Vláda chce opět dorovnávat důchod lidem, kteří pracovali na Slovensku

Posted by admin 17/01/2013 at 07:47

Lidé, kteří před rozpadem federace pracovali na Slovensku či pro slovenské firmy, a mají v důsledku toho nižší starobní důchody, by měli v budoucnu dostávat dorovnávací příplatek. Vláda ve středu přijala návrh příslušné novely z dílny ministerstva práce a sociálních věcí.

Stát přestal nižší slovenské penze Čechům doplácet na podzim 2011 po vyjádření Soudního dvora EU, který konstatoval, že jsou tím diskriminováni občané z jiných států unie, kteří v Československu pracovali.

Dorovnávací přídavek má nyní podle novely představovat samostatnou dávku, která ale bude vyplácena jen spolu s českým důchodem. Přídavek by mohli dostat třeba lidé, kteří před rozdělením státu bydleli v Česku, ale jejich zaměstnavatel sídlil na Slovensku.

Týkat se to má asi 10 tisíc lidí
V prvním roce po zavedení dávky by na ni mělo mít nárok zhruba 9 000 lidí. V roce 2014 by to bylo asi 10 000 příjemců, pak by se počet snižoval. Ještě v roce 2047 by výplata směřovala k tisícovce osob. Výdaje by v prvním roce činily kolem 120 miliónů korun. Nejvyšší by prý byly v roce 2020, kdy by přesáhly 130 miliónů Kč. Za celou dobu by se pak mohlo na dorovnávacích přídavcích vyplatit 3,8 miliardy korun.
 
Tématem se v minulosti zabýval Ústavní soud, Nejvyšší správní soud i Soudní dvůr EU. „Připravená legislativa stanovuje, že by se lidem, kteří pobírají český a slovenský starobní důchod, a jejich úhrn je nižší, než kdyby dostávali důchod český za federální doby, vyplácela speciální dávka, tedy dorovnávací přídavek,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva práce Štěpánka Filipová.
 
Žádosti bude přijímat správa sociálního zabezpečení
Nárok na přídavek by měli pouze ti, kteří splní stanovené podmínky. „Zejména budou mít alespoň 25 let pojištění v ČSFR a poté alespoň jeden rok důchodového pojištění před rokem 1996 v ČR, kdy byl ještě účinný federální zákon o sociálním zabezpečení. Dorovnávací přídavek by se vyplácel pouze s českým důchodem a to stejným způsobem, jako lidé dostávají důchod v současné době,“ dodala Filipová.
 
O přídavek budou důchodci muset požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Na výzvu by pak museli sdělovat, jaký mají slovenský důchod. Pokud by to neudělali, vyplácení dávky by bylo zastaveno. Úřad by dávku doplatil poté, co by informace dostal.
 
Přídavek má být stanoven jako rozdíl mezi případným důchodem, který by žadatel dostával za českých podmínek, a součtem skutečné české a slovenské penze. V průměru by mohl činit kolem 1 100 korun měsíčně. Dávka by se upravovala vždy ke konci ledna. Penze se totiž valorizují a nově stanovenou částku by lidé dostávali od dubna do března dalšího roku.
 
Stát doplácení předloni zastavil
Česko přestalo nižší slovenské penze Čechům doplácet na podzim 2011 po vyjádření Soudního dvora EU. Podle něj by totiž musel být důchod dorovnán i lidem z ostatních unijních států, kteří pracovali v Československu a mají penzi menší, jinak by se jednalo o diskriminaci.
 
Český Ústavní soud poté uvedl, že evropský soud nezohlednil specifické poměry po rozdělení společného státu a penze by se dorovnávat měly. Nejvyšší správní soud se tedy na Soudní dvůr EU obrátil znovu. Vláda pak v létě uložila ministerstvu práce, aby navrhlo model dorovnávání penzí.
 
Na Slovensku činil ke konci loňska průměrný starobní důchod podle tamní sociální pojišťovny 375,89 eur (nyní asi 9 622 korun). V Česku dosahoval na konci září podle ČSSZ 10 765 korun.
zdroj: novinky.cz

no comments

Lidé kvůli úspoře preferují malé byty, ty ale letos zřejmě podraží

Posted by admin 16/01/2013 at 07:17

Ceny dvou a více pokojových bytů budou podle názorů odborníků v roce 2013 klesat, a to až o 4 %. Důvody poklesu cen větších bytů mají své kořeny v ekonomické recesi, kdy lidé kvůli úspoře preferují malé byty. Poptávku po bydlení však z části zachraňují historicky minimální úrokové sazby hypoték. Lidé platí na měsíčních splátkách za středně velký byt v průměru o 2 500 korun méně než před třemi lety.

