Sjednocení spotřebitelských práv v zemích EU

Posted by barbora 21/07/2014 at 11:50

Princip sjednocení národních úprav, jímž je ovládána směrnice o právech spotřebitelů, brání členským státům zavádět nová či si ponechat stávající odlišná pravidla. Členské státy Evropské unie měly do 13. června 2014 čas na zařazeních směrnic o právech spotřebitelů do právních předpisů. Od tohoto data musí být všechny tyto právní řády regulující vztahy mezi spotřebiteli a obchodníky na území EU uvedeny v platnost. Důvodem těchto plošných změn ve všech zemích Unie nebylo pouze zajistit minimální standard ochrany, ale také plně uvolnit spotřebitelský trh a zajistit totožná pravidla všem občanům EU. Při nesprávné implementaci změn hrozí státům sankce ze strany Evropské unie, a také žaloby o náhradu škody ze strany spotřebitelů a podnikatelů.

vlajka EVROPSKÉ UNIE

V České republice byly tyto směrnice o právech spotřebitelů zapracovány do nového občanského zákoníku, který byl revidován po téměř půl století a vstoupil v platnost začátkem roku 2014. Datum zavedení změn tedy Česká republika splnila, přesto však toto zavedení směrnic vykazuje nedostatky a protichůdné výklady. Příkladem může být vyloučení práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy na poskytování služeb - občanský zákoník toto právo spotřebiteli nepřiznává, pokud byly služby splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení. Směrnice však právo smlouvu zrušit připouští do doby poskytnutí služby v plném rozsahu. Některá pravidla ČR nezohlednila vůbec. Například 30denní lhůtu pro dodání zboží, jestliže nebyla tato doba dodání stranami sjednána. Dále české směrnice neobsahují právo na odstoupení od smlouvy předplatného novin a časopisů. Zásadním pochybením je omezení pravidla automatického zrušení úvěru do výše pěti tisíc korun při odstoupení od smlouvy, kdy jsou v Česku chráněni ti, kteří uzavřeli smlouvu na dálku, ale již ne ti, kteří uzavřeli smlouvu mimo obchodní prostory. 

Posted in  | no comments

Comments

(leave url/email »)

   Comment Markup Help Preview comment