Česká ekonomika roste nejrychleji od začátku krize

Posted by barbora 25/07/2014 at 12:22

Podle údajů Českého statistického úřadu česká ekonomika rostla v 1. čtvrtletí roku 2014 rychleji, než předpokládaly předchozí odhady uveřejněné na začátku června. Hrubý domácí produkt vzrostl mezi čtvrtletími o 0,8 procenta a meziročně stoupl o 2,9 procenta. Vývoj hrubého domácího produktu (HDP) pozitivně ovlivnila rostoucí domácí i zahraniční poptávka a také nízká loňská srovnávací základna.

sloupcový graf se vzrůstající tendencí

Předchozí odhad meziročního přírůstku HDP z 2,5 % byl opraven na 2,9 %.  Rozdíl byl zapříčiněn chybně vyplněnými statistickými výkazy a modelovými výpočty za statisticky nešetřené podnikatelské subjekty, které nezohledňovaly aktualizovaných administrativní data o dani z přidané hodnoty.

Česká ekonomika dosáhla nejvyšší srovnatelné úrovně HDP (po očištění o dopady změn cen a kalendářní a sezónní vlivy) ve 3. čtvrtletí 2008, tedy těsně před dopadem globální finanční krize spojované s pádem investiční banky Lehman Brothers.

Výkonnost ekonomiky měřená mezičtvrtletními změnami HDP vykazovala v uplynulých pěti a půl letech značné výkyvy. Po prudkém, tři čtvrtletí trvajícím poklesu o 5,6 %, následovalo dvouleté postupné zvýšení dohromady o 4,8 %. Druhá a déletrvající vlna recese přišla ve 3. čtvrtletí 2011. Trvala celých 7 čtvrtletí, neměla však tak dramatický průběh, celkový pokles nepřesáhl 2,7 %. Počínaje 2. čtvrtletím 2013 ekonomika opět mezi čtvrtletími rostla, za poslední čtyři čtvrtletí celkem o 2,9 %, takže je nyní pouze 1,0 % pod již zmiňovaným maximem z 3. čtvrtletí 2008. Vývoj v posledních dvou čtvrtletích přitom naznačuje postupné zrychlování růstu HDP.

S pozitivním vývojem českého hospodářství souhlasí i další specializované instituce. Ministerstvo financí odhaduje růst hrubého domácího produktu na roky 2015 a 2016 o 2,1 procenta a prognóza České národní banky je, že HDP bude v letošním roce vykazovat růst o 2,6 procenta a pro příští rok posílení o 3,3 procent.

no comments

Comments

(leave url/email »)

   Comment Markup Help Preview comment