Společenská odpovědnost českých firem aneb znáte zkratku CSR?

Posted by barbora 27/11/2014 at 11:51

Určitě jste zaznamenali, že do podnikatelského prostředí pronikly v posledních letech nové pojmy - trendem je například slaďování pracovního a rodinného života (Work-life balance), tvorba firemních hodnot, firemní kultury či zlepšování tzv. měkkých dovedností. Neméně oblíbeným pojmem, který se ve světě objevil počátkem 2. poloviny 20. století, je společenská odpovědnost firem (CSR z anglického Corporate Social Responsibility). Tato problematika je průřezová a dotýká se širokého spektra aspektů - sociálního, environmentálního a ekonomického. Společenská odpovědnost je založena na dobrovolném přijetí chování, které je odpovědné ke společnosti. Týká se ekonomické činnosti podniku a integrování sociálních a ekologických hledisek do běžných firemních operací. Tento koncept dnes firmy využívají jako svou novou konkurenční výhodu, jelikož dodržování principů společenské odpovědnosti vede k loajálnosti zaměstnanců, zvyšování důvěryhodnosti podniku a udržování dobrých vztahů se všemi stranami v podnikatelském styku. Evropská komise nově definuje společenskou odpovědnost podniků jako „odpovědnost podniků za dopady jejich činností na společnost“.

nálepky responsibility na dřevěném podkladu

Přestože jsou v České republice všechny tyto nové pojmy zatím v počátcích a najdeme je spíše ve stanovách velkých nadnárodních firem, můžeme zaznamenat pozitivní kroky týkající se propagace a podpory společenské odpovědnosti ze strany státu. Vláda České republiky dne 2. dubna 2014 schválila usnesením č. 199 strategický dokument "Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice". Autorem tohoto dokumentu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími subjekty. Smyslem tohoto dokumentu (stejně jako celkové propagace CSR) není zesílení regulační funkce. Cílem by mělo být, že firmy tento závazek slušného a transparentního podnikání přijmou dobrovolně. Záměrem jednotlivých aktivit, které jsou obsaženy ve strategickém dokumentu a které respektují princip dobrovolnosti, je především motivovat komerční podniky, neziskové organizace i orgány státní správy k uplatňování společenské odpovědnosti. Cílem strategického dokumentu ,,Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR" je přispět k rozvoji konceptu společenské odpovědnosti organizací v ČR a jeho pozitivních dopadů na společnost, hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost ČR. Celé znění Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice je k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

no comments

Rozpočet České republiky v roce 2015

Posted by barbora 27/11/2014 at 11:47

Vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL získala podporu sociálních partnerů i krajů pro návrh rozpočtu na příští rok. Schválený rozpočet odráží vládní priority v rámci Programového prohlášení vlády a je významným krokem k pozitivním změnám v České republice. Rozpočet počítá s růstem platů, mezd a zvýšením investic. Předpokládaný schodek rozpočtu je 100 miliard korun.

Schválený rozpočet umožní stabilizovat zdravotnictví, snížit daně pro rodiny s dětmi, snížit zdanění léků, zvýšit valorizaci důchodů a také zlepšit odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru. Státní zaměstnanci si polepší již od listopadu tohoto roku o 3,5 procenta. Zvýšení minimální mzdy zaměstnanců v podnikatelské sféře vstoupí v platnost až od ledna roku 2015. Jde o jedno z prorůstových opatření vlády, které směřuje k podpoře vyšší spotřeby domácností. Podle schváleného vládního návrhu vzroste v příštím roce sleva na dani o 200 korun měsíčně na druhé dítě a o 300 korun měsíčně na třetí dítě. Nyní si lze z daní odečíst 13 404 korun ročně za každé dítě (1 117 korun měsíčně). Dále bude obnovena sleva na dani pro pracující důchodce (24 840 korun ročně).

bankovky Eur stočené do ruliček

Ministerstvo financí v rozpočtu na příští rok počítá se sumárními výdaji 1,219 bilionu korun a příjmy 1,119 bilionu korun. Daňové příjmy včetně sociálního a zdravotního pojištění by měly činit 975,6 miliardy Kč. To je o 3,2 procenta víc než v letošním rozpočtu. Povinné výdaje rozpočtu vyplývající ze zákonů a dohod, by měly příští rok stoupnout o 1,6 procenta na 714,7 miliardy.

Největší meziroční nárůst výdajů podle návrhu státního rozpočtu na příští rok má mít Ministerstvo pro místní rozvoj, a to o téměř 26 procent (na 14,7 miliardy korun). Největší pokles příjmů Ministerstvo financí navrhuje pro Ministerstvo životního prostředí, a to téměř o 28 procent (na 9,4 miliardy korun). V souhrnu ale dostane ve srovnání s letoškem přidáno většina kapitol rozpočtu. Pouze 14 z celkových 42 dostane pravděpodobně méně peněz. Největší výdaje, téměř polovinu celkových, bude mít tradičně Ministerstvo práce a sociálních věcí. U něj se počítá s více než 533 miliardami korun. To je nárůst proti schválenému rozpočtu pro letošní rok o 1,5 procenta. Více financí dostane také Ministerstvo spravedlnosti, platy všech bezpečnostních složek by měly v roce 2015 stoupnout o pět procent.

no comments

Minimální mzda se zvýší na 9 200 korun

Posted by barbora 27/11/2014 at 11:46

Dne 16. 9. 2014 byl vládou České republiky přijat návrh, předložený ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, kterým se od 1. 1. 2015 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 8 500 Kč na 9 200 Kč a minimální hodinová mzda z 50,60 Kč na 55 Kč.