V uplynulých čtyřech letech postihl propad cen všechny kategorie bytů. Nemovitosti byly na svém cenovém vrcholu na podzim roku 2008, kdy v USA splaskla bublina na realitním trhu. Od finanční krize klesala poptávka po vlastním bydlení kvůli ekonomické nejistotě domácností. K propadu poptávky přispěly také vysoké rizikové přirážky hypotečních bank, poučených krizí ve světě. Na samotný pokles cen nemovitostí pak měly vliv i úrokové sazby v ekonomice, které v současnosti udržuje Česká národní banka na hodnotě 0,05 %.

Poptávku drží levné úvěry
„Časy před finanční krizí, kdy růst cen nemovitostí výrazně převyšoval inflaci, jsou na velmi dlouhou dobu minulostí. Byty, stejně tak jako téměř každé aktivum investičního charakteru, jsou díky extrémně nízkým úrokovým sazbám předražené. Růst jejich cen je sice možný, pouze však bavíme-li se o růstu nominálním,“ uvedl Jaroslav Brychta, hlavní analytik investiční společnosti X-Trade Brokers. „Pokles reálných cen nemovitostí může dále pokračovat a jejich předpokládané oživení se odkládá do roku 2014,“ potvrdila ve své prosincové prezentaci pro konferenci Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Eva Zamrazilová, členka bankovní rady České národní banky.
 
Hlavním tvůrcem ceny nemovitostí je poptávka a nabídka na trhu s bydlením. Na snižování poptávky, a tedy i cen, má vliv již několik roků trvající ekonomická recese. Jedinou výraznou stimulací pro slabou poptávku jsou ceny úvěrů na bydlení. Nebýt levných úvěrů, meziroční pokles cen by byl u všech kategorií bytů ještě razantnější. „Jsou to především rekordně nízké sazby hypotečních úvěrů, které pozvedly v roce 2012 poptávku po nemovitostech. Za byt o hodnotě 2,5 milionu Kč platila domácnost před 3 lety měsíčně 12 500 Kč, nyní se se splátkou hypotéky běžně dostane pod 10 000 Kč. Hypotéky by měly být velmi levné i po celý rok 2013,“ komentoval situaci Jan Kruntorád, předseda představenstva společnosti Gepard Finance, která se zabývá poradenstvím v oblasti hypotečních úvěrů.
 
Zájem je o garsonky
Poptávka po bytech se liší podle jejich charakteru, rozhodujícími kritérii je počet pokojů a lokalita. Zájem o byty je přirozeně vyšší v regionech s nízkou nezaměstnaností a nadstandardní průměrnou mzdou. Při ekonomické recesi se kupují méně střední i velké byty, protože domácnosti na ně finančně nedosáhnou. Případně jsou lidé opatrní a s investicí do bydlení čekají až na ekonomicky stabilnější roky. Lze však sledovat trend vyšší poptávky po garsonkách, u kterých dokonce odborníci předpovídají v roce 2013 cenový růst.
 

„Velmi důležitý je pohled do minulosti, kdy bylo již v roce 2011 patrné, že si malé byty sednou na pomyslné cenové dno. Což se i potvrdilo. Pokud nedojde k nějaké nepředvídatelné události, v roce 2013 očekáváme u jednopokojových bytů meziroční cenový růst v rozmezí 2 až 4 %. U třípokojových bytů pak počítáme s dalším poklesem, maximálně však do 3 %. U čtyřpokojových a větších bytů předpovídáme v příštím roce rovněž pokles, který by ale také neměl překročit 4 %,“ uvedl Michal Pich, jednatel realitního serveru RealityČechy.cz, který nabízí statistiky cen nemovitostí za celou Českou republiku od roku 2008.

zdroj: finance.cz

no comments

Objevila se vám na účtu neznámá částka? Rychle ji vraťte, jinak riskujete postih!

Posted by admin 15/01/2013 at 11:47

Každý měsíc řeší banky desítky i stovky případů, kdy lidé pošlou peníze, kam neměli. Pokud se vám na účtu objeví peníze, které vám nepatří, je vaší povinností je neprodleně vrátit. Banka to za vás neudělá. Stáhnout peníze z vašeho účtu nemůže, vystupuje totiž jen v roli zprostředkovatele mezi vámi a tím, kdo peníze poslal.

Pan Rudolf z Liberce se o tom, že se mu zůstatek jeho účtu v České spořitelně navýšil o 1300 korun, dozvěděl až z dopisu banky. Stav svého konta si totiž kontroluje až podle papírového měsíčního výpisu, který dostal později.

Banka ho informovala, že na jeho účet byly omylem poslány peníze a pokud je obratem na uvedený účet plátce nepošle, banka je povinna sdělit plátci jeho identifikační údaje. Tuto povinnost jí ukládá zákon o bankách.

