Hypotéka a její nejčastější překážky

Posted by admin 03/04/2013 at 06:38

Rok 2013 bude z pohledu hypotečních úvěrů rokem refinancování a hledání výhodnější variant. Mnohým lidem bude končit fixace úrokové sazby, a tedy nastává období, kdy mohou ve srovnání s lety 2007 a 2009 získat výrazně výhodnější úrok. Základním předpokladem skutečné úspory je ovšem vyvarování se častých chyb, které mohou získání nové či refinancovaní současné hypotéky zmařit.

Splátky stávajících úvěrů
Vyřízení úvěru má několik fází. V té první se jedná především o vyplnění žádosti, která obsahuje i informaci o našich čistých příjmech. V tomto stádiu vyřizování banka zkoumá to, zda budeme s velkou pravděpodobností schopni splácet plánovanou splátku úvěru. K verdiktu dospěje tak, že zohlední počet členů domácnosti, počet vyživovaných osob a k nim přiřadí obvyklé náklady. Výsledný součet odečte od čistých příjmů. Zároveň ale nahlédne do bankovních registrů, které ji prozradí veškeré naše úvěry a dokonce i založené úvěrové karty, které nevyužíváme. Případné splátky se rovněž stanou položkou, která nám v očích banky snižuje výslednou bilanci.
 
Nebývá výjimkou, že žadatelé o úvěr si ke spotřebitelskému úvěru chtějí vzít hypotéku a pak si trhají vlasy, když zjistí, že před pěti lety koupené auto, které dodnes poctivě splácí, jim zhatí plány na vlastní bydlení.
 
Situace je ovšem řešitelná. První variantou je samozřejmě úvěr splatit či podepsat bance čestné prohlášení, že před čerpáním hypotéky bude půjčka splacená. Takový krok je vhodný především pro urychlení schvalovacího procesu. V tom případě se úvěr vyřídí, podepíše a až budeme chtít od banky poukázat peníze na účet, budeme jí muset dodat doklad prokazující splacení úvěru. Další možností je refinancování současného úvěru či konsolidace úvěrů, pokud jich máme více.
 
Aby nám měsíční splátka klesla a zlepšila se v očích banky naše bonita, vezmeme si na doplacení současného úvěru nový, u kterého nastavíme delší dobu splácení. Je dobré zohlednit při rozhodování případné sankce za předčasné splacení současného úvěru. Mějme také na paměti, že při rozložení úvěru na delší období zaplatíme zpravidla více na úrocích.
 
Objednání odhadu hodnoty nemovitosti
Součástí každé žádosti o vyřízení úvěru je znalecký posudek, v němž odhadce určí hodnotu zastavované nemovitosti. Tento posudek nejčastěji stojí od 3.000 do 5.000 Kč. Pokud již na nemovitosti odhad vypracovaný máme a není starší jak 5 let, banka nám ho často uzná. Každá banka má proces vypracování posudku jiný. Někde pouze zaplatíme poplatek a znalci spolupracující s bankou si vezmou náš odhad k vypracování a jinde dostaneme seznam odhadců, se kterými banka spolupracuje.  My sami si pak můžeme specialistu vybrat. Pokud vám je doporučen odhadce například známými, ověřte si, že s ním vaše banka spolupracuje. To že má tento odhadce splněné veškeré zkoušky a certifikáty ještě totiž neznamená, že jeho odhad banka příjme.

Ušetřit za odhad lze využitím služby online ocenění. Kdy u měst nad 10.000 obyvatel jsou již vytvořené tzv. cenové mapy, podle kterých banka zohlední jednotlivé parametry naší nemovitosti a podle tabulek či vzorů naši nemovitost ocení. Zde však může dojít k velkému rozdílu mezi cenou, již by určil odhadce a vzešlou z online ocenění. Například chceme ručit bytem o dané obývací ploše, kategorii a lokalitě.  Byt je však atypický, a proto by cena byla výrazně jiná než podle tabulek banky. To pak může mít vliv nejen na výši úrokové sazby ale také na to, zda nám vůbec bude úvěr poskytnut.

Velké překvapení může také nastat, pokud zaplatíme odhad a hodnota nemovitosti je nižší, než jsme uváděli v žádosti o úvěr. V důsledku to pro nás může znamenat zhoršení úrokové sazby nebo taky situaci, kdy máme zaplacený odhad, ale hypotéku nám při dané ceně nemovitosti banka neposkytne.

Snížit riziko takové situace lze i tím, že si sjednáte nezávaznou konzultaci s odhadcem ještě před placením odhadu a dalších poplatků spojených s vyřízením úvěru. Pokud takovou možnost nemáte, zkontrolujte například jak dlouho je daná nemovitost inzerována a za jakou cenu. Pakliže je realita nabízena při dané ceně déle než rok, neočekávejte příliš potvrzení hodnoty odhadcem.

zdroj: finance.cz

no comments

Firem bez peněz je stále více a tak mnozí lidé marně vyhlížejí svou výplatu

Posted by admin 02/04/2013 at 11:02

Stále více zaměstnaných lidí v poslední době marně vyhlíží výplatu. Přibývá totiž firem bez peněz. Jen v únoru dostalo nůž na krk 480 firem a podnikatelů v podobě insolvenčního návrhu kvůli dlužným fakturám. Zaměstnanci přitom často ostrouhají. O své peníze se navíc většinou začínají rvát pozdě.

