Minimální mzda se zvýší na 9 200 korun

Posted by barbora 27/11/2014 at 11:46

Dne 16. 9. 2014 byl vládou České republiky přijat návrh, předložený ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, kterým se od 1. 1. 2015 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 8 500 Kč na 9 200 Kč a minimální hodinová mzda z 50,60 Kč na 55 Kč.

Peníze v ruce

Nařízení se týká i valorizací nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a také platů zaměstnanců ve veřejných službách a státní správě. Zvýšení minimálních mezd se netýká zaměstnanců pobírajících invalidní důchod; pro tyto osoby nadále zůstává minimální mzda 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Toto opatření má za cíl stabilizovat postavení této specifické skupiny zaměstnanců na trhu práce. 

Minimální mzda byla zvýšena na aktuálně platných 8500 v srpnu 2013. Fakt, že v letech 2007 až 2012 nebyla minimální mzda zvyšována, přispěl k tomu, že byly velmi výrazně oslabeny základní funkce minimální mzdy a kupní síla zaměstnanců pobírajících minimální mzdu značně poklesla. Stagnace minimální mzdy přispěla k tomu, že výše čisté minimální mzdy je v současné době postačující na pokrytí výživy a základních osobních potřeb, nestačí však například k zabezpečení rostoucích nákladů spojených s bydlením. Česko tímto reflektuje vývoj v ostatních vyspělých zemích a postupným zvyšováním minimální mzdy plní programové prohlášení vlády. Minimální mzda by měla v budoucnu dosahovat až 40 procent průměrné mzdy, momentálně tedy necelých 10 000 Kč. Ekonomové však o přínosu vyšší minimální mzdy pochybují.

Ekonomické zhodnocení politiky minimální zaručené mzdy

Minimální mzdu pobírají podle odhadů ministerstva zhruba tři procenta pracujících, tedy kolem 100 až 120 tisíc lidí. Zvýšení minimální mzdy má přesto význam pro mnohem větší počet pracovníků. Současně totiž vzrostou i úrovně zaručené mzdy, tedy minimální tarify pro jednotlivé skupiny profesí.

Skokový růst minimální mzdy poškozuje především firmy s vysokým podílem mezd na celkových nákladech a ekonomicky méně vyspělé regiony, toto opatření s sebou také nese deformaci mezd ve vyšších příjmových skupinách. Dopad tedy nepocítí pouze firmy zaměstnávající méně kvalifikovanou pracovní sílu, ale v podstatě každý ekonomický subjekt. V oborech, jako jsou textilní průmysl či zemědělství, stát takovým nařízením brzdí rozvoj firem a v mnohých případech dokonce ohrožuje samotnou existenci podniku. Aplikace nařízení o minimální mzdě v podnikatelské praxi také snižuje konkurenceschopnost tuzemských firem a může mít vliv na vývoj nezaměstnanosti, protože firmy jsou nuceny propouštět. Dalším negativem zvýšení minimální mzdy je rozšíření šedé ekonomiky (například práce na černo).

no comments

Česko má svou virtuální měnu Czech Crown Coin

Posted by barbora 27/11/2014 at 11:38

Dne 17. 7. 2014 se Česká republika dočkala své první virtuální měny. Jmenuje se Czech Crown Coin (CZC) a vytvořil ji šestičlenný tým v čele s kameramanem TV Nova Ladislavem Faithem. Czech Crown Coin je digitální měna pro internetové transakce určená především pro české občany a podnikatele.

Digitální měny se začaly rozšiřovat před několika lety. Nejúspěšnější je bitcoin, který se dostal do oběhu v roce 2009. Otcem této virtuální měny se stal japonský hacker skrývající se pod krycím jménem Satoshi Nakamoto, který ji použil ve své P2P síti jako univerzální platidlo.  Experimentální měna se rychle transformovala v poptávané platidlo, což se odrazilo i na její síle. Před rokem stál jeden bitcoin zhruba 13 dolarů, dnes je to již 956 dolarů. Přestože skutečné mince a bankovky za pojmem bitcoin nenajdeme, přijímají je už i některé kamenné obchody, a to také v Česku. Zaplatit jimi můžeme zhruba ve 25 kamenných a internetových obchodech v České republice. V Praze začal letos na jaře fungovat první bankomat na nákup a prodej bitcoinů.ruka držící kartu

