Společenská odpovědnost českých firem aneb znáte zkratku CSR?

Posted by barbora 27/11/2014 at 11:51

Určitě jste zaznamenali, že do podnikatelského prostředí pronikly v posledních letech nové pojmy - trendem je například slaďování pracovního a rodinného života (Work-life balance), tvorba firemních hodnot, firemní kultury či zlepšování tzv. měkkých dovedností. Neméně oblíbeným pojmem, který se ve světě objevil počátkem 2. poloviny 20. století, je společenská odpovědnost firem (CSR z anglického Corporate Social Responsibility). Tato problematika je průřezová a dotýká se širokého spektra aspektů - sociálního, environmentálního a ekonomického. Společenská odpovědnost je založena na dobrovolném přijetí chování, které je odpovědné ke společnosti. Týká se ekonomické činnosti podniku a integrování sociálních a ekologických hledisek do běžných firemních operací. Tento koncept dnes firmy využívají jako svou novou konkurenční výhodu, jelikož dodržování principů společenské odpovědnosti vede k loajálnosti zaměstnanců, zvyšování důvěryhodnosti podniku a udržování dobrých vztahů se všemi stranami v podnikatelském styku. Evropská komise nově definuje společenskou odpovědnost podniků jako „odpovědnost podniků za dopady jejich činností na společnost“.

nálepky responsibility na dřevěném podkladu

Přestože jsou v České republice všechny tyto nové pojmy zatím v počátcích a najdeme je spíše ve stanovách velkých nadnárodních firem, můžeme zaznamenat pozitivní kroky týkající se propagace a podpory společenské odpovědnosti ze strany státu. Vláda České republiky dne 2. dubna 2014 schválila usnesením č. 199 strategický dokument "Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice". Autorem tohoto dokumentu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími subjekty. Smyslem tohoto dokumentu (stejně jako celkové propagace CSR) není zesílení regulační funkce. Cílem by mělo být, že firmy tento závazek slušného a transparentního podnikání přijmou dobrovolně. Záměrem jednotlivých aktivit, které jsou obsaženy ve strategickém dokumentu a které respektují princip dobrovolnosti, je především motivovat komerční podniky, neziskové organizace i orgány státní správy k uplatňování společenské odpovědnosti. Cílem strategického dokumentu ,,Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR" je přispět k rozvoji konceptu společenské odpovědnosti organizací v ČR a jeho pozitivních dopadů na společnost, hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost ČR. Celé znění Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice je k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

no comments

Comments

(leave url/email »)

   Comment Markup Help Preview comment