Živnostníci si v novém roce opět připlatí u minimálních záloh na pojistné

Posted by admin 03/01/2013 at 12:45

Výše záloh na sociální a zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné se odvozuje z průměrné mzdy. Vzhledem k tomu, že ta je podle vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2013 stanovena na 25 884 korun (proti roku 2012 vyšší o 747 korun), zvýší se i minimální zálohy na pojistné.

Živnostníci, kteří platí pouze minimální zálohy jak na na zdravotní, tak sociální pojistné, budou měsíčně platit o 105 korun více.

Sociální pojištění: minimálně 1890 korun
Dosud živnostníci platili minimální zálohu na sociální pojištění ve výši 1836 korun. V roce 2013 si připravte o 54 korun více, minimální záloha je stanovena na 1890 korun. Jak se vlastně k této částce dostaneme? Ze čtvrtiny průměrné mzdy pro rok 2013, tedy z částky 6471 korun, vypočítáme 29,2 procenta. Výsledná částka pak stanoví minimální výši zálohy na sociální pojištění.
 
Pokud máte své podnikání jen jako vedlejší činnost, zaplatíte od roku 2013 minimálně 756 korun, jestliže váš příjem z podnikání přesáhne 2,4 násobek průměrné mzdy (tedy 62 122 korun).
 
Maximální vyměřovací základ je letos stejně jako v roce 2012 stanoven na 48násobek průměrné mzdy, což odpovídá částce 1 242 432 korun. Ti živnostníci, kteří této částky dosáhnou, pak na zálohách zaplatí maximálně 30 233 korun měsíčně.
 
Nepřehlédněte: Pokud již podnikáte déle, novou výši zálohy platíte až za měsíc, ve kterém podáte Přehled o příjmech a výdajích (nejpozději však do 20. května). Pokud začnete podnikat až v roce 2013, minimální zálohu 1890 korun platíte hned od začátku vašeho podnikání. Zaplatit ji musíte vždy do 20. dne následujícího měsíce.
 
Zdravotní pojištění: minimálně 1748 korun
V roce 2013 budou OSVČ platit za zdravotní pojištění minimálně 1748 korun měsíčně, o 51 korun více než v roce 2012. Minimální sazba se vypočítá pomocí koeficientu z vyměřovacího základu, který je tvořen polovinou průměrné měsíční mzdy. Konkrétně 13,5 procenta z 12 942 korun.
 
Strop u zdravotního pojištění byl díky schválení daňového balíčku na tři roky zrušen. Lidé (jak živnostníci, tak zaměstnanci) s příjmy, které přesahují částku 155 tisíc korun měsíčně, tak budou platit vyšší zdravotní pojištění než dosud.
 
Nepřehlédněte: Novou výši zálohy za zdravotní pojištění 1748 korun musíte zaplatit už za leden. Nejpozději do 8. února 2013.
 
Nemocenské pojištění: minimálně 115 korun
Pokud si hradíte dobrovolné nemocenské pojištění, budete i nadále platit minimálně 115 korun měsíčně. V případě nemocenského pojištění se výše minimální sazby nemění.
 
zdroj: novinky.cz
 
 

no comments

Exekuci čeká změna, vydělají na nich i dlužníci

Posted by admin 03/01/2013 at 09:00

Některé z řady změn u exekucí, které budou platit od ledna, mohou pomoci dlužníkům ušetřit. A to výrazně. Řeč je především o slučování exekucí a o povinnosti věřitele vyzvat dlužníka k platbě ještě předtím, než se obrátí na soud. Tedy pokud pak chce od dlužníka inkasovat i mnohatisícové náklady řízení. Podle současných pravidel věřitel žádnou takovou povinnost nemá.

A tak člověk, který dávno zapomněl třeba na nezaplacenou pokutu za jízdu načerno, mohl dostat až rozhodnutí soudu o tom, že má platit. A již nejen samotnou pokutu v řádu stokorun, ale k tomu i tisícové náklady soudního řízení. Tedy třeba odměnu advokátovi věřitele nebo soudní poplatek. Pokud si tento „nešťastník“ navíc nepřebíral poštu, jednoho dne stál za dveřmi exekutor. A částka byla opět mnohem vyšší.

