Věděli jste o možnosti zpětné platby?

Posted by barbora 11/07/2014 at 07:23

V určitých případech může tento nástroj znamenat jedinou možnost, jak dostat od nepoctivého obchodníka své peníze zpět. Podmínkou je, že spotřebitel nákup na internetu uhradil platební kartou.  Příkladem  může  být  situace  zákazníků  zkrachovalé maďarské  letecké společnosti Malév. Cestující, kteří uhradili letenky tohoto dopravce platební kartou, obdrželi své peníze v naprosté  většině  zpět.  Ti,  kteří  za  objednané služby  platili  v  hotovosti  nebo  bankovním převodem, takové štěstí neměli.
kreditní karty
 
Bankovní  nástroj  zvaný  zpětná  platba  neboli  chargeback  není  původní  bankovní produkt, jde o dodatečnou službu ke kartám ze strany asociace Visa Europe a společnosti MasterCard Europe,  aby  měli  držitelé  karet  určité  zvýhodněni  proti spotřebitelům  platícím  v  hotovosti. Nejčastěji  je  tento  nástroj  používán  při  nákupu na  internetu  a  využití  dopravy  zboží na dobírku.  Když  zákazníkovi  nedorazí,  co  si na dobírku  objednal,  je  odkázán  na  reklamační proces.  Jestliže  obchodník nekomunikuje,  pomůže  jen  soud.  Pokud  však  zákazník  platil kartou,  může o pomoc zažádat  banku  a  požadovat  navrácení  svých  prostředků pomocí nástroje zpětné platby.  Zjednodušeně  řečeno  banka  spotřebitele požádá  banku  obchodníka o navrácení  zaplacené  částky.  Uvedený  postup  se  dá  použít  v  případě  potíží  při nákupu  na internetu  jak  v  tuzemských  e-shopech,  tak  i  u  obchodníků  z  jiných zemí  EU.  Pomůže  v situacích,  kdy  zákazník  nedostal  zaplacené  zboží  nebo  mu bylo  strženo  více  peněz.  Mezi další  typické  reklamace  končící  chargebackem  jsou nevyplacená  hotovost  v bankomatu, duplicitní platby  u  obchodníků,  podvodné  a jiné platby  přes internet,  zrušení letu,  na  který zákazník koupil letenky kartou, dodatečná účtování transakcí od obchodníků a padělání karet. 
 
O zpětnou platbu lze požádat také tehdy, upírá-li obchodník spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy či nemůže dostát svým závazkům z důvodu insolvence. Banky nemají ze zákona povinnost  tuto  zpětnou  platbu provádět.  V  určitých  případech  jsou k  tomu  ale  svolné,  a  to na  základě  pravidel  karetních  asociací.  V  případě  zjištění problému  by  měl  spotřebitel  co nejdříve  kontaktovat  svou  banku  s žádostí  o provedení  zpětné  platby.  Žádost  je vhodné podpořit dokumentací (kopie komunikace s obchodníkem či potvrzení faktu, že se obchodník ocitl  v úpadku).  Počet  chargebacků průběžně  roste,  což  souvisí  s vyšší  četností  používání platebních karet.

no comments

Comments

(leave url/email »)

   Comment Markup Help Preview comment