Mnozí zaměstnanci nevědí, že když také včas podají insolvenční návrh, mohou dostat alespoň tři dlužné platy. Na jednu stranu se z nich kvůli štosům složenek, které kvůli chybějící mzdě nemají z čeho zaplatit, stávají dlužníci, ale zároveň jsou také v pozici věřitelů. Mohou totiž firmu zažalovat, a poslat na ni tak exekutory, dokud v ní ještě zbývá nějaký majetek.

„Je-li zřejmé, že se firma potápí, nejméně dva zaměstnanci by za sebe měli podat insolvenční návrh. Tím trápení firmy buď skončí, anebo návrhem přinutí zaměstnavatele, aby insolvenci odvrátil tím, že zaplatí. Podat návrh není problém. Patřičný formulář je k dispozici na úřadech práce,“ řekl advokát František Koranda, specializující se na případy „obyčejných“ lidí.

Jestliže na podnik insolvenční návrh podal již někdo jiný, což lze zjistit v insolvenčním rejstříku, tak se zaměstnanci musí k návrhu přihlásit nejpozději do pěti měsíců.

Zaměstnanec ale může do insolvence přihlásit jen tři platy. V průběhu insolvenčního řízení jsou však mzdy zaměstnanců na prvém místě k uspokojení.

Je-li už insolvence podaná, mohou podle něho zaměstnanci úřad práce požádat o vyplacení těch tří platů. To je asi tak všechno, čeho může zaměstnanec v rámci insolvenčního řízení dosáhnout. Pak nezbývá, než si hledat nové zaměstnání.

Další možností je žaloba. „Mzdu lze vymáhat i exekučně. V poradnách se s těmito dotazy zaměstnanců setkáváme pravidelně,“ potvrdila Petra Báčová z Exekutorské komory.

Je třeba si včas najmout právníka, jenž má zkušenosti s insolvencemi, aby mu soud nesmetl žalobu ze stolu pro formální nedostatky.

Vyhrál, pak ho vyhodili
Zaměstnanec musí podat žalobu k místně příslušnému soudu podle sídla zaměstnavatele. Soud pak určí, že zaměstnavatel je dlužníkem a že má během lhůty zaplatit.
 
Exekutorská komora zrovna nedávno v jednom z případů doporučila, aby návrh na nařízení exekuce vůči firmě podali zaměstnanci k soudu společně. „Současně s tím lze zažádat úřad práce o vyplacení dlužné mzdy v případě, že je zaměstnavatel již v platební neschopnosti,“ připomněla Báčová.
 
Jenže lidé si často myslí, že právní pomoc je bude stát víc, než činí dlužná mzda, i když to tak většinou není. Obracejí se raději na různé samozvané poradce či známé a podle toho to pak také dopadá.
 
Mohou tedy opravdu zaměstnancům, jimž firma dluží výplaty, ve výsledku pomoci exekutoři? „Jednoznačně. Pokud lhůta stanovená soudem uplyne, stává se rozhodnutí soudu vykonatelným exekučním titulem,“ reagovala Báčová. Exekuční náklady nese dlužící firma.
 
Žaloba je na výplatu mzdy právně nejčistší forma, ale má to i riziko. „Může být Pyrrhovým vítězstvím. Pracovník, kterého jsem zastupoval, u soudu sice vyhrál a firma mu musela dlužnou mzdu vyplatit, vzápětí však byl propuštěn v rámci reorganizace, zatímco ostatní pracovníci, kterým také nebyla vyplacena mzda za dva měsíce, zůstali,“ řekl Koranda.
 
Zaměstnanci mohou podle něj spoustu rad získat na úřadu práce a na inspektorátu práce ve svém kraji. „To, že zaměstnavatel lidem často dluží mzdu, je obvyklé. Jenže málokdo přijde za advokátem už v situaci, kdy nedostal jen jednu či dvě výplaty,“ potvrdil Koranda fakt, že pracovníci začínají o své peníze usilovat většinou pozdě.
 
zdroj: novinky.cz
 
 

 

 

 

no comments

Množství dlužníků roste, mnoho jich ještě v zoufalství naletí zlatokopům

Posted by admin 02/04/2013 at 10:24

Počet bezradných dlužníků, kteří už nevědí kudy kam a obávají se, že jim již zítra bydliště vybílí exekuce, narůstá. Tonoucí se i stébla chytá. A tak často tito lidé ještě naletí podvodníkům nebo lichvářům schovaným za různé agentury a organizace, které jim jakoby nezištně nabízejí svou pomoc.

Dlužníci chodí do občanských poraden s prosbami o pomoc šestkrát více než před pěti lety. Nárůst je rapidní.

Jen do této poradny přijde na deset lidí denně. Situaci se už snaží řešit nejen přímo dlužníci, ale také jejich spoludlužníci, respektive ručitelé a příbuzní, kteří půjčili peníze známému nebo někomu v rodině a nedostali je zpět.

