Je zaměstnanec drahý špás?

Posted by barbora 12/03/2014 at 14:47

V České republice bez pochyby ano! Náklady na zaměstnance jsou z důvodu vedlejších nákladů jedny z nejvyšších ve světě. Vedlejší náklady znamenají, že zaměstnavatelé musejí ze své „kapsy“ vydat mimo nákladů na mzdy a další odměny zaměstnancům ještě významné další částky v podobě pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které jdou do státního rozpočtu. Sociální pojištění by mělo být synonymem jistoty současných a budoucích důchodců. Bohužel důchodový účet vykazuje spíše rostoucí deficit a situace nebude dále udržitelná. Je pouze několik možností, jak situaci vyřešit a tou je zvyšování věku odchodu do důchodu, zpřísnění pravidel nároku na důchod či snižování výše starobního důchodu. V České republice zaměstnavatel odvádí na pojistném více, než si na své zabezpečení přispívá sám zaměstnanec. To je poměrně raritní systém, ve většině zemí je tomu naopak.

peníze

Pojistné odváděné zaměstnavatelem je ve výši 34 %, z toho je navíc celých 9 % neomezeno maximální výší. Čeští zaměstnavatelé si proto pořádně rozmýšlejí, zda zaměstnat nové lidi nebo zvýšit mzdy, protože každá koruna hrubé mzdy zaměstnance je stojí o třetinu více. Čeští zaměstnavatelé odvádějí státu za zaměstnance jedno z nejvyšších pojistných, dávky jsou však v porovnání s ostatními evropskými státy nízké. Mnohé z nich mají stanovené maximum (nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství či podpora v nezaměstnanosti), případně jsou díky přepočtu zohledňovaných příjmů výrazně rovnostářské (starobní důchody). Srovnání států však není jednoduché z důvodu heterogenity systému sociálního a zdravotního zabezpečení v jednotlivých státech.

Jaké problémy vysoké náklady na sociální zabezpečení přinášejí?

Jako první problém můžeme označit rozvoj švarcsystému, což znamená najímání podnikatelů s živnostenským listem na určité práce. Za tyto pracovníky zaměstnavatel nemusí odvádět již zmíněných 34% ze super hrubé mzdy (což je částka, kterou zaměstnavatele skutečně stojíme). Není tedy divu, že živnostenský list je vyhledávaným artiklem jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany zaměstnanců, kteří do švarcsystému přecházejí z klasických pracovních poměrů. Živnostníci se v pojistných odvodech pohybují ve zcela jiných číslech. Značná část živnostníků platí minimální odvody ve výši 1752 korun u zdravotního pojištění a 1894 korun u sociálního pojištění pro rok 2014. Zatímco se ale nízké zálohy neprojeví na kvalitě zdravotní péče, dostanou však výrazně nižší důchody. Porovnáme-li příjmy na úrovni průměrné mzdy, odvedou podnikatelé v Česku po Rusku a Bulharsku nejméně. Tito podnikatelé si však musejí na důchodový věk uspořit jinak.

Vysokým nákladům na zaměstnance v České republice se někteří zaměstnavatelé brání tak, že jim vyplácí oficiálně minimální mzdu (dnes 8 500 korun) a zbývající část dají zaměstnancům "na ruku". Což pro zaměstnavatele znamená nízké odvody, ale nízké odvody znamenají pro zaměstnance v budoucnu i nízké dávky včetně důchodu. Tito "napůl černí" zaměstnanci by si proto měli také odkládat část úspor na dobu, kdy nebudou výdělečně činní.