Digitální měna je navržena tak, aby ji nemohly ovlivňovat vlády ani centrální banky. Kybernetické mince “razí” či “dolují” sítě počítačů se specializovaným softwarem, naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové mince stabilním, ale stále klesajícím tempem. Počet “mincí” v oběhu má kolem roku 2140 dosáhnout 21 milionů. Bitcoin má úspěchy hlavně tam, kde místní měna selhává. Pro obyvatele Argentiny znamená jedinou záchranu, jelikož meziroční inflace se pohybuje kolem 30 % a vláda zakázala směnu za dolary či eura a omezila i nákup komodit. Dalším důvodem obliby bitcoinu je to, že transakce nikdo nekontroluje a díky anonymitě uživatelů jsou jejich majitelé nevystopovatelní. Stejným principem fungují třeba služby jako Goldcoin, DigitalCoin nebo Litecoin. Se svými vlastními platidly už také léta pracují třeba online sázkové společnosti nebo producenti počítačových her. Svou měnu má například i internetový obchod Amazon nebo sociální síť Facebook.

Evropský bankovní úřad varuje spotřebitele, že neregulované virtuální měny představují velké riziko. Jejich vklady totiž nejsou nijak chráněny, například v případě útoku hackerů nebo neúspěšného transferu peněz. Útokům hackerů musela hned v den zavedení čelit i česká virtuální měna Czech Crown Coin. Její osud a využití je prozatím ve hvězdách, distribuce této měny bude zahájena v září 2014.

no comments

Zrušení regulačních poplatků

Posted by barbora 08/09/2014 at 14:01

české koruny a dvoukoruny

Vláda České republiky dne 2. 7. 2014 schválila novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.), která ruší regulační poplatky ve zdravotnictví s výjimkou devadesátikorunového poplatku za využití lékařské a zubní pohotovosti. Jedním z důvodů, proč bylo nutné poplatky zrušit, je podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka to, že neměly příliš velký regulační efekt. Výjimkou je platba na pohotovosti – ta jako jediná měla určitý regulační účinek. Poslanci budou muset o zákonu hlasovat ještě jednou v září. Poté jej dostane k projednání Senát, kde má levice převahu a prezident Miloš Zeman. Je více než pravděpodobné, že poplatky po sedmi letech od svého zavedení skončí, jelikož pro tento návrh má kabinet Bohuslava Sobotky drtivou podporu. Stokorunový poplatek v nemocnici byl v nedávné době zrušen Ústavním soudem.

Regulační poplatek 30 Kč se platil:

1. za návštěvu, při které je provedeno klinické vyšetření,

a) u praktického lékaře po dovršení 18 let věku,
b) u praktického lékaře pro děti a dorost po dovršení 18 let věku do 19 let věku,
c) u ženského lékaře po dovršení 18 let věku,
d) u zubního lékaře po dovršení 18 let věku,
e) u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní péči po dovršení 18 let věku,
f) u klinického psychologa,
g) u klinického logopeda,

2. za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost u pacienta po dovršení 18 let věku,

3. za recept, na jehož základě došlo k výdeji prvního z balení předepsaných hrazených léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, bez ohledu na počet hrazených léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely a počet předepsaných balení. 

Přestože zrušení regulačních poplatků mnoho občanů přivítá, má návrh také své kritiky, například někdejšího ministra zdravotnictví Leoše Hegera, který hodnotí zrušení poplatků v době, kdy jsou již veřejností všeobecně přijaty jako chybný krok a symbol populismu.