To se má nyní změnit. Pokud bude věřitel chtít, aby náklady za řízení platil dlužník, bude mu muset poslat tzv. předžalobní výzvu k zaplacení dlužné částky. A to nejméně sedm dní předtím, než se obrátí na soud. Ovšem pozor – výzvu bude zasílat na adresu pro doručování nebo poslední známou adresu. A o to, zda ji dlužník převezme, se již starat nemusí.

Slučování exekucí

Pokud vše ovšem dospěje až k exekuci, může v některých případech ulevit dlužníkově peněžence další novinka. Tou je povinné spojování více řízení do jednoho, tak, aby dlužník třeba za vymáhání více pokut od dopravního podniku neplatil u každé z nich vysoké náklady řízení.

Pokud by tedy byla celková částka za exekuci jedné několikasetkorunové pokuty ve výši 10 tisíc korun, v případě pěti pokut by šlo již celkem o 50 tisíc. Když se ovšem exekuční řízení spojí, náklady dlužník zaplatí jen jednou a ušetří tak desetitisíce. Dlužníci na tom rozhodně ušetří, dá se dokonce říci, že čím víc exekucí dlužník bude mít, tím víc ušetří.

Od ledna se mají řízení, která jsou vedena v rámci jednoho exekutorského úřadu, slučovat automaticky. V případě zapojení více exekutorů by měl o spojení na návrh dlužníka rozhodovat soud. Změna se bude týkat především drobných pohledávek jako třeba zmíněných pokut za jízdu načerno.
 
Exekuce se slučovaly již nyní 
 
Exekutorská komora nicméně již apelovala, aby se se spojováním začínalo co nejdříve. Tedy například již u věřitelů, kteří mají vůči jednomu dlužníkovi více pohledávek. Mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková Právu řekla, že vymáhání dluhů má na starosti soukromá advokátní kancelář a je na ní, jak bude postupovat. „Legislativní změny se samozřejmě promítají do průběhu vymáhání a oni je akceptují,“ uvedla Řehková.
 
Podotkla, že samotní exekutoři slučování pohledávek praktikují často již nyní – na základě dřívějšího doporučení exekutorské komory. „Mnoho dlužníků žádá o sloučení a exekutorské kanceláře jim vyhovují. V případech, kde to možné je,“ poznamenala mluvčí dopravního podniku.
 
zdroj: novinky.cz
 
 

 

no comments

Nový rok donutí Čechy více šetřit, domácí rozpočty ale katastrofa nečeká

Posted by admin 02/01/2013 at 08:55

Většina Čechů bude muset v novém roce ještě více šetřit a počítat, co si pořídí ze svých příjmů. Mírné zvýšení mezd v některých oborech většinou spolkne inflace a reálná kupní síla platů se tak prakticky nezmění, v některých případech i poklesne.

Zvýšení sazeb DPH ale vytáhne lidem podle odhadů ekonomů z kapes stokoruny měsíčně. Zdraží většina zboží a služeb. O další stokoruny vzrostou i ceny bydlení, energií a vody. Zdraží i jízdné a odvoz odpadků.

I když rok 2013 nebude znamenat katastrofu pro domácí rozpočty, podle odhadů a makroekonomických predikcí nemůže většina domácností počítat s tím, že by se výrazně zvýšily rodinné příjmy. To se nedá říci o výdajích, ty porostou zejména proto, že se zvýší sazby daně z přidané hodnoty. Rodiny prostě budou muset počítat.

I když ceny bude podle ekonomů držet na uzdě konkurence a snaha prodat, je třeba počítat s tím, že výdaje rodin porostou.

O daňovou úlevu přijdou i pracující senioři, budou osekány výdajové paušály pro OSVČ a lidé s příjmem nad 100 tisíc korun měsíčně zaplatí tzv. solidární přirážku. Nižší bude i tempo valorizace penzí. Od nového roku si lidé budou moci nově v rámci penzijní reformy uložit část svých mezd na svůj vlastní důchod. To ale současně sníží jejich kupní sílu a volnou hotovost. Částku totiž budou muset platit několik desítek let každý měsíc, bez ohledu na to, zda z platu něco zbude, či zda budou vůbec plat brát.