Dále je problémem, že vedlejší náklady ovlivňují zahraniční investory při rozhodování o umístění nových investičních projektů. Česká republika má velkou výhodu v podobě polohy v srdci Evropy a vyznačuje se také kvalifikovanou pracovní sílou. Vysoké vedlejší náklady práce však Česko významně znevýhodňují. Díky politické nestabilitě a neustálým změnám v legislativních předpisech se také není čemu divit, že investoři mnohdy zvolí jiný stát.

no comments

Nezaměstnanost trhá rekordy

Posted by barbora 25/02/2014 at 12:55

Nezaměstnanost v Česku překonala hranici 600 tisíc lidí, což je rekordní číslo za celou existenci samostatné České republiky. Na konci ledna 2014 Úřady práce ČR evidovaly 629 274 lidí, což je o 32 441 více než na konci prosince. Leden je tradičně měsícem s nejvyšším nárůstem nezaměstnanosti. Důvodem jsou pracovníci, kterým byly ukončeny termínované pracovní smlouvy a dohody v sezónních zaměstnáních, jako jsou stavebnictví či zemědělství. Letošní rok toto pravidlo potvrdil i přes velmi mírnou zimu. Do evidence přicházejí také OSVČ, které ukončily podnikání. U nich je však velká pravděpodobnost, že svou činnost na jaře zase obnoví.
graf
Procentuálně lednová nezaměstnanost vzrostla o 0,4 procentního bodu z prosincových 8,2 procent na 8,6 procent. Práci hledalo 297 235 žen (47,2 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 60 700 osob se zdravotním postižením (9,6 % z celkového počtu nezaměstnaných). Na jedno pracovní místo připadá v průměru 17 uchazečů. Nejnižší nezaměstnanost je v okresech Praha-východ (3,6 %), Praha-západ (4,4 %), Mladá Boleslav (4,9 %), Praha (5,4 %), Plzeň – jih (5,8 %) a Rokycany (5,8 %). Podíl nezaměstnaných pohybující se kolem republikového průměru hlásí 40 okresů. Nejvyšší nezaměstnanost je v okrese Bruntál (15,2 %), Jeseník (14,6 %), Most (14 %), Ústí nad Labem (13 %), Karviná a Znojmo (shodně 12,8 %).
 
Mírný pokles nezaměstnanosti můžeme podle analytiků očekávat až ve druhé polovině letošního roku, kdy by se oživení ekonomiky mělo odrazit i na pracovním trhu.

no comments

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2013

Posted by barbora 07/02/2014 at 14:48

daně

Daň z příjmů fyzických osob činí 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné si její výši vypočtou na základě daňového přiznání. To ale vyplňují jen v případě, pokud jejich roční výdělek za rok 2013 přesáhl 15 tisíc korun nebo se ocitli ve ztrátě. Za zaměstnance odvádí tuto daň zaměstnavatel. Pokud však měl zaměstnanec v loňském roce jiný příjem mimo zaměstnání, který přesáhl šest tisíc korun, musí rovněž vyplnit daňové přiznání a daň z příjmů zaplatit.
 
Pokud vyplňujete daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 bez daňového poradce, musíte ho podat (a také daň z příjmů zaplatit) do 2. dubna 2014. Zákonný termín lze podle daňového řádu bez pokuty překročit o pět pracovních dní. Pokud podáváte daňové přiznání přes daňového poradce, musíte do 2. dubna předložit finančnímu úřadu plnou moc, ze které vyplývá, že jste daňového poradce tímto úkonem skutečně pověřili. Termín pro podání daňového přiznání se pak pro něj posouvá na 1. července 2014.
 
V České republice je možné uplatňovat různá daňová zvýhodnění. Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná a neuplatňujete za rok 2013 v daňovém přiznání výdajový paušál, můžete využít slevu na vyživovanou manželku či manžela a slevu na dítě. Dále je možné odečíst si slevu na poplatníka, která momentálně činí 24 840 Kč. Změna nastává u pracujících důchodců – ti již slevu na poplatníka nebudou moci využít, pokud v roce 2013 pobírali důchod. Po podání daňového přiznání je možné uplatnit slevu na dani za vyživovanou manželku (či manžela) a to v případě, že její příjem nepřekročil za zdaňovací období 68 000 Kč. Daňové zvýhodnění na dítě lze uplatnit pouze po dobu, kdy je podle zákona o daních z příjmů považováno za vyživované dítě, tj. pod dobu jeho studia do 26 let a sleva činí 13 404 Kč ročně.

no comments

Hypoteční boom v roce 2013?