Jak se vrátí peníze zpět jejich majiteli?
Jakmile zjistíte, že se vám na účtu objevily peníze, které vám nepatří, máte několik možností. Buď budete dělat takzvané mrtvé brouky a riskovat tím postih, neb jste se podle občanského zákoníku dopustili bezdůvodného obohacení, nebo peníze pošlete plátci sami, anebo požádáte o pomoc svou banku.
 
Jednodušší a především rychlejší postup je v případě, když plátce i příjemce peněz jsou klienty stejné banky. Veškerý proces probíhá jen v rámci jedné banky. Člověk, který udělal v příkazu k úhradě chybu, požádá banku o pomoc a ta poté vyzve příjemce peněz k jejich vrácení. Banka sama nemůže na pokyn plátce stáhnout z účtu peníze a poslat mu je zpět.
 
Pokud se však příjemce k vracení peněz nemá, může banka, jak již bylo zmíněno, poskytnout plátci identifikační údaje. Plátce pak může zvážit například právní kroky k získání svých peněz zpět.
 
V případě, že plátce a příjemce peněz jsou klienty různých bank, probíhá většinou komunikace o vrácení peněz zpět plátci mezi bankami. Člověk, který poslal peníze na jiný účet, než zamýšlel, může buď požádat banku příjemce, aby zprostředkovala vrácení jeho peněz, nebo se může s žádostí o pomoc obrátit na svou banku. Ta pak osloví banku člověka, kterému byly peníze na účet omylem připsány.
 
Poplatek za platbu vám banka strhne
Za odchozí platbu si banky v souladu se svými sazebníky účtují poplatek. Naúčtují ho tedy i vám a to i přesto, že vracíte peníze zpět jejich majiteli, respektive napravujete jeho chybu.
 
Můžete se smířit s tím, že vás pár korun nevytrhne. Ovšem máte i možnost buď požádat svou banku o storno poplatku (umožní vám to například v Raiffeisenbank), nebo se můžete s druhou stranou domluvit na ponížení vracené částky o poplatek za odchozí platbu.
 
Ostatně na úhradu nákladů spojených s vrácením bezdůvodného obohacení máte podle občanského zákoníku nárok.
 
zdroj: novinky.cz
 
 

no comments

Nehledě na to, že denně na dlažbě skončí dva tisíce Čechů, se banky půjčovat nebojí!

Posted by admin 11/01/2013 at 10:02

O práci nyní v Česku přichází v průměru více než dva tisíce lidí každý pracovní den. Banky se ale o celkovou schopnost občanů splácet úvěry nebojí a očekávají, že jim opět meziročně půjčí o něco více peněz.

Podíl padlých hypoték, kterých bylo loni přes tři procenta z celkového objemu, považují ve srovnání s Evropou za nízký.

Přitom jen v prosinci přišlo na úřady práce během pouhých osmnácti pracovních dnů 37 tisíc lidí, což je v průměru přes dva tisíce každý pracovní den. Navíc místo nemůže najít mnohem více práceschopného obyvatelstva, které již úřady neevidují. Po půl roce totiž většinou podpora končí, a nemá-li člověk jiný příjem, je odkázán už jen na sociální dávky.

„Navzdory stagnaci ekonomiky bankovní sektor letos pravděpodobně zaznamená kladný růst úvěrů i vkladů. Úvěry obyvatelstvu by měly vzrůst o 3,5%. Klientské vklady porostou o 2,4%,“ uvedl Pavel Sobíšek, člen vědeckého grémia České bankovní asociace (ČBA) a hlavní ekonom UniCredit Bank.

O tom, jaká je skladba těchto vkladů domácností, tedy kolik procent obyvatel má v ruce větší část úspor, ale banky mlčí.

Banky se dále v globálních souhrnech u nás ani neobávají, že by spotřeba domácností rapidně poklesla. Počítají se stagnací a příští rok s oživením.

Optimistické banky 
„Ačkoliv začátek roku 2013 přinese pravděpodobně ještě určitý pokles HDP, očekáváme postupné zlepšování ekonomické situace, které by díky růstu v druhém pololetí mělo přivést ekonomiku k průměrné stagnaci za celý rok 2013,“ předpokládá ČBA.
 
Počet nezaměstnaných v prosinci přesáhl půl miliónu osob. Zaplnili by tak Brno i s jeho předměstími.
 
Banky jsou však optimistické. Na rozdíl od roku 2012 začíná nový rok s mnohem menším finančním stresem a lepší měnovou politikou.
 
zdroj: novinky.cz

no comments

Výrazné zlevnění cen bytů láká víc ke koupi než k nájmu

Posted by admin 10/01/2013 at 07:37

Zlevnění bytů a proti tomu jen mírné snížení tržních nájmů láká víc ke koupi vlastního bydlení. Co zvolit, však není ani při tomto trendu vůbec jednoduchá otázka.