Koalice samozřejmě musela řešit, jak výpadek v podobě zrušených poplatků kompenzuje. Nakonec se shodla na navýšení plateb státu na zdravotní pojištění za děti, důchodce či rodiče na mateřské. Pro příští rok to znamená, že výpadek příjmů z vybraných poplatků nahradí 4,2 miliardy korun zaplacených za státní pojištěnce. Někteří lékaři a lékárníci se však domnívají, že tato částka nebude dostatečná a že tímto krokem přijdou ordinace o podstatný finanční příjem.

no comments

Česká ekonomika roste nejrychleji od začátku krize

Posted by barbora 25/07/2014 at 12:22

Podle údajů Českého statistického úřadu česká ekonomika rostla v 1. čtvrtletí roku 2014 rychleji, než předpokládaly předchozí odhady uveřejněné na začátku června. Hrubý domácí produkt vzrostl mezi čtvrtletími o 0,8 procenta a meziročně stoupl o 2,9 procenta. Vývoj hrubého domácího produktu (HDP) pozitivně ovlivnila rostoucí domácí i zahraniční poptávka a také nízká loňská srovnávací základna.

sloupcový graf se vzrůstající tendencí

Předchozí odhad meziročního přírůstku HDP z 2,5 % byl opraven na 2,9 %.  Rozdíl byl zapříčiněn chybně vyplněnými statistickými výkazy a modelovými výpočty za statisticky nešetřené podnikatelské subjekty, které nezohledňovaly aktualizovaných administrativní data o dani z přidané hodnoty.

Česká ekonomika dosáhla nejvyšší srovnatelné úrovně HDP (po očištění o dopady změn cen a kalendářní a sezónní vlivy) ve 3. čtvrtletí 2008, tedy těsně před dopadem globální finanční krize spojované s pádem investiční banky Lehman Brothers.

Výkonnost ekonomiky měřená mezičtvrtletními změnami HDP vykazovala v uplynulých pěti a půl letech značné výkyvy. Po prudkém, tři čtvrtletí trvajícím poklesu o 5,6 %, následovalo dvouleté postupné zvýšení dohromady o 4,8 %. Druhá a déletrvající vlna recese přišla ve 3. čtvrtletí 2011. Trvala celých 7 čtvrtletí, neměla však tak dramatický průběh, celkový pokles nepřesáhl 2,7 %. Počínaje 2. čtvrtletím 2013 ekonomika opět mezi čtvrtletími rostla, za poslední čtyři čtvrtletí celkem o 2,9 %, takže je nyní pouze 1,0 % pod již zmiňovaným maximem z 3. čtvrtletí 2008. Vývoj v posledních dvou čtvrtletích přitom naznačuje postupné zrychlování růstu HDP.

S pozitivním vývojem českého hospodářství souhlasí i další specializované instituce. Ministerstvo financí odhaduje růst hrubého domácího produktu na roky 2015 a 2016 o 2,1 procenta a prognóza České národní banky je, že HDP bude v letošním roce vykazovat růst o 2,6 procenta a pro příští rok posílení o 3,3 procent.

no comments

Sjednocení spotřebitelských práv v zemích EU

Posted by barbora 21/07/2014 at 11:50

Princip sjednocení národních úprav, jímž je ovládána směrnice o právech spotřebitelů, brání členským státům zavádět nová či si ponechat stávající odlišná pravidla. Členské státy Evropské unie měly do 13. června 2014 čas na zařazeních směrnic o právech spotřebitelů do právních předpisů. Od tohoto data musí být všechny tyto právní řády regulující vztahy mezi spotřebiteli a obchodníky na území EU uvedeny v platnost. Důvodem těchto plošných změn ve všech zemích Unie nebylo pouze zajistit minimální standard ochrany, ale také plně uvolnit spotřebitelský trh a zajistit totožná pravidla všem občanům EU. Při nesprávné implementaci změn hrozí státům sankce ze strany Evropské unie, a také žaloby o náhradu škody ze strany spotřebitelů a podnikatelů.