Posted by barbora 28/01/2014 at 12:44

Hypotéka je typ úvěru, který je primárně určen k financování bydlení a patří dlouhodobě mezi nejvyužívanější úvěrové produkty v ČR. U hypoték je součástí samotné smlouvy o úvěru zástavní smlouva k nemovitosti. Díky zástavní smlouvě může banka zástavu v exekučním řízení zpeněžit a ze získané sumy uspokojit své nároky. Je to trvalá hrozba, která by měla dlužníka motivovat k řádnému a včasnému plnění svých závazků.
bydlení a finance
 
Uplynulý rok byl v oblasti úrokových sazeb u hypotečních úvěrů opravdu rekordní. Nejnižší průměrná úroková sazba klesla až na 2,95 procenta. Ze statistického pohledu se tedy rok 2013 stal pro hypoteční banky dosud nejúspěšnějším v historii. Celkový objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů překonal hranici 150 miliard korun, a odsunul tak dosavadní rekord z roku 2007, kdy banky poskytly hypotéky za ,,pouhých“ 142 miliard. Zvýšený zájem o hypoteční úvěry byl zapříčiněn hlavně nízkými úrokovými sazbami. Do karet hypotékám hrály také nízké ceny nemovitostí.
 
Pokořený rekord z roku 2007 je však poněkud klamný, jelikož nezohledňuje nově otevřený trh v podobě refinancovaných úvěrů. Kdyby se počítaly skutečně pouze nově uzavřené hypotéky, tak nadále zůstane rekordním rok 2007. Tehdy sice banky poskytly hypotéky v hodnotě 142 miliard korun, ale jen zhruba pět procent z toho tvořily refinancované úvěry - tedy staré smlouvy převedené do jiné banky a formálně uzavřené jako nové. V roce 2013 se však refinancované hypotéky - podle nejčastějších odhadů expertů - podílely třetinou, takže skutečně nových hypoték banky poskytly jen za 100 miliard korun. Statistiky refinancovaných úvěrů pro veřejnost Česká národní banka zveřejní nejdříve v červenci 2014. Statistika bude zahrnovat data týkající se refinancování úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatních úvěrů. Refinancované úvěry jsou pro banky velikým lákadlem - hypoteční boom se sice v minulém roce nekonal, přesto byl však pro banky mimořádně úspěšný, neboť se se svými konkurenčními nabídkami popraly o 50 miliard korun z refinancovaných hypoték od sta tisíc klientů.
 
Jaký vývoj lze očekávat v roce 2014? Hypotéky by stále mohly být pro bankéře prioritou. Prozatím pozorujeme zachování příznivých úrokových sazeb, a pokud dojde k dlouho očekávánému oživení reálné ekonomiky, může být rok 2014 opět v mnoha ohledech rekordní.

no comments

Povinné ručení podraží

Posted by barbora 14/01/2014 at 14:23

Díky zvyšujícím se konkurenčním tlakům sazby povinného ručení několik let klesaly, nyní nastává opačná situace. Od letošního září mají pojišťovny povinnost odvádět minimálně 3% z přijatého pojistného do Fondu zábrany škod. Tyto prostředky budou rozděleny mezi hasiče, záchranáře a osoby podílející se na projektech zvyšujících bezpečnost na silnicích a budou použity na nákup nebo modernizaci vybavení.