Nejde totiž v žádném případě jen mechanicky srovnávat měsíční splátku hypotéky s výší nájmů. Každý zájemce o vlastní bydlení musí vzít v potaz mnoho dalších faktorů. Hlavní faktory jsou zejména rodinná a finanční situace, zda má člověk jistou práci, zda je ochoten riskovat a zadlužit se na velmi dlouhou dobu, a další faktory.

Pro mnoho lidí bude nájemní bydlení jedinou správnou cestou i za situace, kdy by byly splátky hypotéky ještě nižší. 

Tomu, kdo má dobré předpoklady koupit s pomocí hypotéky vlastní byt, pak stojí za to využít dnešní levnější ceny bytů i hypoték, a pořídit si vlastní bydlení, i když to bude znamenat utáhnout si opasek.

Člověk musí mít na paměti, že touto velkou životní finanční investicí může řešit mimo jiné i svou situaci ve stáří.

Jiným příkladem, kdy se nájem bytu může hodit, je třeba stav, kdy mladí lidé ještě nemají děti, začínají v zaměstnání a chtějí zkusit spolu žít. Později pak případně mohou uvažovat i o bydlení ve vlastním.

Nájmy dál klesnou 
Při rozhodování je důležité vzít v potaz i to, že pokles tržních nájmů se nezastaví a bude dál pokračovat.
 
Ke konci loňského roku skončila regulace nájmů i ve zbylých krajských městech. Lze očekávat, že podobně jako tomu bylo u malých měst, tak i v krajských městech budou tržní nájmy dále klesat. Je zřejmé, že klesnou v horizontu jednoho roku ještě o 10 až 15 procent.
 
Důvodem pro pokles tržních nájmů je především situace na trhu s byty. Neustále zvyšované regulované nájemné donutilo řadu nájemníků opustit své byty a přejít natrvalo do svých rekreačních obydlí nebo ke svým dětem. Neustále se nabízejí nové i luxusní byty a jejich kupci tak často uvolňují své běžné, standardní byty.
 
Vlastnictví je i závazek 
Odborníci upozorňují, že vlastnit byt znamená pro člověka i velký závazek. Někteří vlastníci například žijí v omylu, že po koupi bytu budou platit jen za elektřinu, plyn a další služby. Majitel ale platí i příspěvky do fondu oprav.
 
Ty mohou být dost velké, pokud je dům v zanedbaném stavu a musí se hodně opravovat. Na velké rekonstrukce domu, například zateplení, je nutné si vzít úvěr, který pak vlastníci splácejí mnoho let.
 
Vlastnictví bytu ale přináší i jiné starosti. Lidé se musí zajímat, co se děje v domě, chodit na shromáždění vlastníků a podílet se na hlasování o důležitých věcech. Bez aktivního přístupu vlastníků může vzniknout v domě chaos, bezvládí, což negativně ovlivní kvalitu bydlení v domě i nutné náklady spojené s jeho správou.
 
Co ukazuje srovnání 
I přes tyto souvislosti spojené s rozhodnutím o hypotéce je zajímavé aktuální srovnání cen bytů a pronájmů v krajských městech. 
 
Kombinace snižování cen bytů v roce 2012 a rapidního poklesu úrokových sazeb u hypoték v současné době výrazně zvýhodňuje hypotéky oproti pronájmu. Rozdíly jsou dokonce v řádech několika tisíc korun. Například v Ostravě či Liberci se jedná až o desetitisícových částkách za rok, které mohou lidé ušetřit splácením hypotečního úvěru oproti klasickému pronájmu.
 
zdroj: novinky.cz

 

no comments

Konkurence dopravců drží ceny jízdného dole

Posted by admin 09/01/2013 at 11:37

České dráhy (ČD) zvýšily s novým jízdním řádem základní jízdné ve vlacích o 2,5 procenta, a od úterý jízdenky zdražil o pět až 10 korun i největší tuzemský dálkový autobusový dopravce Student Agency. Na trase Praha–Brno, kde si tito dopravci přímo konkurují, se však díky tomu ceny hned tak nezmění.

Student Agency tedy bude i nadále nabízet cestu z pražské Florence na brněnské autobusové nádraží za 210 korun, aby čelila internetové nabídce Českých drah, v níž cena začíná dokonce už od 180 Kč.

Podle mluvčího ČD Petra Šťáhlavského jde o akční ceny, do nichž České dráhy zřejmě nepromítnou ani jednoprocentní zvýšení daně z přidané hodnoty.

