Kariérní plány Čechů v roce 2015

Posted by Veronika 04/05/2015 at 10:14

Podle prognostik Mezinárodního měnového fondu bude světová i česká ekonomika zrychlovat tempo svého růstu o několik procent. Stále platí, že česká konjunktura má kořeny především v zahraničí, kde ovšem zaznamenáváme mírné oživení. Celkově můžeme náladu v ekonomice hodnotit velmi pozitivně, což znamená, že uvažování firem i spotřebitelů nepředstavuje bariéru pro ekonomický růst v letošním roce. Stále více firem plánuje zvyšovat počet zaměstnanců. Roste tedy nabídka práce a lidé mají více na výběr. Větší poptávce po práci nahrává samozřejmě také období sezónních prací, které významně ovlivňuje některá odvětví.
Jaké jsou kariérní plány Čechů? Jak jsou se svou prací spokojeni a mají vůbec zájem o pracovní růst či prohlubování své kvalifikace? Přesně na tyto otázky se zaměřil nejnovější průzkum personální agentury Grafton Recruitment, kdy bylo osloveno zhruba tisíc respondentů.
 
 
28 % lidí vyjádřilo spokojenost se svou nynější pracovní pozicí, dalších 16 % by chtělo u stávajícího zaměstnavatele kariérně postoupit výše. V rámci rozvoje na současné pracovní pozici by si zaměstnanci rádi doplnili znalosti na odborném školení či absolvováním jazykového kurzu. 
Obecně je zájem také o rekvalifikační kurzy, nejčastěji v oblasti služeb – maséři, manikérky atd. Vzhledem k větší nabídce pracovních míst není překvapením, že lidé přestávají mít strach ze změny. 37 % respondentů by v letošním roce chtělo změnit práci a jako hlavní důvod pro změnu zaměstnání nejčastěji uvádějí nedostatečné finanční ohodnocení na stávající pracovní pozici. Dalšími často zmiňovanými důvody jsou nevyhovující mezilidské vztahy na pracovišti a nespokojenost s nadřízenými.
12 % dotázaných by si letos rádo našlo práci v zahraničí. Tento záměr mají především absolventi vysokých škol, kteří by si rádi tímto způsobem zlepšili své jazykové znalosti. Zbývajících 7 % oslovených pak přemýšlí o vlastním podnikání nebo plánuje odchod na mateřskou dovolenou.
 

no comments

Comments

(leave url/email »)

   Comment Markup Help Preview comment