Výše minimálních mezd v členských státech EU v roce 2015

Posted by Veronika 17/04/2015 at 07:18

Minimální mzda v členských státech EU v roce 2015? Česko obsadilo čtvrtou nejnižší pozici
 
Minimální mzda se v evropských zemích pravidelně zvyšuje, ať už z důvodu zohlednění inflace nebo aby určitým poměrem odpovídala průměrné mzdě. V Česku se od ledna 2007 do srpna 2013 nezvyšovala a činila po toto období 8 000 Kč. Od 1. ledna 2015 se minimální mzda v České republice zvýšila z 8 500 Kč na 9 200 Kč. Přes toto zvýšení však nadále zůstává na nejnižších příčkách z členských zemí EU. Z členských států EU je nižší minimální mzda po přepočtu na koruny pouze v Bulharsku, Rumunsku a Litvě.
 
V Německu, Nizozemí, Belgii a Velké Británii je minimální měsíční mzda dle aktuálního kurzu vyšší než 40 tisíc korun, v Lucembursku dokonce překračuje hranici 50 tisíc korun. V šesti členských zemích EU (Švédsko, Finsko, Dánsko, Itálie, Kypr a Rakousko) není minimální mzda legislativně vymezena - většinou je v těchto zemích sjednávána v kolektivních smlouvách nebo jsou pro určité profese stanoveny tarifní třídy. Ostatních dvaadvacet členských států EU, které mají minimální mzdu stanovenou legislativou, uvádíme v tabulce.
 
 
 
 
 
Minimální mzda v zemích EU v roce 2015
 
Členské státy EU Minimální mzda v národní měně Orientační přepočet na Kč
Lucembursko 1 923 EUR 52 584 Kč
Velká Británie 1 127 GBP 42 707 Kč
Belgie 1 502 EUR 41 072Kč
Nizozemí 1 502 EUR 41 072Kč
Německo 1 473 EUR 40 279 Kč
Irsko 1 462 EUR 39 978Kč
Francie 1 458 EUR 39 869 Kč
Slovinsko 789 EUR 21 575 Kč
Malta 720 EUR 19 688 Kč
Španělsko 649 EUR 17 747 Kč
Řecko 586 EUR 16 024 Kč
Portugalsko 505 EUR 13 809 Kč
Polsko 1 750 PLN 11 931 Kč
Chorvatsko 3 030 HRK 10 926 Kč
Estonsko 390 EUR 10 664 Kč
Slovensko 380 EUR 10 391 Kč
Lotyšsko 360 EUR 9 944 Kč
Maďarsko 105 000 HUF 9 678 Kč
Česká republika 9 200 CZK 9 200 Kč
Litva 300 EUR 8 204 Kč
Rumunsko 975 RON 6 044 Kč
Bulharsko 360 BGN 5 032 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: na koruny přepočteno aktuálním kurzem dne 14. 4. 2015
 
Názory na výši minimální mzdy se v mnohém rozcházejí. Při správném nastavení však může hrát důležitou motivační roli. Zkrátka – práce by se měla vyplatit a životní úroveň lidí pracujících za minimální mzdu by měla být natolik vysoká, aby snižovala dlouhodobou nezaměstnanost a eliminovala počet osob na sociálních dávkách. V každé zemi se však musí přihlédnout k systému zdanění a povinného pojištění – příliš vysoká minimální mzda totiž zvyšuje mzdové náklady zaměstnavatelů, kteří musejí zvýšit plat i ostatním zaměstnancům. Práce je poté dražší, což je negativní pro rozvoj podnikání a následně i pro nabídku práce, jelikož často dochází k propouštění zaměstnanců a tím poté ke zvýšení nezaměstnanosti.
V západní Evropě se minimální mzda pohybuje okolo 40 % průměrné mzdy. V České republice se průměrná mzda pohybuje kolem 27 000 Kč, takže statisticky jsme v tomto ohledu asi na 34% průměrné mzdy.
 

Tags , , ,  | no comments