Pozor na mrtvé účty finančního úřadu!

Posted by barbora 12/02/2015 at 14:10

Mnoha lidem a firmám hrozí, že budou zařazeni mezi neplatiče daní. Finanční úřady poslední den roku 2014 zrušily staré bankovní účty, na které však nepřestaly přicházet platby. Na zrušených bankovních účtech od začátku ledna přistálo zhruba 150 milionů korun. Největší částka připadá na daně z příjmu fyzických osob, další miliony připadají na DPH.

kalkulačka

K 31. 12. 2012 zaniklo 199 finančních úřadů včetně jejich bankovních účtů určených pro placení daní v České národní bance. Generální finanční ředitelství upozorňovalo na změnu účtů předchozí dva roky, kdy byly platby ze starých účtů přesměrovány na platné účty. To se však už od začátku roku 2015 neděje. Kdo po 1. 1. 2015 uhradí platbu své daňové povinnosti na zrušený bankovní účet finančního úřadu, vystavuje se nebezpečí, že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena a hrozí i sankce z důvodu prodlení. Částka platby mu bude vrácena zpět, jelikož k 31. 12. 2014 skončí dvouleté přechodné období, po které banka platby, došlé na zrušené účty, automaticky přesměrovávala na správné účty.

Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní již od 1. ledna 2013 pověřeno krajských 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad s působností na celém území České republiky. Pro bezproblémové placení daní v roce 2015 je třeba znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí bankovního účtu, matrikové části a kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód 0710.

Daňový subjekt může daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím poštovní poukázky typu A, bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu, případně formou internetového bankovnictví.

no comments