žluté auto v ruce

Dalším důvodem zdražení povinného ručení je Nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost 1. 1. 2014 a zvyšuje nároky motoristů na pojistná plnění. Nárok na odškodnění při nehodě již nebudou mít pouze přímí účastníci nehody, ale i nepřímí účastníci, kteří utrpí například psychickou újmu. Pojišťovny tedy budou muset vynaložit vysoké částky na tyto pojistná plnění, která budou posuzována individuálně. Dosud platilo, že pozůstalí po člověku, který cizí vinou zemřel při dopravní nehodě, nedostali více než 240 000 korun, nově jsou limity neomezené. Česká asociace pojišťoven odhaduje, že náklady pojišťoven se zvýší o tři miliardy korun ročně. Zdražení povinného ručení je formou tzv. skryté daně.

V nabídce některých pojišťoven se jako možnost kompenzace pro klienty, kteří mají pojistné během roku rozložené do více splátek, může objevit možnost zaplatit pojištění najednou. Více splátek totiž v součtu vyjde dráž, takže pojišťovny nabízejí slevu za jednorázovou platbu. Zdražení se týká povinného ročního pojištění od 3 500 korun výše.  Zaplatit o stokoruny ročně více mohou majitelé silnějších aut, a v některých případech i ti, kteří často bourají a přicházejí tak o bonusy.

Další možností vyhnutí se zdražení povinného ručení je využít akcí některých pojišťoven nabízejících fixaci ceny povinného ručení až na 3 roky. Výhoda spočívá v tom, že s očekávaným růstem sazeb bude povinné ručení za 3 roky zcela jistě dražší než nyní. Háček je ovšem v tom, že tuto možnost pojišťovny nabízejí převážně u prémiových produktů, které jsou výrazně dražší než klasické varianty povinného ručení. Při výběru povinného ručení je třeba použít selský rozum. Pokud si klient sjednává pojištění v levnější variantě, je možné, že během 3 let zaplatí na pojistném méně, než by jej stála prémiová varianta s cenovou fixací. Všeobecné pravidlo, týkající se nejen povinného ručení, ale i hypotečních úvěrů, výběru dodavatele energie či mobilního operátora je, že musíme volit varianty produktů, které pokryjí naše konkrétní potřeby. Nesmíme se nechat zmást předraženými produkty některých finančních institucí, jejichž širokých možností ani nebudeme schopni využít.

no comments

RPSN – nejmenší číslo na plakátu s největší hodnotou pro spotřebitele

Posted by barbora 02/01/2014 at 13:41

Roční procentní sazba nákladů představuje základní ukazatel ceny úvěru. Díky němu jsou půjčky mezi sebou exaktně porovnatelné a my se můžeme lépe orientovat v džungli úvěrů různých finančních institucí. Poskytovatelé jej musí ve svých nabídkách ze zákona uvádět.
 
Zkratka RPSN znamená Roční Procentní Sazba Nákladů, udává procenta z dlužné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem či půjčkou, jejich správou a dalšími výdaji spojenými s jejich čerpáním. Zahrnuje tedy veškeré náklady, které jsou s půjčkou spojeny. Zde tedy vidíme rozdíl mezi úrokem a RPSN. Úrok ukazuje pouze cenu vypůjčených peněz, nejsou v něm tedy zahrnuty ostatní náklady, kdežto RPSN v sobě nese veškeré náklady s půjčkou či úvěrem spojené. Právě na úrok bývá při lákavých nabídkách finančních institucí nejvíce poukazováno, což je pro spotřebitele velice matoucí. V úroku, který je sám o sobě nákladem nejvyšším, tedy nejsou zahrnuty ostatní náklady. Bohužel neznalost RPSN neomlouvá!
 
