  ztrátu  radosti z dovolené,  například  pokud máte  v práci  nahlášenou  dovolenou  a  cestovní  kancelář  zájezd zruší nebo posune termín a Vy se již zájezdu nemůžete zúčastnit. A pozor na další novinku, která nám jako spotřebitelům však nic dobrého nepřináší. Musíte být  ostražití  při  objednávání  zájezdu přes  internet.  Dříve  bylo  vše  definitivně  platné  až podpisem  smlouvy.  Dnes  v některých  případech  můžete  jedním  kliknutím  zájezd  závazně objednat.  Přestože  je  smlouva  uzavřena přes  internet,  je  tento  typ  smlouvy  zákonnou výjimkou, nelze od ní do 14 dnů odstoupit. Takže v takovém případě cestovní kancelář může (oprávněně) požadovat storno poplatky.

 

no comments