Daňové přiznání

Posted by barbora 18/03/2015 at 12:22

Daň z příjmů fyzických osob činí 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné si její výši vypočtou na základě daňového přiznání. To ale vyplňují jen v případě, pokud jejich roční výdělek za rok 2014 přesáhl 15 tisíc korun nebo se ocitli ve ztrátě. Za zaměstnance odvádí tuto daň zaměstnavatel. Pokud vyplňujete daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 bez daňového poradce, musíte ho podat (a také daň z příjmů zaplatit) do 1. dubna 2015. Pokud podáváte daňové přiznání přes daňového poradce, musíte do 1. dubna předložit finančnímu úřadu plnou moc, ze které vyplývá, že jste daňového poradce tímto úkonem skutečně pověřili. Termín pro podání daňového přiznání se pak pro něj posouvá na 1. července 2015. Občané, kteří mají zřízenu datovou schránku, musejí daňové přiznání za rok 2014 podat elektronicky, nikoliv papírově, jinak jim finanční úřad udělí automatickou pokutu 2 000 Kč. Daň z příjmu fyzických osob je splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

kalkulátor

Při vyplňování daňového přiznání nezapomínejte na několik důležitých bodů:

I při nulové dani se podává daňové přiznání – pokud je daňový základ nižší než 165 000 Kč, tak se za rok 2014 neplatí na dani z příjmu fyzických osob nic. Přesto však OSVČ s nízkým hrubým příjmem či osoby mající pouze příjmy z pronájmu musí podat daňové přiznání (přestože je daňová povinnost nulová).

Jestliže jste zaměstnanec, ale máte za rok 2014 další zdanitelné příjmy (např. ze samostatné výdělečné činnosti či pronájmu) vyšší než 6 000 Kč, tak máte povinnost si daňové přiznání podat (nelze jej vyřídit prostřednictvím zúčtování daně prováděné zaměstnavatelem).

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná a neuplatňujete za rok 2013 v daňovém přiznání výdajový paušál, můžete využít slevu na vyživovanou manželku či manžela a slevu na dítě. Dále je možné odečíst si slevu na poplatníka, která momentálně činí 24 840 Kč. Po podání daňového přiznání je možné uplatnit slevu na dani za vyživovanou manželku (či manžela) a to v případě, že její příjem nepřekročil za zdaňovací období 68 000 Kč.

Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit pouze jeden z rodičů – pokud tedy zaměstnaný rodič slevu uplatňuje již při výpočtu čisté mzdy, tak není možné ji znovu uvést v daňovém přiznání. Daňové zvýhodnění na dítě lze uplatnit pouze po dobu, kdy je podle zákona o daních z příjmů považováno za vyživované dítě, tj. pod dobu jeho studia do 26 let a sleva činí 13 404 Kč ročně.

Komu vyšel v daňovém přiznání daňový přeplatek, ten nesmí zapomenout vyplnit "žádost o vrácení přeplatku". Bez vyplnění potřebných údajů (např. čísla bankovního účtu) nemůže finanční úřad vypočtenou daň vrátit. Při zasílání přeplatků není přitom rozhodující, kdy bylo daňové přiznání podáno. Dřívější podání daňového přiznání povinnou administrativu neurychlí a peníze dříve nedostanete – finanční úřad má lhůtu 1 měsíc od řádného termínu podání daňového přiznání.

no comments