Lidé se podle ní stále málo orientují v exekučním procesu – od soudního rozsudku až po to, kdy exekutor vstupuje do bytů a za jakých podmínek. Dlužníci se velmi často neorientují, v jaké fázi exekuce se nacházejí, a exekutora doma očekávají často už do 48 hodin od obdržení rozhodnutí soudu o exekuci. Přitom proces bývá delší. Hodně se také ptají na to, co jim exekutor nesmí vzít a musí ponechat.

V zásadě je to dvojnásobek ustanoveného životního minima, co se peněz týče, a pak věci bezprostředně nutné pro přežití. Takže například soustružníkovi by neměl exekutor sebrat soustruh, ale třeba zedníkovi, pokud ho má doma, už ho vzít může.

Osobní bankrot? Stovky zklamání
"Dlužníci si často myslí, že oddlužení (tzv. osobní bankrot schvalovaný soudem, kdy může odpustit až 70 % dluhů – pozn. red.) je jediný a všespasitelný způsob, což se ne vždy podaří,“ upozornila Petra Skuhrová z občanské poradny. To potvrzují každý měsíc stovky žádostí, které soudy zamítnou.

Jenže na zoufalství dlužníků parazitují tzv. oddlužovací agentury nebo různé tzv. záchranné kruhy nabízející, že zprostředkují osobní bankrot nebo jiné půjčky.

V podstatě to bývají jen dobře zakuklení lichváři, kteří cílí na lidi v bezvýchodné situaci, jimž ještě zbývá třeba auto nebo byt.

Oddlužovací agentury často slibují, že za poplatky zprostředkují dohody s věřiteli. „Měli jsme případ, kdy taková oddlužovací agentura slíbila paní, že vše vyřeší, inkasovala od ní peníze, ale ty už dál věřiteli neposílala. Částky si nechávala pro vlastní potřebu, a ženu tak dostala do výrazně horší situace,“ dodala Skuhrová.

„Dobrý záměr oddlužovacích agentur ze zahraničí se u nás zvrtl ve zlatokopectví,“ konstatoval Vladimír Vachel z Asociace inkasních agentur.

zdroj: novinky.cz

no comments

Víc než polovina Čechů by si vzala půjčku na plastiku

Posted by admin 29/03/2013 at 07:40

Pouhá 2 % žen a 13 % mužů je spokojeno se svým vzhledem. Ostatní trápí jeden a více nedostatků, přičemž celá třetina Čechů zvažuje možnost estetické operace. 

Nejčastěji lidé nejsou spokojeni se svým břichem (63 %), hýžděmi (35 %) a stehny (34 %). Čtvrtina žen pak touží po novém poprsí a po liftingu, který by jim vyhladil vrásky.

Téměř dvacet procent Čechů už má se zákroky estetické chirurgie osobní zkušenost. Nejčastějšími zákroky jsou přitom liposukce a modelace poprsí nebo nosu. Třetina Čechů v současné době zvažuje, že estetickou operaci podstoupí a 57 % z nich by si neváhalo na tento zákrok vzít půjčku.

Za kadeřníka v průměru 500 korun
Jak průzkum ukázal, čtyřicet procent mužů raději volí krátký sestřih vlasů, aby se mohli nechat stříhat doma, než aby chodili ke kadeřníkovi. Proti tomu stojí 86 % žen, pro které je pravidelná návštěva kadeřníka nutností. Téměř polovina z nich ho navštěvuje nejméně jednou za dva měsíce, kdy zaplatí nejčastěji kolem 300 korun. Ve větších městech je průměrná částka, kterou žena u kadeřníka nechá, nad 500 korun. Pokud si žena barví i vlasy nebo je upraví melírem, částka se rázem vyšplhá nad tisíc korun. Průměrná cena „pánského stříhání“ se podle online průzkumu pohybuje kolem 200 korun.
 
Kosmetika, pedikúra, manikúra 
Přestože po návštěvě kosmetického salonu touží většina žen, osobní zkušenost s jeho návštěvou má překvapivě jen polovina z nich. A pouhá pětina z nich ho navštěvuje pravidelně. Stejně tak ženy chodí na manikúru nebo pedikúru. Zajímavé je, že mezi nejčastějšími návštěvnicemi těchto „krášlících center“ jsou ženy z větších měst ve věku od 27 do 44 let. Průměrně za jednu návštěvu utratí 250 korun. 
 
zdoj: finexpert.e15.cz  

 

no comments

Jak banky lákají na hypotéky

Posted by admin 28/03/2013 at 08:54

Banky neponechaly nic náhodě a na období, kdy končí fixace zhruba 100 tisícům klientů, se připravily. Podle odhadů bank je ve hře až 100 miliard korun, ze kterých si každá z bank chce ukrojit co největší díl. Klienty proto lákají například na finanční bonusy, kdy jim vrátí zpět i desetitisíce korun či třeba na nulové poplatky za správu úvěru.

To, že rok 2013 bude ve znamení refinancování hypoték, potvrzují i údaje portálu Sfinance.cz. "Zájem o refinancování hypoték neustále roste. Zatímco loni ho projevilo v průměru 18 % našich klientů, v lednu letošního roku to bylo 39 % a v březnu dokonce 59 %," uvedl Martin Špaček z portálu Sfinance.cz. Refinancováním hypotéky lze podle něj ušetřit ročně až 35 tisíc korun.