„Naše autobusy mezi Prahou a Brnem na rozdíl od Českých drah nikdo nedotuje, musíme si na vše vydělat. Nejde tedy o férovou konkurenci,“ tvrdí naopak mluvčí Student Agency Aleš Ondrůj.

Cestující ovšem na konkurenci jednoznačně vydělají. Kromě trasy mezi hlavním městem a jihomoravskou metropolí se to týká rovněž autobusových linek z Prahy do Plzně a Hradce Králové, kde Student Agency i po 2. lednu ponechává jízdné beze změn.

„Na našich dalších linkách jsme však byli nuceni v návaznosti na zvýšení DPH a rostoucí provozní náklady upravit ceny. Většinou o pětikorunu, v několika případech o 10 Kč,“ řekl Právu Ondrůj.

Souboj i v kvalitě
Oba dopravci spolu o cestující soupeří i zkvalitňováním služeb. Student Agency nasadí nyní do provozu patnáct nových špičkových autobusů s karoserií i interiérem od společnosti Irizar a podvozky od firem Volvo a Scania. „Všechny nové autobusy budou standardně vybaveny konceptem palubní zábavy Fun & Relax s individuálními obrazovkami v sedačkách. Cestující tak budou moci během cesty sledovat filmy či si zahrát počítačové hry,“ informoval Ondrůj.
 
České dráhy zase kromě běžných vlaků nasazují na trase Praha–Brno speciální vlakové spoje D1 Express, které bez jediné zastávky zvládají vzdálenost mezi oběma metropolemi již za dvě hodiny 35 minut. Cestujícím poskytují pohodlí klimatizovaných vozů první a druhé třídy, služby bistra a je v nich i dámský oddíl.

no comments

Máte nárok na vrácení vstupného z nepovedené kulturní akce?

Posted by admin 09/01/2013 at 07:40

Vyrazit v současnosti například na koncert populární hvězdy světových rozměrů se rovná útratě i několika tisícovek. Za své peníze si pak představujete jedinečný zážitek, který vám vykompenzuje prázdnou peněženku. Co když ale daná akce nenaplní vaše očekávání a výsledný dojem je spíš zklamáním? Můžete se vůbec někde či u někoho "domáhat spravedlnosti"?

Pochopitelně můžete, jde však o to, co pokazilo váš kulturní zážitek. Zda to byly například chyby ze strany pořadatele, technické závady či se vám výkon umělce prostě jen nelíbil. V posledním případě ovšem budete mít s reklamací smůlu.

Umění se nedá poměřovat objektivními hledisky, jeho vnímání je ryze subjektivní. Z čeho je jeden návštěvník nadšen, druhého může popudit. Pořadatelé akce ze zákona neodpovídají za skutečnost, že se vám jimi pořádaná akce nelíbila či dokonce nezaujala více účastníků.

S reklamací byste ovšem měli uspět, pokud je vina na straně pořadatele, pokud nezajistil to, co slíbil. Tím, že jste si zakoupili vstupenku na kulturní akci, uzavřeli jste s pořadatelem smlouvu a on pak musí dodržet vše, co je na vstupence uvedeno, případně to, co zmiňuje v propagačních materiálech vydaných ke konkrétní akci. Pokud to pořadatel nesplní, máte nárok na vrácení plného vstupného či jeho části.

Akce byla zrušena či přesunuta
Pokud pořadatel kulturní akci z jakéhokoliv důvodu zruší, máte nárok na vrácení plné výše vstupného. Totéž platí i pro případ, kdy pořadatel změní buď termín či místo konání akce, případně obojí. Nebude-li vám tato změna vyhovovat, máte opět nárok na vrácení částky, kterou jste za vstupenku zaplatili.
 
Ovšem tady je třeba mít se na pozoru. Pořadatel může totiž dopředu oznámit, že například při změně počasí přesune akci na jiné místo (třeba z venkovního prostranství do kryté haly) a tuto informaci zveřejní už při prodeji vstupenek. Zároveň uvede, za jakých podmínek tato změna proběhne a kde náhradní místo bude. Pak vám nárok na vrácení vstupného nevznikne.
 
Akce byla narušena technickými problémy
Kulturní akce se sice konala, ale váš zážitek byl narušen výpadky techniky - například koncert byl nedostatečně ozvučen, vystupujícím se rozbila aparatura, v kině vypadával obraz či zvuk, akce se konala v prostorách, které kapacitou nebyly přizpůsobeny velkému množství lidí apod. V takovémto případě máte pochopitelně nárok na slevu ze vstupného. Ovšem musíte reagovat okamžitě a pořadatele na nedostatky upozornit. Při reklamaci vám samozřejmě pomůže i svědectví ostatních účastníků akce.