Tvořit rezervy

I když ekonomové nepředpokládají, že v roce 2013 dojde ke katastrofálnímu propadu příjmů, přesto bude nutné, aby si členové rodiny ujasnili, co, kdy a za co je třeba koupit. Jedině tím se vyhnou finančním problémům.

Rozpočet si v ČR dělá zatím jen polovina rodin, vyplynulo z analýzy ČNB a MF. To se podle analytiků pod tlakem vývoje cen právě v roce 2013 změní. Strategie domácích rozpočtů se tak budou muset vést nikoli na několik měsíců či na rok, ale na řadu let dopředu. Přitom bude třeba počítat s výhledem, že pravidelné výdaje mohou být navíc zatíženy například školným, dalším zpoplatněním některých lékařských zákroků atd.

Jak se vyhnout problémům
 
Základem by měla být snaha udržet si pravidelný příjem, tedy pravidelné zaměstnán. Od toho by se měly odvíjet veškeré úvahy. Patří sem i spojování příjmů. Život sólo je totiž podle ekonomů vždy dražší než společné hospodaření, vaření, splácení úvěrů.
 
zdroj: novinky.cz
 
 

no comments

Průzkum ukázal, že tři z deseti domácností zvažují změnu dodavatele elektřiny

Posted by admin 21/12/2012 at 07:45

Vysoké ceny elektřiny trápí stále více českých rodin. Téměř tři z deseti domácností nyní zvažují přechod k jinému dodavateli. Ukázal to průzkum PPM Factum, podle něhož je také značná část zákazníků k nabídkám alternativních dodávek elektřiny nedůvěřivá.

Podle údajů PPM Factum 29 procent zákazníků nevěří, že by na tom jejich domácnost byla po změně dodavatele lépe. Tento důvod je nejsilněji zastoupen mezi těmi, proč lidé nechtějí od svého současného dodavatele elektřiny odejít.

Podle údajů Operátora trhu s elektřinou (OTE) změnilo za 11 měsíců letošního roku dodavatele elektřiny téměř 434 000 lidí. Pravděpodobně tak letos bude překonána hodnota z loňského roku, kdy k jinému dodavateli přešlo za celý rok 449 000 zákazníků. Roční počet změn nicméně podle údajů OTE představuje jen asi desetinu všech odběratelů. OTE registruje celkem 5,7 miliónu odběrných míst na elektřinu.

Výsledky průzkumu PPM Factum rovněž ukazují na to, že 60 procent domácností zná své měsíční výdaje na elektřinu. Objem spotřebované elektřiny ale zná jen asi pětina lidí.

Informace o spotřebě elektřiny sledují podle PPM Factum častěji muži a senioři. Přesnější informace o své spotřebě a nákladech mají podle průzkumu hlavně lidé, kteří používají elektřinu i k vytápění, a tak za její odběr platí více.

zdroj: novinky.cz

no comments

Dvě pětiny firem omezí některým zaměstnancům dovolené kvůli chaosu v DPH

Posted by admin 20/12/2012 at 10:26

Neschopnost českých politiků dohodnout se na sazbách daně z přidané hodnoty (DPH) přidělává šéfům domácích firem před koncem roku velké starosti. Nejistotu ohledně regulace DPH vnímá jako velký problém až 88 procent firem, vyplynulo z ankety Komory certifikovaných účetních. Celkem 38 procent dotázaných uvedlo, že se chystá před koncem roku omezovat dovolené pracovníků, jejichž práce se změna DPH nějakým způsobem dotýká.

Typicky se bude jednat o zaměstnance finančních oddělení, marketingu a prodeje. Pokud bude schválena nová regulace velmi brzy a podaří se dosáhnout její platnosti hned od 1. ledna, ve firmách se zřejmě bude mezi svátky svítit dlouho do noci.

Ve hře je stále několik variant

Vládní kabinet chce mít od příštího roku sazby 15 a 21 procent. Tyto sazby jsou ve vládním konsolidačním balíčku, jehož schválení předpokládá návrh státního rozpočtu pro příští rok. Balíček ale zamítl Senát a dolní komora o něm bude znovu rozhodovat tento týden.