vlajka EVROPSKÉ UNIE

V České republice byly tyto směrnice o právech spotřebitelů zapracovány do nového občanského zákoníku, který byl revidován po téměř půl století a vstoupil v platnost začátkem roku 2014. Datum zavedení změn tedy Česká republika splnila, přesto však toto zavedení směrnic vykazuje nedostatky a protichůdné výklady. Příkladem může být vyloučení práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy na poskytování služeb - občanský zákoník toto právo spotřebiteli nepřiznává, pokud byly služby splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení. Směrnice však právo smlouvu zrušit připouští do doby poskytnutí služby v plném rozsahu. Některá pravidla ČR nezohlednila vůbec. Například 30denní lhůtu pro dodání zboží, jestliže nebyla tato doba dodání stranami sjednána. Dále české směrnice neobsahují právo na odstoupení od smlouvy předplatného novin a časopisů. Zásadním pochybením je omezení pravidla automatického zrušení úvěru do výše pěti tisíc korun při odstoupení od smlouvy, kdy jsou v Česku chráněni ti, kteří uzavřeli smlouvu na dálku, ale již ne ti, kteří uzavřeli smlouvu mimo obchodní prostory. 

Posted in  | no comments

Věděli jste o možnosti zpětné platby?

Posted by barbora 11/07/2014 at 07:23

V určitých případech může tento nástroj znamenat jedinou možnost, jak dostat od nepoctivého obchodníka své peníze zpět. Podmínkou je, že spotřebitel nákup na internetu uhradil platební kartou.  Příkladem  může  být  situace  zákazníků  zkrachovalé maďarské  letecké společnosti Malév. Cestující, kteří uhradili letenky tohoto dopravce platební kartou, obdrželi své peníze v naprosté  většině  zpět.  Ti,  kteří  za  objednané služby  platili  v  hotovosti  nebo  bankovním převodem, takové štěstí neměli.
kreditní karty
 
Bankovní  nástroj  zvaný  zpětná  platba  neboli  chargeback  není  původní  bankovní produkt, jde o dodatečnou službu ke kartám ze strany asociace Visa Europe a společnosti MasterCard Europe,  aby  měli  držitelé  karet  určité  zvýhodněni  proti spotřebitelům  platícím  v  hotovosti. Nejčastěji  je  tento  nástroj  používán  při  nákupu na  internetu  a  využití  dopravy  zboží na dobírku.  Když  zákazníkovi  nedorazí,  co  si na dobírku  objednal,  je  odkázán  na  reklamační proces.  Jestliže  obchodník nekomunikuje,  pomůže  jen  soud.  Pokud  však  zákazník  platil kartou,  může o pomoc zažádat  banku  a  požadovat  navrácení  svých  prostředků pomocí nástroje zpětné platby.  Zjednodušeně  řečeno  banka  spotřebitele požádá  banku  obchodníka o navrácení  zaplacené  částky.  Uvedený  postup  se  dá  použít  v  případě  potíží  při nákupu  na internetu  jak  v  tuzemských  e-shopech,  tak  i  u  obchodníků  z  jiných zemí  EU.  Pomůže  v situacích,  kdy  zákazník  nedostal  zaplacené  zboží  nebo  mu bylo  strženo  více  peněz.  Mezi další  typické  reklamace  končící  chargebackem  jsou nevyplacená  hotovost  v bankomatu, duplicitní platby  u  obchodníků,  podvodné  a jiné platby  přes internet,  zrušení letu,  na  který zákazník koupil letenky kartou, dodatečná účtování transakcí od obchodníků a padělání karet. 
 
O zpětnou platbu lze požádat také tehdy, upírá-li obchodník spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy či nemůže dostát svým závazkům z důvodu insolvence. Banky nemají ze zákona povinnost  tuto  zpětnou  platbu provádět.  V  určitých  případech  jsou k  tomu  ale  svolné,  a  to na  základě  pravidel  karetních  asociací.  V  případě  zjištění problému  by  měl  spotřebitel  co nejdříve  kontaktovat  svou  banku  s žádostí  o provedení  zpětné  platby.  Žádost  je vhodné podpořit dokumentací (kopie komunikace s obchodníkem či potvrzení faktu, že se obchodník ocitl  v úpadku).  Počet  chargebacků průběžně  roste,  což  souvisí  s vyšší  četností  používání platebních karet.

no comments

Levnější léky a pleny?