Odměna za věrnost: desítky tisíc "na ruku"
Jedním ze záměrů, jak si "pojistit" dlouhodobý vztah s klientem, je finanční obnos, který banky klientům vyplatí, pokud u nich setrvají dlouhodobě, respektive po celou dobu trvání hypotečního úvěru.
 
Například Česká spořitelna (ČS) v současné době nabízí novým i refinancujícím klientům Hypotéku s prémií. Tato hypotéka klienty ocení za jejich věrnost a díky ní mohou získat finanční prémii až ve výši čtyř procent z výše úvěru a použít ji prakticky na cokoliv. Například, pokud klient zůstane u banky po celou dobu splatnosti, může při současné průměrné výši hypotéky 1,6 miliónu korun získat během trvání úvěru až 64 tisíc korun. Za Hypotéku s prémií zaplatíte jednorázově tři tisíce korun.
 
Na podobném principu jsou postaveny i hypotéky bank ze skupiny ČSOB určené pro refinancující i nové klienty. Například ČSOB na sílící trend refinancování reagovala v loňském roce, kdy jako první představila Hypotéku s bonusem. I tento produkt odměňuje klienty za věrnost. "Z celkové výše úvěru jim odpustíme pět procent, pokud s úvěrem dlouhodobě zůstanou u ČSOB," uvedla Pavla Hávová. Například u dvoumiliónové hypotéky banka klientovi odpustí 100 tisíc korun. O bonusové hypotéky je podle Hávové zájem, klienti jejich prostřednictvím čerpají již 3,3 miliardy korun.
 
I Poštovní spořitelna v produktu Era hypotéka nabízí věrným klientům pětiprocentní bonus z výše úvěru. "Bonus klientovi zohledníme již při výpočtu výše měsíční splátky, která je vždy nižší než u klasické hypotéky, protože klient splácí jistinu nižší o vypočítaný bonus," zmínila Zuzana Kalátová z Poštovní spořitelny.
 
Za věrnost odměňuje klienty i Hypoteční banka (HB) prostřednictvím Kus-kus hypotéky. "Pokud klient u nás zůstane po celou dobu splácení úvěru, zaplatíme mu kus hypotečního úvěru ve výši pěti procent dohromady ve dvou splátkách. První po 12 letech splácení, a pak na samotném závěru splacení hypotečního úvěru," upřesnila Kateřina Krásová z HB.
 
Bonus až 5400 korun a sazbu již od 2,29 % ročně získáte, pokud budete svou stávající hypotéku refinancovat či si sjednáte novou hypotéku přes stránky lepsihypo.cz u LBBW Bank.
 
Úroková sazba už od 2,29 % ročně
Refinancující klienty s dobrou platební morálkou některé banky odmění i nižší úrokovou sazbou, než jakou by nabídli novým klientů, se kterými prakticky nemají žádné zkušenosti. Například Fio banka jim poskytne dlouhodobou slevu na úrokové sazbě ve výši 0,5 %. Pro získání slevy stačí mít alespoň tříletou historii bezproblémového splácení refinancované hypotéky do 70 % hodnoty zástavy.
 
S nižšími úrokovými sazbami se klienti mohou setkat i u GE Money Bank, která u hypotečního úvěru All-inclusive stávajícím klientům při otočce úrokové sazby nabídne úrok již od 2,29 % ročně. U Komerční banky se pro refinancující klienty úrokové sazby pohybují od 2,99 % ročně. Sberbank u Easy Refinancování garantuje úrokovou sazbu 2,99 % ročně, pokud si klient nechá výplatu posílat na účet. Během jarní kampaně nabízí Wüstenrot hypotéku Refin s pevnou úrokovou sazbou už od 2,49 % ročně.
 
ČSOB a HB sníží klientům z úrokové sazby až 0,4 %, kdy pak nejnižší úroková sazba 2,99 % bude platit pro hypotéku ve výši tři milióny korun s fixací na tři nebo pět let pro 70 % hodnoty zástavy.
 
Garance současné úrokové sazby až na rok dopředu 
ČS a UniCredit Bank připravily pro refinancující klienty nabídku garance současné výhodné úrokové sazby na delší období. Banky předpokládají, že nízké sazby nebudou platit věčně, proto klientům, kterým končí fixace za několik měsíců a rozhodnou se pro refinancování u nich, garantují současné dohodnuté sazby.
 
Spořitelna garantuje zvolenou sazbu až na 12 měsíců dopředu, UniCredit Bank do konce roku, ovšem pod podmínkou, že si klienti refinancování domluví do 31. května.
 
Poplatková dovolená: úvěr zdarma
Nově si u tří bank mohou refinancující i noví klienti sjednat hypotéku bez poplatků. Pokud budete v UniCredit Bank do konce května refinancovat svou hypotéku (případně si sjednáte novou hypotéku), nebudete po celou dobu splácení platit 200 korun měsíčně za správu a vedení hypotéky. Například za 20 let splatnosti tak ušetříte až 48 tisíc korun. Klienti s novou hypotékou zároveň neplatí 2500 korun za sjednání úvěru.
 