S reklamací a slevou na vstupném uspějete i v případě, že akce trvala mnohem kratší dobu, než bylo inzerováno, nedostavila se hlavní hvězda akce (například zahraniční kapela, která měla vystupovat na festivalu s více účinkujícími) či došlo k zásadnímu zpoždění začátku akce. V případě, že vám kvůli tomu ujede poslední noční spoj, mohli byste uspět i s nárokem na zaplacení ubytování v hotelu.

Ztratili jste vstupenku?
V případě, že ztratíte vstupenku na kulturní akci, máte stále naději, že o zážitek nepřijdete. Pokud zní vstupenka konkrétně na vaše jméno nebo je v ní vyznačeno číslo sedadla a řady, čili je možné vás jako držitele ztracené vstupenky identifikovat a vy to prokážete i pořadateli či prodejci, je jejich povinností vám poskytnout náhradní. Šťastný nálezce vstupenky ji pak nebude moci díky přijatým opatřením využít. Ovšem ten, kdo vám náhradní vstupenku vystavil, po vás může požadovat náhradu nezbytně nutných nákladů s tím spojených.
 
Horší pozici mají držitelé vstupenek, které kromě obecných údajů o akci neuvádí bližší informace o jejich majiteli. Tady platí pravidlo, že na akci se dostane ten, kdo lístek předloží.
 
Ztratí-li se vstupenky při cestě k vám, respektive vám je přepravce nedoručí v dohodnutém či předpokládaném termínu dodání, kontaktujte ohledně toho prodejce, protože za řádné dodání lístků odpovídá. Při uplatněném nesplnění smlouvy máte právo na jejich dodatečné dodání, nebo už jen na vrácení peněz, pokud již akce proběhla.
 
 
zdroj: novinky.cz

no comments

Povánoční slevy nebo klamavé obchodní praktiky?

Posted by admin 08/01/2013 at 09:48

Na povánoční slevy a výprodeje se Češi těší každý rok. Mnozí si schovávají peníze právě na období začátku ledna, kdy plánují utrácet především za levnější oblečení, ale i za zlevněnou elektroniku. Podle prosincového výzkumu projektu ING Bank Svět spoření plánuje utrácet v lednových výprodejích téměř 70% Čechů.

Ženy (73%) propadají zvýhodněným povánočním nákupům častěji než muži (65%). Novoroční slevy pak lákají nejvíce věkovou skupinu mladých Čechů do 30 let, kterých se chystá na nákupy celých 80%.

Ovšem právě v tomto období byste měli být obezřetní. Zkušenosti zákazníků i šetření dozorových orgánů naznačují, že deklarované slevy mnohdy žádnými slevami nejsou. Ve snaze nalákat do svých obchodů co nejvíce zákazníků se někteří prodejci nevyhýbají použití různých triků a klamavých obchodních praktik.

Sleva u dočasně zdraženého zboží
Typickým příkladem klamavé obchodní praktiky, která je v rozporu se zákonem, je trik obchodníků, kteří sice slevu vyhlásí, ale k reálnému snížení cen nepřistoupí.
 
Na velmi krátký čas totiž ceny zvýší, aby pak mohli přistoupit k jejich snížení na původní úroveň. "Zlevněné" zboží pak prodávají bez jakékoliv reálně existující slevy. Ovšem zákazníci, kteří si krátkodobého zdražení nevšimli, nakupují s pocitem výhodné koupě.
 
Sleva jen u omezeného počtu výrobků
Dalším z triků je situace, kdy prodejce láká na vysoké slevy, které se ve skutečnosti týkají jen několika málo výrobků, často i méně zajímavých.
 
Účel je zřejmý, nalákat zákazníky do prodejny. Zde se o klamavé jednání nejedná, pokud tedy prodejce například netvrdí, že zlevnil veškerý sortiment.
 
Zlevněné zboží z letáku není skladem
Setkat se můžete i s další nekalou praktikou, která spočívá v tom, že v letáku je uvedeno zboží prodávané za akční cenu, ovšem v obchodě vám řeknou, že v současnosti není skladem.

Účel byl opět splněn, zákazník byl nalákán do prodejny, kde si pravděpodobně koupí něco jiného, než původně zamýšlel.

Na zlevněném zboží musí být i původní cena
Pravidla pro slevy jsou jasná. Zlevněné zboží by mělo být označeno jak konečnou cenou, tak cenou původní. Pro zlevněný sortiment platí také stejná záruční doba jako pro zboží nezlevněné, tedy zpravidla 24 měsíců.
 
Výjimkou by byla pouze reklamace vady, kvůli které byl výrobek zlevněn. Předem deklarovanou vadu již reklamovat nelze.
 