Posted by barbora 09/06/2014 at 13:57

S novou vládou přichází změny daňového systému. Výjimečně jsou pro nás všechny chystané změny ve zdánlivě pozitivním směru, jelikož by některé zboží i služby měly zlevnit.  Záleží ovšem na tom, zda se nepatrné zlevnění neztratí v marži prodejců a také na chování a vývoji jednotlivých trhů. V návrhu konvergenčního programu pro Evropskou Unii, který připravilo ministerstvo financí, se od roku 2016 počítá se třemi sazbami daně z přidané hodnoty.

léky

Koaliční strany se shodly na snížení DPH na léky, knihy, dětské pleny a nenahraditelnou dětskou výživu z 15 na 10 procent od začátku příštího roku. V současnosti jsou sazby DPH nastaveny na 15 a 21 procent. Tyto daňové sazby by se měly snížit o 1 procentní bod. Snížená sazba 14 procent má být u potravin, vody, tepla a dopravy. Sazba na ostatní zboží a služby bude 20 procent. Také bylo navrhováno sjednocení těchto dvou sazeb na 17,5 procenta. Kromě pětiprocentního snížení daně z přidané hodnoty léků, knih, plen a dětské výživy je však zatím všechno ostatní v jednání a záleží, zda se tyto návrhy podaří prosadit v parlamentu. Tyto výrobky by měly zlevnit asi o 4 procenta. V podnikatelském sektoru ovšem změny sazby DPH znamenají zmatek a administrativní zátěž. Hospodářská komora dlouhodobě kritizuje neustálé změny pravidel, které velice zatěžují a znemožňují dlouhodobější plánování podnikatelských aktivit. Dále někteří ekonomové kritizují snižování daní, které nepřišlo v období recese, ale až teď v období mírného oživování ekonomiky, což může znamenat neznatelné snížení cen pro spotřebitele, zvýšení marží a tím pádem zisků prodejců a hlavně znatelný úbytek do státní kasy, což bude v budoucnu potřeba ,,nahnat“ jinými daněmi.

Momentálně se hovoří o 16 miliardách, které by mohly ve státním rozpočtu chybět. Dále je také v jednání vlády zvýšení slevy na dani na druhé a každé další dítě. Nyní lidé uplatňují slevu na dani 24840 Kč za rok za poplatníka. V případě dětí je sleva na dani 13404 Kč ročně. Pokud ministerstvo financí prosadí v koalici svou představu, byla by roční sleva na dani na druhé a každé další dítě 14604 Kč ročně. Strana Lidovci přišla s návrhem ještě výraznější slevy na dani na dítě. Všechny tyto změny však musí odsouhlasit parlament a my můžeme pouze čekat na výslednou dohodu koalice.

no comments

Blíží se doba dovolených – víte, že zájezd můžete reklamovat?

Posted by barbora 09/06/2014 at 13:06

S nepřebernou nabídkou zájezdů cestovních kanceláří  se zvyšuje počet  spokojených klientů. S rostoucím  počtem  spokojených  cestujících  však  také  roste  počet  těch  méně  spokojených, pro  které  dovolená  zdaleka  neznamenala  klid,  relaxaci  a  odpočinek  od  běžných  starostí. Mnoho lidí se s dovolenou, která nebyla podle jejich představ, smířilo. Obrana ale existuje!
palma
Cestovní  kancelář  jako  pořadatel  zájezdu  je  odpovědná  za  to,  že  zájezd  bude  v  souladu  s uzavřenou smlouvou, ať už služby poskytuje ona sama nebo jiný poskytovatel (hotel, letecký přepravce). Reklamaci můžete řešit přímo s cestovní kanceláří nebo s jinou cestovní kanceláří či agenturou, pokud byl zájezd zprostředkován. O podobě zájezdu vypovídá sepsaná smlouva nebo  vystavené  potvrzení  o  zájezdu  v písemné  podobě.  Pokud  tyto  dokumenty  neobsahují přesný  popis  a  odkazují  na  určité  katalogové  číslo, je  vhodné  uschovat tento  popis zájezdu (v  katalogu či  na internetu).  Je také  dobré  si  pohlídat, aby informace,  které Vám  v cestovní kanceláři sdělili ústně, byly shodné s dalšími dokumenty.
 