Po celou dobu trvání úvěru budou mít klienti ČS hypotéku bez poplatku za správu, pokud si ji také sjednají do 31. května.
 
Poplatky ruší i GE Money Bank. "Od 18. března u nových hypotečních úvěrů neúčtujeme poplatek za zpracování a vedení úvěrového účtu ani za odhad ceny nemovitosti včetně stažení listu vlastnictví a výpisu z katastrální mapy," uvedla Milada Franek.
 
zdroj: novinky.cz

no comments

Vysoké školy a jejich poplatky

Posted by admin 28/03/2013 at 07:55

Poplatky za zápis nebo jiný úkon mimo stanovený termín jsou jedněmi z nejčastěji vybíraných nezákonných poplatků na veřejných vysokých školách. Pokud si nedáte pozor, můžete kvůli nim přijít v průběhu svého studia i o tisíce korun. Jejich rozšířenosti bohužel napomáhá, že mnoha studentům přijdou logické a nad jejich vybíráním se málokdy pozastavují.

Je poplatek spravedlivý?
Pokud studujete na vysoké škole, jistě víte, že vám škola stanoví určitou dobu, v jejímž průběhu se můžete zapsat do dalšího semestru, ve které si můžete zapsat předměty pro další semestr nebo dokdy si předměty můžete zrušit. Jestliže lhůtu zmeškáte, máte šanci, že vám vyjde vstříc studijní oddělení a příslušný úkon udělá i mimo termín. Také se vám ale může dle zákona stát, že vám v důsledku nedodržení lhůty bude ukončeno studium.
 
Školy by rády takovým zapomnětlivým studentům vyhověly, zároveň se ale obávají, že studijní oddělení bude zahlceno přemírou těchto žádostí, případně se zvýší náklady na jeho provoz. A proto se tomuto snaží předejít zpoplatněním daného úkonu. Pravděpodobně jsou v dobré víře, že nepáchají nic nezákonného a chovají se spravedlivě. Spravedlivé to samozřejmě není už jen proto, že jiné školy ve snaze chovat se zákonně tyto poplatky nevybírají a tedy jsou v jakési finanční nevýhodě vůči školám s poplatky. Spravedlivé ovšem nejsou ani ke studentům, jelikož každý z nich má jiné finanční možnosti, ale výše poplatku je pro každého stejná. Můžeme se pouze dohadovat o tom, zda tento druh poplatků uzákonit a v jaké výši, aby byla přijatelná i pro méně majetné studenty.
 
Na kterých školách zaplatíte
Jeden z nejvyšších poplatků za provedení úkonů mimo stanovený termín má Česká zemědělská univerzita, která za dodatečný zápis do akademického roku vybírá 800 Kč. Tutéž činnost vykoná Ostravská univerzita a Západočeská univerzita za 500 Kč. Na Akademii múzických umění zaplatíte 500 Kč za každý předmět, který budete chtít zapsat nebo zrušit po termínu. Nedodržíte-li termín odevzdání práce na společných projektech pro státní závěrečnou zkoušku, platíte dokonce 2 500 Kč. České vysoké učení technické si nechává platit za zápis do semestru mimo stanovený termín (500 Kč) i drobný poplatek za zápis předmětu mimo termín nebo jeho úřední vyškrtnutí (60 Kč).
 
V podobném duchu zpoplatnily tyto úkony i další školy. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického měla směrnici obsahující dokonce osm druhů poplatků za úkony mimo stanovený termín (jejich výše byla na druhou stranu poměrně nízká (100–300 Kč). Na rozdíl od jiných škol VUT tuto směrnici ihned po upozornění zrušilo. Rektor ČVUT naopak 11. 3. 2013 vydal dokument stanovující poplatky na další akademický rok – naprosto stejný jako ten nynější.
 
Zaplatit nebo nezaplatit?
V případě, že po vás pracovník studijního oddělení nějaký výše uvedený poplatek bude chtít zaplatit, informujte ho o tom, že je nezákonný. Pokud bude trvat na jeho zaplacení, je nutné uvědomit si, že v případě nezaplacení, ačkoli na něj máte plné právo, nebude proveden požadovaný úkon. To pak může vést i k ukončení studia (zejména v případě zápisu do semestru nebo akademického roku). Proti rozhodnutí o ukončení studia se pochopitelně ubráníte u soudu, avšak není to ideální situace, neboť soudní řízení může trvat dlouhé měsíce, během kterých nebudete studentem.
 
Doporučuje se tedy zaplatit a vyžádat si doklad o zaplacení. V případě, že vám doklad nevydají, je dobré mít jiné důkazy o tom, že jste poplatek zaplatili. Vrácení poplatku se pak můžete domáhat u soudu.
 
zdroj: finance.cz

no comments

Oproti loňskému roku šla cena vajec před Velikonocemi výrazně dolů

Posted by admin 27/03/2013 at 07:02

Až o desítky procent nižší jsou v porovnání s loňskou předvelikonoční dobou ceny vajec v Česku. Loni na jaře totiž zejména v důsledku nové evropské směrnice vzrostla cena vajec až o sto procent. Vyplývá to z vyjádření jejich producentů a statistických údajů.