Slevy jsou často cílem šetření ČOI
Slevy, a nejen ty povánoční, jsou také pravidelným cílem šetření dozorových orgánů. Jen za 3. čtvrtletí zaznamenala Česká obchodní inspekce (ČOI) porušení povinností ve 40 procentech případů z více než 400 provedených kontrol. Inspektoři ČOI opakovaně zjistili, že stále častěji je lákání kupujících na slevy spíše marketingový trik obchodníka než opravdová příležitost k výhodnému nákupu.
 
Vysoké procento pochybení (23,2%) bylo spojeno právě s porušením povinnosti poctivého prodeje a 6,9% prodejců se dopustilo klamavých obchodních praktik v souvislosti s výprodejovými a slevovými akcemi.
 
zdroj: novinky.cz

no comments

Kvůli dluhům přicházejí stovky lidí o střechu nad hlavou

Posted by admin 07/01/2013 at 07:40

Stále více Čechů nemá na splátky hypoték a půjček, a tak přichází o střechu nad hlavou. Počet případů, kdy je dům či byt věřitelem zabaven a dán do dražby, vytrvale roste. Minulý rok jich bylo více než 900.

„V roce 2011 bylo přes sedm set devadesát nedobrovolných veřejných dražeb. Loni se jejich počet opět meziročně zvýšil o 17 procent. Letos čekáme další vzestup,“ uvedl šéf společnosti Eurodražby.cz Radim Hasman.

Většinu dražeb spouštějí banky u klientů, kteří nemají peníze na splátky. Přitom právě hypotéky se lidé snaží platit do poslední chvíle, to i za cenu toho, že si na ně berou půjčky od nebankovních institucí a lichvářů.

Jenže to často jen dražbu oddálí. Nejen že se pak z nemovitosti utrží většinou méně, ale ještě si na peníze z prodeje dělají nárok další věřitelé, kteří lidem na úhrady splátek bance půjčili. Lidé tak samozřejmě ztrácejí i to, co bance již dříve přeplatili na úrocích.

Mnozí dlužníci navíc, i když už nemovitost nemají, dluží bance ještě dále. Dražby totiž dnes obvykle pokrývají jen kolem 70 procent dluhů bance.

Hodnota řady bytů i domů se totiž propadla, zájemci se hledají dlouho, často i déle než půl roku. Záleží na lokalitě. Mnohé byty se musí dražit opakovaně, cena pak dále prudce klesá. Kromě toho penále, poplatky, sankce bance nemilosrdně skáčou během pár měsíců do desítek až stovek tisíc korun.

Lichvářské firmy mají peníze z bank
Je to začarovaný kruh, přičemž lichváři, usazení v zavedených, finančně silných firmách, likvidační půjčky nefinancují dokonce ani z vlastních kapitálových zdrojů, ale z toho, co jim v rámci velmi výhodných levných podnikatelských kreditů, určených pro bohaté firemní klienty, poskytují právě banky.
 
Podle mnohých analytiků už však nelze jen tvrdit, že lidé se do dluhů dostali proto, že si nakoupili dovolené nebo vánoční dárky.
 
„Reálné příjmy reálně klesají. Spotřeba domácností se bude i nadále propadat. Své dno stále nenašlo například stavebnictví, IT, reklama, reality,“ shrnul analytik ČSOB Petr Dufek.
 
Lidé pracující v malých firmách s méně než 20 zaměstnanci si navíc vydělávají v průměru jen 17,5 tisíce korun hrubého měsíčně, tedy jen něco málo přes 70 procent celkové průměrné mzdy (24 300 korun). A mohou být na tom ze dne na den ještě hůře.
 
Nezaměstnanost totiž letos celorepublikově vzroste až na úroveň deseti procent. V řadě okresů přitom už nyní přesáhla patnáct procent.
 
Příjmovou chudobou ohrožen každý desátý
Kdo si vzal hypotéku a přijde pak o práci, je rázem nahý v trní. Za tři měsíce banka splátky tzv. zesplatní, tedy shrne do jedné pohledávky, a za další dva tři měsíce se stěhujete – byt či dům jde do dražby.
 
Kromě toho roste počet těch, kteří jsou po půl roce vyřazeni z evidence nezaměstnaných, skončí jim podpora, ale práci nedostali. Počet osob v tzv. příjmové chudobě (do devíti tisíc korun hrubého měsíčně) tento rok už o bezmála sto tisíc přesáhne miliónovou hranici. Na mizině je tedy zhruba každý desátý Čech.
 
„Výrazně se zvýšil objem prostředků vyplacených na dávky pomoci v hmotné nouzi zejména v souvislosti s navýšením počtu příjemců dávek, zvýšením částek životního a existenčního minima a s růstem nákladů na bydlení a zvýšením počtu dlouhodobě nezaměstnaných bez nároku na podporu v nezaměstnanosti,“ je uvedeno v analýze ministerstvo práce a sociálních věcí.
 
zdroj: novinky.cz

 

no comments

Proč jsou důchodci ideální dlužníci?