Pokud  je  průběh  dovolené  v rozporu  s informacemi  uvedenými  ve  smlouvě,  má  cestovní kancelář  povinnost  zajistit  nápravu.  Vaše  nároky  se  liší  podle  závažnosti  nedostatků  a možnosti jejich odstranění. Předně se cestovní kancelář musí postarat o pokračování zájezdu i za cenu nižší kvality služeb. Rozdíl v ceně by měl být zákazníkovi finančně kompenzován. Jedná-li se  však  o  vadu  podstatnou  (například  objednaný  hotel  s aquaparkem  či  sportovním areálem,  který  se  právě  rekonstruuje),  je  právem  zákazníka  odmítnout  absolvování  tohoto zájezdu a nechat se dopravit zpět domů. Pokud se jedná o problém, který lze řešit na místě (například výhled z pokoje nebo vybavení pokoje),  je  třeba  jednat  okamžitě  a  upozornit  svého delegáta,  že  situace  je  odlišná  od uzavřené  smlouvy,  a  požadovat  okamžitou  nápravu  nebo  písemné  potvrzení,  že jste  závadu reklamovali.
 
Veškeré  nedostatky  je  třeba  mít  nějakým  způsobem  zdokumentované.  Nejlepší  je  pořídit fotografie  stavu  pokoje,  výhledu  atd.  Dále  je  dobré  mít  písemné  potvrzení  personálu  nebo svědectví dalších účastníků zájezdu. Ke zjednání nápravy určete lhůtu, pokud nebude problém vyřešen  (například  není zajištěn  do  určité  hodiny transfer  do  hotelu), můžete  si zavolat taxi a, náklady si nechat proplatit cestovní kanceláří. V případě, že problém nelze odstranit (třeba chybějící  slibovaný  bazén) máte  právo  pouze  na  finanční  kompenzaci.  Příkladem může  být frankfurtská tabulka slev, podle které rozhodují zejména německé soudy. Uvádí se v ní často řešené  druhy  nedostatků  a  jim  odpovídající  výše  slev,  které  soudy  zákazníkům  přiznávají (například  při absenci  bazénu  10 až  20 % z ceny zájezdu). Na  uplatnění  reklamace zájezdu máte  30  kalendářních  dní  od  skončení  zájezdu. Cestovní  kancelář ji  musí  nejpozději  do  30 kalendářních dnů vyřídit. V případě zamítnutí se můžete bránit mimosoudní cestou.
 
Novela  občanského  zákoníku  přináší  také  možnost  kompenzovat  tzv.  ztrátu  radosti z dovolené,  například  pokud máte  v práci  nahlášenou  dovolenou  a  cestovní  kancelář  zájezd zruší nebo posune termín a Vy se již zájezdu nemůžete zúčastnit. A pozor na další novinku, která nám jako spotřebitelům však nic dobrého nepřináší. Musíte být  ostražití  při  objednávání  zájezdu přes  internet.  Dříve  bylo  vše  definitivně  platné  až podpisem  smlouvy.  Dnes  v některých  případech  můžete  jedním  kliknutím  zájezd  závazně objednat.  Přestože  je  smlouva  uzavřena přes  internet,  je  tento  typ  smlouvy  zákonnou výjimkou, nelze od ní do 14 dnů odstoupit. Takže v takovém případě cestovní kancelář může (oprávněně) požadovat storno poplatky.

 

no comments

České e-shopy stále porušují zákon

Posted by barbora 30/05/2014 at 08:51

nákupní vozík

1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který jasně vymezil, kdo musí v případě nákupu prostřednictvím komunikace na dálku (internet, telefon) platit poštovné v případě vrácení zboží. Je zde jasně uvedeno, že tyto náklady na dopravu platí prodávající. Zákazníci v případě nákupu na internetu mají 14 dní na seznámení a vyzkoušení zboží. Pokud jim nebude vyhovovat, mají právo ho bez uvedení důvodu vrátit a požadovat vrácení plné kupní ceny včetně poštovného. V této lhůtě musí být odstoupení prodávajícímu doručeno, tedy nestačí, že bylo odstoupení předáno poštovnímu doručovateli k dodání poslední den lhůty. Prodávající musí mít poslední den lhůty možnost se s odstoupením seznámit. Tedy nemusí si jej převzít, ale musí tuto možnost mít.