Pokud by balíček Sněmovna nepotvrdila, od ledna by zřejmě platila už dříve schválená jednotná sazba 17,5 procenta. A aby zmatků kolem daně nebylo málo, ve hře je ještě další senátní návrh, který předpokládá zachování současných sazeb 14 a 20 procent. Senát jej přidal do technické novely zákona o DPH.

Nejčastěji mají firmy problémy s úpravou softwaru tak, aby včas odpovídal novým zákonným požadavkům. Uvedlo to celých 69 procent dotázaných. Úprava ceníků je problémem pro 54 procent společností, bezmála 47 procent se pak obává dopadu zvýšení DPH na další náklady firmy. Respondenti si také stěžují, že nejsou schopni uvádět finální spotřebitelské ceny na letácích.

Poptávka kvůli vyšší DPH zřejmě klesne

Firmy teď také tápou, jak mají instruovat zaměstnance prodeje pro obchodní jednání.

Nejistota ohledně cen produktů a služeb pak ovlivňuje uzavírání zakázek, a tedy obchodní výsledky firem. Ty teď musí předkládat variantní nabídky typu „bude-li schváleno, pak… nebude-li schváleno, pak…“. Potenciální zákazníci potom řadu svých nákupních rozhodnutí raději odkládají.

Na otázku „Očekáváte vzhledem k zamýšlenému zvýšení DPH pokles tržeb u svého zaměstnavatele nebo klientů?“ odpovědělo plných 43 procent finančních manažerů „ano“.
 
Firmy čekají s novou regulací další pokles poptávky. Proto není jasné, zda toto opatření prospěje fiskální kondici České republiky.
 
Komora účetních v souvislosti s anketou rovněž upozornila, že vícenáklady spojené s nejistotou kolem DPH se firmám nevrátí.
 
Problémy mají i řetězce
 
Varianty rozpočtů, ceníků a nabídek se připravují již hodnou chvíli. Čas strávený jejich přípravou firmám již nikdo nevrátí. S rozhodnutím o nové výši DPH řada těchto materiálů bohužel skončí v koši.
 
Nejistota ohledně DPH může poškodit zákazníky, protože zvyšuje náklady, které se promítnou do cen, potvrdil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Zdeněk Juračka. Obchodní řetězce nyní podle něj nemohou plánovat reklamní kampaně a prodejní ceny.
 

 

no comments

Rodiče často finančně podporují i své dospělé děti

Posted by admin 18/12/2012 at 07:49

Stále více rodičů v Česku přiznává, že své dospělé děti finančně podporují a i jinak jim pomáhají. A to i když už jsou v důchodu, často i za cenu osobního odříkání. Od svých potomků současně, jak vyplývá z odborných studií, finanční pomoc nečekají, někdy i proto, že by se jí prostě nedočkali.

Podporovat svoje děti i v dospělosti, tedy v době, když už sami vydělávají a mají své rodiny, je například, podle studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Mezigenerační solidarita, odhodlána třetina matek. Dvě třetiny českých matek jsou odhodlány podporovat svoje děti do doby, než se postaví na nohy. Finanční výpomoc naproti tomu nikdy neposkytlo své matce 71 procent dcer.

Nejčastějšími příčinami, kdy dospělé děti žádají o finanční výpomoc svoje rodiče, je nemožnost sehnat práci, ztráta zaměstnání, koupě bytu, zahájení podnikání, problémy s hypotékou, rozvod či neschopnost splácet dluhy. Mezi důvody se ale objevuje i touha jet na luxusní dovolenou či koupit si drahé auto.

„Jsem po škole, umím dva severské jazyky, podporu nedostávám, protože jsem nikde nepracovala a práci nemohu sehnat. U maminky i bydlím,“ řekla čtyřiadvacetiletá Katka.

Obdobně samoživitelka Zdena by bez pomoci rodičů nedokázala zajistit svým dvěma dětem kroužky a sportovní aktivity.

„Ať se alespoň mají dobře ony, mně se nepovedlo mít ani vlastní byt,“ zdůvodnila Právu sedmdesátiletá Zdena, proč dala dospělým zaměstnaným dětem své celoživotní úspory.