Posted by admin 04/01/2013 at 09:00

Penzisté zpravidla nemají problém získat třeba dvacetitisícovou půjčku. Mají totiž jistý příjem – důchod. A v případě nesplácení závazků, tak mohou exekutoři snadno provádět srážku z důchodu. Na konci května 2012 podléhalo exekuci přibližně 65 tisíc důchodů. Počet exekucí z důchodu v posledních letech výrazně stoupá.

Dluhy má více důchodců
Počet penzistů mající problémy se splácením svých závazků je však vyšší než počet prováděných exekucí z důchodu. Penzisté mající dluhy, kteří mají peníze na bankovním účtu či jiném finančním produktu nebo vlastní nemovitost, musí počítat s tím, že nejdříve nařizují exekutorké úřady exekuce, kde mohou získat dlužnou částku najednou než postupnou exekuci z důchodu. Důchod nelze totiž srazit celý, penzistovi vždy musí zůstat nezabavitelné minimum. Naproti tomu peníze na bankovním účtu lze exekučně srazit pro celou dlužnou částku a odměnu exekutora.
 
Mladší penzisté mají dluhy častěji
Počet penzistů, kterým je prováděna srážka z důchodu, stoupá. Tento trend bude pokračovat. Penzisté jsou pořád finančně opatrnější než třeba třicátníci. Nejvíce mají finanční problémy „noví“ penzisté, tedy ti, co právě dosáhli důchodového věku.
Starší penzisté, např. nad 75 let mají dluhy podstatně méně. Mladší penzisté byli totiž více v produktivním životě zvyklí využívat úvěrové financování k nákupu spotřebního zboží.
 
Exekuce z osmitisícového důchodu
Exekuce se provádí z čisté mzdy. Důchody jsou vypláceny čisté, tak z celého důchodu. Exekučně nelze srazit nezabavitelné minimum (5 842 Kč v roce 2012). Dále platí, že částka nad 8 762 Kč se sráží bez omezení. Rozdíl do 8 762 Kč se vydělí třemi, první třetina jde na určenou nepřednostní pohledávku, druhá třetina na případnou přednostní pohledávku a třetinu zůstává dlužníkovi.
  • Průměrný důchod ke konci září 2012 činil 10 765 Kč. Osamělému penzistovi pobírající průměrný důchod lze pro nepřednostní pohledávku exekučně srazit z důchodu 1 641 Kč. Exekuci však podléhá i důchod ve výši 8 000 Kč, v tomto případě lze exekučně srazit 719 Kč z měsíčního důchodu.
  • Osamělí penzisté mají často výsledný důchod vyšší, protože pobírají nejenom svůj starobní důchod, ale také vdovský důchod. Při souběhu důchodu se vyplácí první důchod v plné výši a z druhého polovina z procentní výměry. V případě, že by celková výše důchodu byla třeba 13 000 Kč, tak lze exekučně srazit již 2 386 Kč.
Stížnosti na ČSSZ nejsou oprávněné
Mnoho penzistů si po provádění srážek z důchodu stěžuje na OSSZ dle místa bydliště a následně na ČSSZ v Praze. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) však pouze provádí srážky z důchodu dle doručeného exekučního titulu.
V žádném případě nezkoumá a ani ji to nepřísluší oprávněnost či přiměřenost takové exekuce. Exekuce z důchodu přitom probíhá až do úplného uhrazení dlužné částky, tedy včetně odměny exekutora, úroků či penále. Původní dlužná částka tak bývá i několikanásobně nižší než celková částka exekuce.
 
Dluhy je potřeba si promyslet
Přestože to často senioři myslí dobře a berou si půjčku, aby udělali radost své rodině, může nezvládnutí či opomenutí splácení dlužné částky mít pro rodinu velmi nepříjemné důsledky. Radost z dárků na úvěr může být během několika měsíců vystřídána finančními problémy.
 
Finanční společnosti si své pohledávky důkladně hlídají, exekuční řízení se zrychlují. Nařídit exekuci z důchodu není problém. Dárky z „rychlých“ půjček, které jsou často nejméně výhodné, se tak mohou pěkně prodražit. Když se člověk dostane do dluhové pasti, tak je velmi těžké najít finanční rovnováhu. Penzisté by se rozhodně každý úvěr velmi rozmyslet a zvážit. Každý úvěr se musí jednou zaplatit, a to včetně úroků. Nesplácení úvěru znamená veliké komplikace a nepříjemnosti. Penzisté nemají šanci se exekuci vyhnout, bude jim prováděna srážka z důchodu.
 
zdroj: finexpert.e15.cz

no comments