Peníze v ruce

Nařízení se týká i valorizací nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a také platů zaměstnanců ve veřejných službách a státní správě. Zvýšení minimálních mezd se netýká zaměstnanců pobírajících invalidní důchod; pro tyto osoby nadále zůstává minimální mzda 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Toto opatření má za cíl stabilizovat postavení této specifické skupiny zaměstnanců na trhu práce. 

Minimální mzda byla zvýšena na aktuálně platných 8500 v srpnu 2013. Fakt, že v letech 2007 až 2012 nebyla minimální mzda zvyšována, přispěl k tomu, že byly velmi výrazně oslabeny základní funkce minimální mzdy a kupní síla zaměstnanců pobírajících minimální mzdu značně poklesla. Stagnace minimální mzdy přispěla k tomu, že výše čisté minimální mzdy je v současné době postačující na pokrytí výživy a základních osobních potřeb, nestačí však například k zabezpečení rostoucích nákladů spojených s bydlením. Česko tímto reflektuje vývoj v ostatních vyspělých zemích a postupným zvyšováním minimální mzdy plní programové prohlášení vlády. Minimální mzda by měla v budoucnu dosahovat až 40 procent průměrné mzdy, momentálně tedy necelých 10 000 Kč. Ekonomové však o přínosu vyšší minimální mzdy pochybují.

Ekonomické zhodnocení politiky minimální zaručené mzdy

Minimální mzdu pobírají podle odhadů ministerstva zhruba tři procenta pracujících, tedy kolem 100 až 120 tisíc lidí. Zvýšení minimální mzdy má přesto význam pro mnohem větší počet pracovníků. Současně totiž vzrostou i úrovně zaručené mzdy, tedy minimální tarify pro jednotlivé skupiny profesí.

Skokový růst minimální mzdy poškozuje především firmy s vysokým podílem mezd na celkových nákladech a ekonomicky méně vyspělé regiony, toto opatření s sebou také nese deformaci mezd ve vyšších příjmových skupinách. Dopad tedy nepocítí pouze firmy zaměstnávající méně kvalifikovanou pracovní sílu, ale v podstatě každý ekonomický subjekt. V oborech, jako jsou textilní průmysl či zemědělství, stát takovým nařízením brzdí rozvoj firem a v mnohých případech dokonce ohrožuje samotnou existenci podniku. Aplikace nařízení o minimální mzdě v podnikatelské praxi také snižuje konkurenceschopnost tuzemských firem a může mít vliv na vývoj nezaměstnanosti, protože firmy jsou nuceny propouštět. Dalším negativem zvýšení minimální mzdy je rozšíření šedé ekonomiky (například práce na černo).

no comments

Česko má svou virtuální měnu Czech Crown Coin

Posted by barbora 27/11/2014 at 11:38

Dne 17. 7. 2014 se Česká republika dočkala své první virtuální měny. Jmenuje se Czech Crown Coin (CZC) a vytvořil ji šestičlenný tým v čele s kameramanem TV Nova Ladislavem Faithem. Czech Crown Coin je digitální měna pro internetové transakce určená především pro české občany a podnikatele.

Digitální měny se začaly rozšiřovat před několika lety. Nejúspěšnější je bitcoin, který se dostal do oběhu v roce 2009. Otcem této virtuální měny se stal japonský hacker skrývající se pod krycím jménem Satoshi Nakamoto, který ji použil ve své P2P síti jako univerzální platidlo.  Experimentální měna se rychle transformovala v poptávané platidlo, což se odrazilo i na její síle. Před rokem stál jeden bitcoin zhruba 13 dolarů, dnes je to již 956 dolarů. Přestože skutečné mince a bankovky za pojmem bitcoin nenajdeme, přijímají je už i některé kamenné obchody, a to také v Česku. Zaplatit jimi můžeme zhruba ve 25 kamenných a internetových obchodech v České republice. V Praze začal letos na jaře fungovat první bankomat na nákup a prodej bitcoinů.ruka držící kartu

Digitální měna je navržena tak, aby ji nemohly ovlivňovat vlády ani centrální banky. Kybernetické mince “razí” či “dolují” sítě počítačů se specializovaným softwarem, naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové mince stabilním, ale stále klesajícím tempem. Počet “mincí” v oběhu má kolem roku 2140 dosáhnout 21 milionů. Bitcoin má úspěchy hlavně tam, kde místní měna selhává. Pro obyvatele Argentiny znamená jedinou záchranu, jelikož meziroční inflace se pohybuje kolem 30 % a vláda zakázala směnu za dolary či eura a omezila i nákup komodit. Dalším důvodem obliby bitcoinu je to, že transakce nikdo nekontroluje a díky anonymitě uživatelů jsou jejich majitelé nevystopovatelní. Stejným principem fungují třeba služby jako Goldcoin, DigitalCoin nebo Litecoin. Se svými vlastními platidly už také léta pracují třeba online sázkové společnosti nebo producenti počítačových her. Svou měnu má například i internetový obchod Amazon nebo sociální síť Facebook.

Evropský bankovní úřad varuje spotřebitele, že neregulované virtuální měny představují velké riziko. Jejich vklady totiž nejsou nijak chráněny, například v případě útoku hackerů nebo neúspěšného transferu peněz. Útokům hackerů musela hned v den zavedení čelit i česká virtuální měna Czech Crown Coin. Její osud a využití je prozatím ve hvězdách, distribuce této měny bude zahájena v září 2014.

no comments