Prodejci však vymýšlejí finty, jak zákon obejít. Například nabízejí možnost vyzvednutí balíčku v kamenné prodejně. V tomto případě mnohdy prodejci tvrdí, že zboží sice bylo objednáno přes internet, ale zákazníkovi nechtějí uznat jeho 14 denní právo na odstoupení od smlouvy, protože dle jejich výkladu zákona zde byla uzavřena klasická kupní smlouva. Zde v každém případě postupují v rozporu se zákonem. Je třeba upozornit, že není rozhodující způsob, jakým bylo zboží dodáno spotřebiteli, rozhodující je způsob uzavření kupní smlouvy. Smlouva byla nezpochybnitelně uzavřena na internetu, přičemž prodávající nemůže spotřebitele zbavit práva odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů tím, že mu umožní si zboží vyzkoušet či prohlédnout. Využití této možnosti je právem spotřebitele, ne povinností.

Dále často zneužívají možnost vyzvednutí v prodejně či na určitých výdejních místech jako možnost nejlevnějšího způsobu dopravy. Nová právní úprava totiž říká, že náklady na dodání musejí být zákazníkovi vráceny pouze do výše nejlevnějšího způsobu dopravy, který provozovatel e-shopu nabízí. Nejčastěji to bude obyčejné poštovné při platbě předem. Nelze do toho započítávat možnost osobního odběru, jelikož zákazník z Moravskoslezského kraje pravděpodobně možnost vyzvednutí zboží v Brně nebo Praze neocení a nelze mu tedy nařídit využít tohoto nejlevnějšího způsobu dopravy. Avšak pokud zaplatíte dražší dopravu, není prodejce povinen ji proplatit v celé její výši. Zákon prodejci ukládá uhradit pouze cenu obyčejného poštovného.

Zákazníci se také často setkávají i s další praktikou některých e-shopů, jak nevrátit zákazníkovi všechny peníze. Jsou jimi různé servisní poplatky, které si obchod účtuje za uvedení vráceného zboží do původního stavu. Tyto poplatky jsou protizákonné. Nicméně i zákazníci by si měli uvědomit, že během 14 dnů, které mají na prohlédnutí a vyzkoušení zboží, nesmí dojít ke zjevnému opotřebení zboží jeho intenzivním používáním. V případě pouhého vybalení z obalu, který není extrémně poškozen, nemá e-shop právo si účtovat další poplatky. Na obranu internetových prodejců je třeba zmínit, že někteří zákazníci 14 denní lhůty na vyzkoušení zneužívají a dělají si z e-shopů ,,bezplatné půjčovny“. Dalším problémem e-shopů jsou nevyzvednuté zásilky, u kterých proplacení nákladů na dopravu taktéž nemohou po nikom vymáhat. Tyto mnohatisícové částky věnované přepravcům znamenají pro internetové prodejce zbytečné náklady navíc.

no comments

Dění na Krymu může ovlivnit i českou ekonomiku

Posted by barbora 13/05/2014 at 12:58

Každý z nás zaznamenal občanské nepokoje na Ukrajině. V posledních dnech se však pozornost velké části světa přesunula z Kyjeva na Krym. Může napětí mezi Ukrajinou a Ruskem přerůst ve vojenský konflikt? Zatím to vypadá, že poloostrov Krym, jehož občané hlasovali pro připojení ukrajinského poloostrova k Ruské federaci v referendu, připadně Rusku bez použití zbraní. Pro připojení hlasovalo zhruba 95 procenta hlasujících. Volební účast podle ruských médií přesáhla 80 procent. 
 