Podle psychologů si tak rodiče přes děti realizují své sny. „Beru to jako povinnost, i když mi z důchodu pro mne zbyde tak na skromné jídlo,“ dodává.

„Rodič má přirozenou potřebu své dítě, byť dospělé, podporovat. V některých případech dávání peněz může být projevem toho, že rodič nepustil dítě ze svého ochranného valu do dospělosti, že přebírá zodpovědnost, která skutečně náleží dítěti,“ upozorňuje psycholožka Rovena Štěpánková.

Situace mladých rodin se zhoršuje
 
Senioři skutečně dobrovolně podporují svoje děti, pokud to jde. Vliv na to má i zhoršující se ekonomická situace rodin jejich dětí.
 
Lidem prostě docházejí peníze. Řada mladých rodin neodhadne svoje finanční možnosti, nepočítá s riziky a nepředvídanými událostmi. Nemají ani finanční rezervy. Při sebemenším problému, ztrátě zaměstnání se okamžitě ocitnou v těžké situaci.
 
Podle studie, kterou si nechalo zpracovat ministerstvo financí, si rodinný rozpočet nedělá polovina domácností. Při ztrátě pravidelného příjmu by s vlastními rezervami vydrželo 20 procent rodin maximálně tři měsíce. Čtvrtina občanů se dostala někdy do situace, kdy příjmy nepokryly životní výdaje. Na 21 procent dotázaných by se v případě finančních problémů obrátilo na své rodiče.
 
Někdy i násilí
 
V ČR nejsou řídké případy, kdy rodiče podporovali svoje děti nedobrovolně. Jejich dospělé děti jim braly peníze, které měli na jídlo, nebo bez skrupulí zneužijí příspěvek na péči, kterou jejich rodič dostává. Že nejde o vzácné případy, dokazuje opět statistika společnosti Život 90. V případech násilí na seniorech je 38 procent případů motivováno právě finančními vztahy.
 
Děti čekají na důchod svých rodičů. Když se nedočkají, trestají své rodiče – nezájmem, omezením kontaktů, někdy i bitím, potvrzují sociální pracovnice.
Rodiče si finančními dary vlastně vykupují a platí za sociální kontakt, možnost vidět svoje děti a jejich potomky. Někdy děti svoje rodiče po padesátce už berou jako lidi bez potřeb a tužeb, kteří si už svoje užili. 
 
Ve vztahu rodič–dítě se projeví v každém případě velmi jasně, jaké byly v rodině vztahy, jak byly děti připraveny na život, jaké mají hodnotové žebříčky. Zda byly vychovány jako sobci, kterým jde jen o ně samé, zajímá je jen jejich blahobyt, nebo zda jsou odpovědní dospělí lidé.
 
Více než desetina Čechů žije v chudobě. I to jsou něčí děti, něčí rodiče. Pokud ale funguje solidarita alespoň v úzké rodině a její členové si pomáhají, je to zcela v pořádku.
zdroj: novinky.cz
 

 

 

no comments

Vaše peníze neohrozí krach banky, ale krach penzijního fondu

Posted by admin 17/12/2012 at 11:26

Už téměř dvacet let mají Češi ze zákona pojištěny své peníze uložené v bankách, stavebních spořitelnách i družstevních záložnách. To znamená, že v případě krachu peněžního ústavu se Fond pojištění vkladů postará o to, abyste své peníze až do částky zhruba 2,5 miliónu korun dostali zpátky.

Ovšem ne všechny úspory u finančních institucí jsou ze zákona pojištěné. Například na úložky na účtech penzijního připojištění či třeba životního pojištění se již pojištění vkladů nevztahuje. Také peníze vložené do cenných papírů (například akcie či dluhopisy) ze zákona pojištěny nejsou.

 

Každý čtvrtý člověk neví, jaké vklady jsou pojištěné
 
Stále více než čtvrtina dospělé populace v Česku neví, že klienti bankovní instituce v případě jejího krachu o uložené peníze nepřijdou. Nemají ani tušení o tom, že jejich vklady jsou ze zákona pojištěny. Vyplývá to z posledního průzkumu Fondu pojištění vkladů (FPV).
 