Ceny klesají řádově o desítky procent vůči minulému roku, konečná čísla ještě budou vyhodnocena. Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že zatímco loni týden před Velikonocemi prodávali chovatelé vejce obchodníkům v průměru za zhruba 3,50 Kč, začátkem letošního března to bylo za necelé dvě koruny, tedy o více než 40 % méně.

„Naše společnost například nabízí balení deseti vajec velikosti M pod 30 korun. Cena je cca o 25 % nižší než v roce minulém,“ uvedl mluvčí Kauflandu Michael Šperl. Interspar se letos snaží prodeje vajec podpořit slevovými akcemi.

Podle předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Dagmar Tůmové v předvelikonočním období rostou prodeje vajec oproti předcházejícím týdnům zhruba o pětinu. Podle obchodníků je nárůst ještě výrazně vyšší.

Vejce spíše hnědá než bílá 
Přes dostatečnou nabídku hnědých vajec budou v nabídce Teska letos chybět vajíčka bílá. Supermarkety Billa objednávají bílá vejce pouze na Velikonoce.

V ČR se převážně chovají plemena, která snáší vejce s hnědou skořápkou. Chovů s hybridy snášejícími vejce s bílou skořápkou je jen několik.

Český trh vajec je po „vaječné krizi“ vzniklé před rokem už půl roku stabilizovaný. Cena za vejce, která se v prvních loňských měsících blížila šesti korunám, se ustálila na méně než poloviční hladině, stejné jako před dvěma lety.

zdroj: novinky.cz

 

 

no comments

O biopotraviny není zájem, jsou drahé

Posted by admin 26/03/2013 at 11:03

I když se ještě nedávno zdálo, že biopotraviny by u nás mohly být obrovským hitem, nestalo se tak. Podle průzkumu společnosti KPMG, jehož výsledky má Právo k dispozici, si potraviny v biokvalitě pravidelně kupují jen čtyři procenta dospělých Čechů.

Biopotraviny si občas koupí 37 % lidí a asi 40 % lidí je ještě nikdy nevyzkoušelo a ani je vyzkoušet nechce.

Tuzemský trh s biopotravinami, které jsou označovány také jako organické, začal podle odborníků stagnovat kvůli hospodářské krizi. Více než třetina populace (38 %) s biopotravinami sice nějakou zkušenost má, ale již je nekupuje.

Hlavním důvodem, a to hned u 62 % respondentů, je jejich vyšší cena. Proti běžným potravinám jsou totiž dražší až o desítky procent. Většímu rozšíření biopotravin mezi českými spotřebiteli nebrání jen jejich vysoká cena, ale také nedůvěra v jejich kvalitu. Češi jednoduše nevěří, že biopotraviny jsou o tolik kvalitnější než ostatní, běžně dostupné potraviny.

Na biopotraviny se rozhodla v minulých letech vsadit řada farmářů, ale i obchodníků. K nejčastěji zpracovávaným bioproduktům patří maso, pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky, dále pak výrobky z mléka, zelenina a ovoce.

V posledních letech vzrostl také počet registrovaných výrobců biovína a první pivovar začal dokonce dodávat do řetězců biopivo. Chmel, který se při jeho výrobě používá, je místo chemie ošetřován například výtažky z mořských řas nebo tropických rostlin.

Ekofarem u nás sice každoročně přibývá, tento trend však v poslední době také slábne. Podle informací Ministerstva zemědělství je nyní v Česku 3936 ekologických zemědělců. Největší podíl na ekozemědělství má přitom v ČR dlouhodobě pastevní chov dobytka.

O bio se více zajímají ženy
Mezi příznivce biopotravin se podle únorového průzkumu Nákupní zvyklosti v ČR hlásí o něco více žen než mužů. Občas nebo pravidelně je nakupuje 43 % respondentek a 37 % respondentů. Nejméně se nakupují potraviny v biokvalitě na Ústecku, Královéhradecku a na Vysočině. Nejvíce pak v Jihomoravském kraji, Plzeňském kraji a v Praze.

Poměrně dobře se obecně daří prodejcům biopotravin ve velkých městech. "Zájem stoupá a zákazníci se k nám rádi vracejí. Vědí totiž, že i když jsme o něco dražší, výrobky nešidíme,“ řekl Martin Kejda z prodejny Farmy rodiny Němcových, která sídlí v Praze na Vinohradech. Další obchod má tato farma také v nedaleké Vodičkově ulici a své jogurty dodává do jednoho z významných maloobchodních řetězců.

V Německu je zájem velký
V regionech, kde mají lidé nižší platy, je sháňka po certifikovaných bioproduktech menší. Čeští farmáři tak mohou jen závidět svým kolegům v Německu, které je pro milovníky biopotravin zemí zaslíbenou, případně se pokoušet vyvážet své výrobky za hranice.
 
Nejčastěji Češi zdůvodňují nákup biopotravin vyšší kvalitou a lepší chutí (38 %). Téměř třetina dotázaných je přesvědčena, že jsou zdravější (31 %), a pětina si nejvíce cení toho, že neobsahují chemické látky ani konzervanty.