zeměkouleRuský prezident již svým podpisem dekretu uznal nezávislost Krymu. Zmíněný prezidentský dekret uvádí, že s ohledem na vůli obyvatel Krymu, kterou vyjádřili v referendu, Rusko uznává suverenitu a nezávislost Krymské republiky. Hned po Krymu se k Rusku chce připojit i nikým neuznaná Podněsterská republika, která se před lety za přispění ruských vojáků odtrhla od Moldavska. Nyní její vedení požádalo ruské poslance, aby vytvořili možnost přijetí Podněstří do řad Ruské federace. Momentálně je ruský parlament podle listu soustředěn na přijetí Krymu, ale někteří poslanci nevylučují, že za čas by se na pořad mohla vrátit přepracovaná předloha, umožňující přijmout do Ruska i "jiná teritoria v kritické situaci".
 
Západní země včetně České republiky ale referendum neuznávají a hrozí Rusku sankcemi. Jak EU, tak Amerika chtějí zmrazit zahraniční aktiva osobám, které napomohly této situaci. Někteří z postihnutých politiků však sankce bagatelizují.S výzvou k razantním krokům vůči Rusku se na premiéra Bohuslava Sobotku obrátili bývalý velvyslanec v Rusku a exministr obrany Luboš Dobrovský, exministři Michael Kocáb a Martin Bursík a senátor za TOP 09 Jaromír Štětina. Vláda by podle nich měla zmrazit vydávání víz Rusům, zmrazit konta Rusů v Česku a zastavit vstup ruského byznysu do země. "Žádáme, aby vláda ČR na domácí půdě zajistila: 1. okamžité zastavení vydávání víz občanům Ruské federace, 2. zrušení možnosti obdržení dvojího občanství pro občany Ruské federace od 1.1.2015, 3. zmrazení kont Ruských občanů v ČR s cílem prověřit legálnost těchto vkladů, 4. zastavení vstupu ruského byznysu a kapitálu do ČR, 5. zrušení tendru na výstavbu nových jaderných reaktorů v Temelíně," vyjmenovali Dobrovský, Kocáb, Bursík a Štětina, o co by se česká vláda měla postarat.
 
Premiér vlády Bohuslav Sobotka však s tak razantními kroky nesouhlasí. Česká vláda uvolní na pomoc Ukrajině 50 milionů korun. Pomoc bude zaměřena na obnovu zdravotnických, vzdělávacích a sociálních zařízení a na obnovu infrastruktury na celém území Ukrajiny. V minulých dnech poslala Česká republika letouny pro zraněné demonstranty, kteří byli převezeni k léčení do pražských nemocnic. Tato pomoc v rozsahu zhruba 18 milionů korun byla poskytnuta v rámci programu Medevac.
 
A co současná situace znamená pro české hospodářství?
 
Do Ruska směřuje zhruba pět procent tuzemského exportu. Pokud bychom neměli základní suroviny, zejména ropu, nebyli bychom schopni tento výpadek ihned nahradit, což by mohlo citelně zbrzdit český průmysl. Dále by byl problém, kdyby byly přerušeny dodávky zemního plynu. V takovém případě by mohla nejen česká, ale i evropská ekonomika opět skončit v recesi. Kvůli krizi na Ukrajině jsme již mohli zpozorovat nárůst ceny barelu ropy i obilnin, jelikož Ukrajina patří na trzích s obilninami mezi světové hráče. Ukrajina také patří mezi významné exportéry medu.
 
Obchodní válka s Ruskem může poškodit cestovní ruch: kdyby vlivem sankcí klesl počet ruských turistů v ČR na polovinu, zaniklo by v cestovním ruchu zhruba 20 tisíc pracovních míst. Celkem v tuzemském cestovním ruchu pracuje 230 tisíc lidí, uvedla poradenská společnost Mag Consulting. Dotklo by se to zejména zaměstnanců ubytovacích zařízení. Loni do Česka přijelo rekordních 759 000 ruských turistů. Z celkové částky, kterou v českých obchodech utratí turisté ze zemí mimo EU, tvoří nákupy Rusů 51 procent. Nejvíce by klesly tržby v Praze a Karlových Varech. Uvedla to v únoru společnosti Global Blue, která turistům ze zemí mimo EU zprostředkovává vracení DPH.

 

no comments