"V průzkumu, který sledoval znalost existence pojištění vkladů například v případě běžného účtu, se opakovaně ukazuje, že zhruba čtvrtina respondentů ve věku 35 až 65 let neví, že pojištění vkladů se na tento finanční produkt vztahuje. Přitom právě na běžných účtech má naprostá většina obyvatel uloženu velkou část svých úspor," upřesňuje Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka FPV.
 
Zpět dostanete 100 procent vkladu
 
Máte-li peníze uložené u banky, stavební spořitelny či kampeličky a ta zkrachuje, bude vám vyplaceno zpět 100 procent vašeho vkladu až do výše 100 tisíc eur (zhruba 2,5 miliónu korun). Přitom nezáleží na produktu, který máte u banky sjednán. Pojištění vkladu se vztahuje jak na běžné účty, tak na spořicí účty, termínované vklady, vkladní knížky a nově i na platební účty sKarty. Zároveň nezáleží na tom, v jaké měně je produkt veden. Pojištění se týká jak českých, tak cizoměnových účtů.
 
Ovšem myslete na to, že stoprocentní pojištění vkladu do limitu 100 tisíc eur se vztahuje na všechny vklady u jedné banky či kampeličky. Úložky na běžném účtu, spořicím účtu i termínovaném vkladu u jedné banky se totiž sčítají. Přesahuje-li celková suma pojistný limit, je vhodné zvolit produkt jiné banky a nadlimitní vklad si na něj převést.
 
U českého FPV jsou pojištěny vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v České republice. Ovšem vklady vedené u poboček zahraničních bank působících na našem trhu - například AXA Bank, mBank, ING -, jsou v rámci Evropské unie pojištěny v zemi, kde má sídlo mateřská banka. Výplatu náhrad vkladů by pak zajistil systém pojištění vkladů v zemi sídla mateřské společnosti s případnou pomocí českého FPV.
 
Banka či kampelička zkrachovala. Co dál?
 
I přesto, že tuzemské bankovnictví je v dobré formě, krach finanční instituce není až tak ojedinělý. Například v březnu letošního roku postihl čtvrtou největší kampeličku Unibon, která spravovala více než 2,8 miliardy korun na účtech zhruba 4400 klientů. V květnu 2011 zkrachovala Vojenská družstevní záložna. Jejím klientům Fond vyplatil náhrady ve výši 70 miliónů korun.
 
Není proto od věci si připomenout, jak proces výplaty vkladů zkrachovalé finanční instituce vlastně probíhá. O své peníze nemusíte nikoho sami žádat, nemusíte se nikomu připomínat, že jste klienty zkrachovalé instituce. FPV dostane potřebné informace od dané banky. Výplatu vkladů musí poté zahájit nejpozději do 20 pracovních dní od data, kdy ČNB o krachu banky informovala.
 
O tom, že bude zahájena výplata náhrad vkladů klientů, se nejčastěji dozvíte z médií či z webových stránek FPV. Informovat by vás měla také banka, u které máte peníze uloženy i banka pověřená FPV peníze vyplácet.
 
O své peníze se musíte přihlásit do tří let od zahájení výplaty náhrad vkladů.
 
Fond pojištění vkladů a příspěvky bank
 
Fond pojištění vkladů vznikl v roce 1994 na základě zákona o bankách. Od svého vzniku vyplatil náhrady vkladů v celkové výši zhruba 27 miliard korun více než 300 tisícům klientů. Výplaty se týkaly 12 bank a dvou družstevních záložen. Nejvíce bylo vyplaceno klientům Union banky, 130 tisíc klientů získalo náhrady za 12 miliard korun.
 
V současnosti FPV ručí za vklady v celkovém objemu 2,45 bilionu korun uložených u 36 pojištěných finančních institucí. Ve Fondu musí být vytvořena rezerva ve výši 1,5 procenta z objemu všech pojištěných vkladů, nyní disponuje částkou 24,5 miliardy korun.
 
Do FPV dle zákona o bankách povinně odvádějí příspěvky samy banky, záložny a stavební spořitelny. Banky a družstevní záložny přispívají čtvrtletně částkou ve výši 0,04 procenta z průměru objemu pojištěných vkladů, stavební spořitelny ve výši 0,02 procenta. Pojištěné finanční instituce čtvrtletně odvádějí přibližně 900 miliónu korun.
 
 
zdroj: novinky.cz
 

 

no comments

Rodinné firmy se stále více zajímají o export, český trh je jim malý.