Pro více než 11 % respondentů je pak u nákupu biopotravin rozhodující, že výrobky jsou převážně z ČR, tedy jasného původu.

Přitom Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO před několika dny oznámil, že od příštího roku zpřísní pravidla pro označování biopotravin. Speciální logo už budou dostávat pouze tuzemské biopotraviny.

Jsou zdravější?
Ekologičtí farmáři nesmějí používat chemické prostředky jako hnojiva ani na ochranu rostlin před škůdci. Také musí dodržovat přísnější pravidla při péči o chovaná zvířata než konvenčně hospodařící zemědělci. Za to dostávají od státu vyšší podpory.
 
Avšak tvrzení, že biopotraviny jsou prokazatelně lepší pro naše zdraví, a tudíž se jejich nákup i navzdory vyšší ceně vyplatí, zatím vědecky jednoznačně doloženo není.
 
Jedním z důvodů je i skutečnost, že souhrnné výsledky výzkumů a studie ze čtyř desetiletí se zdají být čímkoli, jen ne jasným potvrzením takových závěrů.

Ta se přitom odkázala i na novou rozsáhlou studii výzkumníků Stanfordovy univerzity z USA, podle které biopotraviny nemají více výživných látek než produkty z konvenčního zemědělství, byť obsahují méně chemikálií a pesticidů.

Rostoucí oblibě mezi Čechy se v minulých letech těšily i farmářské trhy a prodej potravin prostřednictvím takzvaných bedýnek. Také zde však krize zaúřadovala a stále více lidí nyní upřednostňuje levnější potraviny z obchodních řetězců.

zdroj: novinky.cz

no comments

Víte, kolik peněz proudí do zdravotnictví?

Posted by admin 25/03/2013 at 08:12

Nové technologie ve zdravotnictví, výzkum, vývoj, ale i běžný chod nemocnic vyžaduje značné finanční prostředky. Výdaje ve zdravotnictví rok od roku v členských zemích EU stoupají. Nejvíce přitom rostou výdaje za léky. V EU nejvíce peněz do zdravotnictví proudí v Nizozemí, nejméně v Rumunsku. Jak si stojí Česko?

V Česku činí přímé platby pacientů za zdravotní péči přibližně 17 %. Jedná se především o výdaje za doplňky stravy, nedoplatky za léky, příplatky u zubních lékařů, kosmetické opereace a regulační poplatky. Přímé platby pacientů jsou v Česku v rámci zemí EU nízké.

Farmaceutické výdaje
Farmaceutické společnosti patří mezi nejúspěšnější firmy na trhu. Lidé utrácejí za léčiva rok od roku více finančních prostředků. Farmaceutické výdaje představují pětinu všech výdajů ve zdravotnictví. Stanovením cen v paritě kupní síly lze jednotlivé země EU mezi sebou lépe srovnávat, např. příjmy ve Švédsku jsou vyšší než v Česku, zboží a služby jsou však v Česku levnější.
  • V paritě kupní síly jsou roční farmaceutické výdaje na občana nejvyšší v Irsku (528 €), následuje Německo (492 €), Belgie (479 €), Francie (468 €), Slovensko (427 €), Maďarsko (414 €) a Španělsko (399 €).
  • V Česku činí farmaceutické výdaje v paritě kupní 274 € na občana za rok.
  • Nejnižší farmaceutické výdaje v paritě kupní síly za rok na občana ze zemí EU jsou v Rumunsku (164 €), Lotyšsku (175 €), Estonsku (210 €), Dánsku (229 €) a Polsku (237 €).
V lékarně kupujeme i doplňky stravy
V lékárně kupujeme nejenom léky, ale i doplňky stravy. Zjednodušeně řečeno se jedná o potravinové doplňky s vysokým obsahem vitamínů, minerálů a dalších látek zpravidla příznivě ovlivňující náš zdravotní stav. U každého léku však musí být doložena účinnost a každému léku je přiděleno registrační číslo, podle kterého lze snadno poznat, zdali se jedná o lék či doplněk stravy. Mnohdy vysoká spoluúčast občanů v EU je právě u léků. Výdaje za léky jsou významnou výdajovou položkou ve zdravotnictví ve všech zemích. Výdaje na léky jsou důležitým faktorem růstu výdajů na zdravotnictví.

U každého léku musí být uvedeno registrační číslo a u doplňku stravy na obalu název „doplněk stravy“.

Výdaje na zdravotnictví
Celkové výdaje na zdravotnictví zohledňují spotřebu zdravotnických výrobků a služeb, kapitálové investice do zdraví či preventivní programy. V publikaci OECD „Health at a Glance 2012 Europe“ jsou náklady na zdravotnictví uvedeny v % k HDP. Rozdíly ve výdajích na zdravotnictví má samozřejmě vliv na kvalitu a objem zdravotní péče, když více peněz = kvalitnější zdravotnictví.
  • Nejvyšší výdaje na zdravotnictví má Nizozemí (12 % k HDP), Francie a Německo (11,6 % k HDP), Dánsko (11 % k HDP) a Rakousku (11 % k HDP).
  • Česku dosahují výdaje na zdravotnictví (7,5 % k HDP), což je osmá nejnižší hodnota z členských zemí Evropské unie.
  • Nejnižší výdaje na zdravotnictví jsou v Rumunsku (6,0 % k HDP), Estonsku (6,3 % k HDP), Lotyšsku (6,8 % k HDP), Litvě a Polsku (7,0 % k HDP).
 
zdroj: finexpert.e15.cz

no comments

V Česku je podpojištěna každá druhá domácnost

Posted by admin 21/03/2013 at 10:46

Průzkum České asociace pojišťoven (ČAP) ukázal, že více než polovina lidí neprovádí změny ve svých pojistných smlouvách. Aniž by si to uvědomovali, hrozí jim riziko, že v případě pojistné události jim vyplacené pojistné plnění nezajistí odpovídající kompenzaci jejich skutečné škody.

