Levnější léky a pleny?

Posted by barbora 09/06/2014 at 13:57

S novou vládou přichází změny daňového systému. Výjimečně jsou pro nás všechny chystané změny ve zdánlivě pozitivním směru, jelikož by některé zboží i služby měly zlevnit.  Záleží ovšem na tom, zda se nepatrné zlevnění neztratí v marži prodejců a také na chování a vývoji jednotlivých trhů. V návrhu konvergenčního programu pro Evropskou Unii, který připravilo ministerstvo financí, se od roku 2016 počítá se třemi sazbami daně z přidané hodnoty.

léky

Koaliční strany se shodly na snížení DPH na léky, knihy, dětské pleny a nenahraditelnou dětskou výživu z 15 na 10 procent od začátku příštího roku. V současnosti jsou sazby DPH nastaveny na 15 a 21 procent. Tyto daňové sazby by se měly snížit o 1 procentní bod. Snížená sazba 14 procent má být u potravin, vody, tepla a dopravy. Sazba na ostatní zboží a služby bude 20 procent. Také bylo navrhováno sjednocení těchto dvou sazeb na 17,5 procenta. Kromě pětiprocentního snížení daně z přidané hodnoty léků, knih, plen a dětské výživy je však zatím všechno ostatní v jednání a záleží, zda se tyto návrhy podaří prosadit v parlamentu. Tyto výrobky by měly zlevnit asi o 4 procenta. V podnikatelském sektoru ovšem změny sazby DPH znamenají zmatek a administrativní zátěž. Hospodářská komora dlouhodobě kritizuje neustálé změny pravidel, které velice zatěžují a znemožňují dlouhodobější plánování podnikatelských aktivit. Dále někteří ekonomové kritizují snižování daní, které nepřišlo v období recese, ale až teď v období mírného oživování ekonomiky, což může znamenat neznatelné snížení cen pro spotřebitele, zvýšení marží a tím pádem zisků prodejců a hlavně znatelný úbytek do státní kasy, což bude v budoucnu potřeba ,,nahnat“ jinými daněmi.

Momentálně se hovoří o 16 miliardách, které by mohly ve státním rozpočtu chybět. Dále je také v jednání vlády zvýšení slevy na dani na druhé a každé další dítě. Nyní lidé uplatňují slevu na dani 24840 Kč za rok za poplatníka. V případě dětí je sleva na dani 13404 Kč ročně. Pokud ministerstvo financí prosadí v koalici svou představu, byla by roční sleva na dani na druhé a každé další dítě 14604 Kč ročně. Strana Lidovci přišla s návrhem ještě výraznější slevy na dani na dítě. Všechny tyto změny však musí odsouhlasit parlament a my můžeme pouze čekat na výslednou dohodu koalice.

no comments

Comments

(leave url/email »)

   Comment Markup Help Preview comment