Posted by admin 13/12/2012 at 09:47

Rodinné firmy se čím dál tím více snaží vyvážet. Platí to nejen pro ty asijské, ale i pro firmy v Evropě, včetně České republiky. 

Rodinné firmy expandují do zahraničí. Podle mezinárodního průzkumu společnosti PwC vyvážejí za hranice více jak dvě třetiny rodinných firem a do pěti let by jich již mělo být více jak 70 procent. Vývoz by se tak poté měl podílet na jejich příjmech ze 30 procent.

Nejaktivnější jsou Asiaté, na vývoz víc sázejí i Češi

Z dotazování více jak dvou tisíc představitelů rodinných firem vyplynulo, že nejvíce vyvážejí rodinné firmy z Asie. Nicméně export se týká také rodinných firem ze střední a východní Evropy, včetně České republiky.

I české firmy si začínají uvědomovat, že jim je český trh malý. Podle průzkumů by měla své zahraniční aktivity v příštím roce rozjet či posílit přibližně třetina českých rodinných firem, jejichž velikost jim takovou expanzi umožňuje. I přes řadu nástrah je to krok správným směrem, neboť zůstat pouze doma znamená uzavřít si dveře před řadou zajímavých růstových příležitostí. 

Když firmy expandují za hranice, pak ovšem nejčastěji k nejbližším sousedům nebo do zemí, které jsou jim jazykově a kulturně blízké.

Co podnikatelům při cestě na zahraniční trhy nejvíce komplikuje život?

  • jiná podnikatelská kultura
  • změny měnových kurzů
  • konkurence
  • ekonomická situace na trhu, na nějž expandují
  • financování vývozu
  • složitější odběratelsko – dodavatelské vztahy

Rodinné firmy se považují za páteř ekonomiky

Jak se před časem ukázalo z jiného průzkumu, ve kterém rodinné firmy zkoumala společnost KPMG, domnívají se zároveň majitelé a výkonní ředitelé českých rodinných firem, že jsou páteří české ekonomiky. Rodinné firmy budují majitelé s vidinou dlouhodobé perspektivy. Jejich cílem obvykle nebývají okamžité zisky, ale snaha vystavět trvalou hodnotu, která se bude předávat z generace na generaci. Na celosvětovém podnikání přitom rodinné firmy zaujímají čtyřpětinový podíl.

Rodinné firmy se navíc těší také rostoucímu zájmu absolventů, jak se ukázalo v průzkumech, které provedl pracovní portál Jobs.cz. Rodinné firmy jsou mezi končícími studenty oblíbenější na úkor nadnárodních společností.

 

zdroj: www.podnikatel.cz

 

no comments

Češi spoří na penzi víc než lidé z okolních států

Posted by admin 12/12/2012 at 09:33

Více než dvě pětiny Čechů si spoří na důchod. Krok s námi drží ještě Slováci, ovšem v ostatních státech bývalého východního bloku to už žádná sláva není. Například jen sedm procent Maďarů si odkládá nějaké peníze na dobu, až přestanou pracovat.

Vyplývá to z výsledků průzkumu mezi zákazníky skupiny International Personal Finance (IPF), mateřské společnosti Provident Financial. Během průzkumu bylo v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku dotázáno téměř 11 tisíc lidí.

 

Češi myslí na zadní vrátka

V porovnání s našimi východními sousedy si Češi spoří na důchod mnohem více. Přestože mezi respondenty průzkumu byli hlavně lidé z nižších příjmových skupin, 42 procent z nich v ČR uvedlo, že si šetří na penzi. Využívají přitom jak spořící účty v bankách, tak i stavební spoření a penzijní připojištění a v malé míře i investiční produkty.

Zodpovědnější než Češi jsou ještě Slováci. Celkem 44 procent dotázaných se nějakým způsobem na důchod zabezpečuje. Obě země tak z pohledu soukromého důchodového spoření zaujaly přední příčky.