Výsledky průzkumu potvrzují i samy pojišťovny, které se s podpojištěným majetkem setkávají právě při likvidaci pojistných událostí. Allianz a ČSOB Pojišťovna odhadují, že kolem 10 % jejich klientů nemají pojistné smlouvy nastaveny na aktuální pojistné částky odpovídající skutečné hodnotě domácnosti. V případě České podnikatelské pojišťovny (ČPP) či České pojišťovny (ČP) je to 20 %. Pojišťovny Kooperativa a Wüstenrot se shodují na 50 %.

V Generali šli v odhadu podpojištěných domácností ještě dál. Obecně, nikoliv u pojišťovny Generali, je podpojištěna většina domácností (70 - 80 %). Nejčastějším důvodem bývá neaktualizovaná pojistná částka. Lidé si pořídí domácnost a obratem ji pojistí. V následujících letech ji postupně dovybavují, pojistnou částku však neaktualizují.

Češi se u pojistek dopouštějí mnoha chyb
Češi neaktualizují své pojistky. Jakmile si zařídí domácnost, pojistí si svůj majetek a každý rok pak platí stejnou výši pojištění. Ovšem během let svůj majetek obměňují, pořídí si nové zařízení, koupí i cenné věci, případně domácnost zrekonstruují. Její hodnota tak vzroste i několikanásobně. V případě pojistné události se pak nestačí divit, že jim pojišťovna zaplatí jen do výše pojistné částky sjednané před několika lety.
 
Další chybou je i to, že lidé mají tendenci hodnotu svého majetku podceňovat. Do pojištění zahrnují pouze "velké" věci - například nábytek, koberce, elektronika, spotřebiče apod., ale zapomínají na "drobnosti" - knihy, CD, sportovní potřeby, květiny, lůžkoviny, příbory, nádobí, oblečení, obuv apod.
 
Klienti si také neuvědomují jednu zásadní věc, že i když jejich majetek "stárne", respektive hodnota některého majetku se používáním snižuje, v případě rozsáhlé pojistné události (například požáru, vytopení apod.) si budou muset vybavení a mnohdy i zmíněné drobnosti pořídit nové za vyšší cenu. Proto je nanejvýš prozíravé nastavit výši pojistné částky na novou hodnotu majetku.
 
V neposlední řadě se Češi mnohdy při pojištění majetku řídí výší pojistného. "Zaznamenali jsme případy, kdy si lidé záměrně sjednávají pojištění na nižší pojistnou částku ve snaze ušetřit za pojistné. To se jim ale v případě pojistné události může velmi vymstít," upřesnil Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa.
 
Někteří lidé ve snaze platit co nejnižší pojistné snižují i rozsah chráněných rizik. Majetkové pojištění by mělo být vybíráno zejména s důrazem na rozsah rizik, které klientům mohou reálně hrozit.
 
Smlouvy aktualizujte každé dva roky
Podle doporučení pojišťoven byste měli pojistky domácnosti aktualizovat alespoň každé dva až tři roky. A také tehdy když do svého domu koupíte nějaké nové vybavení nebo když provedete nějakou rekonstrukci, čímž zvyšujete hodnotu svého majetku.
 
"Doporučujeme aktualizaci pojistek vždy při změně pojistné částky o více než 10 %," upřesnil Václav Bálek z Allianz.
 
Některé pojišťovny svým klientům pravidelně valorizují pojistné částky. Například ČP seznámí klienta s valorizací již při sjednávání majetkového pojištění. Poté automaticky hlídá, aby se ho podpojištění vůbec netýkalo. Vždy ve výroční den počátku pojištění valorizuje pojistnou částku indexem spotřebitelských cen podle Českého statistického úřadu.
 
Hodnotu domácnosti neodhadujte
Abyste se podpojištění vyhnuli, musíte správně nastavit výši pojistné částky. V žádném případě ji neodhadujte, ale jděte cestou detailních propočtů. Sepište si seznam všech věcí, které chcete do pojištění zahrnout a spočítejte si jejich hodnotu. Při počítání nezapomeňte, že pojištění se sjednává na novou cenu, tedy na částky, které byste potřebovali k pořízení nových věcí.
 
Myslete na zdánlivé drobnosti, jako jsou například knihy, CD a DVD, sportovní potřeby a podobně. Před sjednáním pojistky si dobře rozmyslete, která rizika mohou váš dům ohrozit. Nezapomeňte na zloděje, vandaly, živly nebo zvířata.
 
zdroj: novinky.cz

no comments