To v Rumunsku si na penzi spoří sotva pětina lidí, v Polsku zhruba 11 procent dotázaných a v Maďarsku je to jen každý čtrnáctý člověk (sedm procent). Situace v Maďarsku je ovlivněna hlavně špatnou ekonomickou situací země a nepodařenou penzijní reformou, na jejímž konci vláda de facto znárodnila vklady obyvatel v penzijních fondech.

Nejvyužívanější bankovní produkt: běžný účet

Naprostá většina lidí (67 procent) ze všech zemí, které se půlročního šetření zúčastnily, má zřízený bankovní účet. V České republice ho vlastní tři čtvrtiny dotázaných. Lidé myslí i na zabezpečení svého majetku. Pojištěnou domácnost mají v průměru dvě pětiny domácností, v Česku je to zhruba třetina.
Ovšem jen deset procent zákazníků IPF má sjednáno spořicí účet, v České republice je to 13 procent. Obava z nedostatku peněz na běžné životní náklady trápí respondenty ze všech zemí. I přesto nemá naprostá většina z nich zabezpečení pro případ náhlé ztráty příjmů. Nějakou formu nemocenského či úrazového pojištění nebo pojištění nezaměstnanosti má pouhých 15 procent z 11 tisíc dotázaných lidí. 
Nejhůře jsou na tom Maďaři i v případě pojištění ztráty příjmů z důvodu nemoci, úrazu či ztráty zaměstnání, které zde má pouhých 11 % lidí. Na možné horší časy naopak nejvíc myslí Slováci, kde se pro takové případy pojistilo 31 % respondentů průzkumu. V Česku má toto pojištění sjednáno 21 procent lidí.
 
Dvě pětiny Čechů nemají žádné úspory
 
Vedle penzijního spoření mají Češi našetřenu i nějakou hotovost. Dosažené částky však nejsou nijak vysoké, dvě pětiny lidí v současnosti disponují maximálně 15 tisíci korunami. Dalších pět procent lidí si naspořilo 30 tisíc korun a jenom čtyřem procentům lidí se podařilo našetřit více.
Celkem 43 procent dotázaných nešetří vůbec. Z našich sousedů jsme na tom ovšem nejlépe. Na Slovensku nemá vůbec žádné úspory 48 procent lidí, v Polsku 50 procent, v Rumunsku 65 procent a v Maďarsku 76 procent lidí.
 
zdroj: Novinky.cz

no comments

Připravte se na změnu ve státní podpoře u spoření na penzi!

Posted by admin 11/12/2012 at 08:14

Uzavřít smlouvu penzijního připojištění postaru už nelze, nové doplňkové spoření bude možné uzavírat až od ledna. V prosinci si však mohou majitelé starých smluv navýšit měsíční úložku, aby hned od ledna dostávali vyšší státní podporu.

Zatímco ještě letos platí, že na nejnižší podporu od státu dosáhnete už při ukládání stokoruny měsíčně, od ledna 2013 budete muset dát stovky tři. Zvýší se vám však měsíční státní příspěvek z 50 na 90 korun. Nově se také navýší maximální měsíční částka, kterou vám stát přispěje, ze 150 na 230 korun. Pro získání maxima však budete muset pravidelně spořit tisíc korun. Nyní stačila pětistovka.

Kdo bude chtít využít i další výhodu, a to snížit si daňový základ, bude muset měsíčně spořit víc než tisíc korun, optimálně dva tisíce. První tisícikoruna, za kterou dostáváte státní podporu, se z daní neodečítá (dosud to byla pětistovka) a o druhou tisícovku měsíčně se sníží daňový základ. Za rok si tedy budou moci zase odečíst 12 tisíc korun ti, kteří pošlou do fondu 24 tisíc korun.

Protože nemůžete jen tak sami od sebe posílat fondu měsíčně víc peněz a musíte mu to písemně oznámit, můžete to udělat jednoduše prostřednictvím Penzijního srovnávače. Vepíšete potřebné údaje včetně nové částky, necháte spočítat a pokud souhlasíte, kliknete na "Dodatek ke smlouvě". Formulář vyplníte a odešlete. Během několika dnů vám domů dorazí papírový dodatek ke smlouvě, který odešlete podepsaný zpět.

Posted in  | no comments