Ostatními náklady spojenými s úvěrem bývají myšleny nejčastěji:
  • poplatky vztahující se k posouzení žádosti o úvěr,
  • poplatky za uzavření smlouvy,
  • poplatky za správu úvěru,
  • poplatky za vedení účtu,
  • poplatky týkající se převodu peněžních prostředků,
  • první navýšená splátka,
  • pojištění schopnosti splácet apod.
RPSN ze zákona
 
V zájmu zvyšování ochrany spotřebitele je v České Republice od 1. ledna 2002 povinnost RPSN u půjček a úvěrů uvádět. Pokud poskytovatel tuto povinnost nesplní, hrozí mu od dozorových orgánů sankce. Obdobnou povinnost mají i poskytovatelé v ostatních zemích EU, jak vyplývá ze směrnice 98/7/ES. V praxi je běžné, že poskytovatelé úvěrů význam RPSN zlehčují nebo se jej snaží zakamuflovat v podobě nabídek hlásající: RPSN od … (velice matoucí předložka – kupodivu výše Vašeho RPSN se bude pohybovat v úplně jiné rovině) nebo jej uvádějí velice malým mísmem někde v rožku své nabídky, kde toto pro spotřebitele velice podstatné číslo zaniká, jelikož jej zastiňuje pozitivní informace o výši úroku, na kterou se banky snaží nalákat žadatele o úvěr. 
 
K tomuto chování mají poskytovatelé samozřejmě své důvody, protože kdo by se chlubil skutečnou částkou, kterou Vás bude ročně úvěr skutečně stát, když mohou na plakátech vychvalovat svou nabídku nízkého úroku, což je bohužel pouze část z toho, co skutečně vynaložíte na financování svého úvěru. Výše RPSN se odvíjí od výše půjčky, délky splacení a počtu splátek. Obecně platí, že čím menší částka půjčená na kratší dobu, tím je RPSN vyšší. RPSN tedy můžeme porovnávat pouze u nabídek podobně vysokého úvěru na podobně dlouhou dobu!

no comments

Nový občanský zákoník

Posted by barbora 11/12/2013 at 12:48

1. ledna 2014 vstoupí v platnost nový občanský zákoník (zákon 89/2012 Sb.), který přinese celou řadu změn.  Mnoho let se volalo po významné úpravě tohoto zákoníku, neboť současný občanský zákoník se vyznačuje jistou roztříštěností úpravy občanskoprávních vztahů v několika různých právních předpisech, jelikož byl přijat v roce 1964. Od té doby prošla Česká republika a požadavky na její právní systém značnými změnami. Po deseti letech práce na novém občanském zákoníku se Česká republika dočká modernější a demokratičtější úpravy soukromoprávních vztahů, kde bude kladen důraz na osobnostní práva, princip svobodné vůle a jednotnost v závazkovém právu. Hlavním cílem nového občanského zákoníku je sjednocení všech úprav občanskoprávních vztahů do jediného právního předpisu. Minulostí se tak v okamžiku, kdy nový občanský zákoník začne platit, stane například obchodní zákoník (513/1991 Sb.).

paragrafObčanský zákoník je rozdělen do pěti tematických částí: V Obecné části jsou vymezeny jednotlivé pojmy, se kterými následně text občanského zákoníku pracuje. Část Rodinné právo v sobě zahrnuje dnešní zákon o rodině. Dotýká se jak manželského institutu, tak vztahů mezi příbuznými, zejména pak vztahů mezi rodiči a dětmi. Část Absolutní majetková práva v sobě skrývá definici vlastnictví, práva k cizím věcem a problematiku dědění. Čtvrtá část nazvaná Relativní majetková práva je nejobsáhlejší a zahrnuje v sobě různé druhy smluv, stejně tak jako závazky z deliktního jednání. Poslední část Ustanovení společná, přechodná a závěrečná se zabývá především legislativně technickou problematikou, mimo jiné tím, které dosavadní zákony budou novým zákonem zrušeny.

Záběr témat v novém zákoníku je opravdu široký, provází nás od narození až do smrti. Podstatné změny zaznamenalo dědické právo. Bude možné odkázat části majetku konkrétním lidem nebo institucím. Třeba muzeu obraz, peníze charitě a sbírku známek vnukovi. Odkazovník není dědicem, nepřechází na něj tedy zůstavitelovy dluhy. Odkazovník se tak nestává ani účastníkem dědického řízení a k odkázané věci se tak může dostat dříve než dědicové ke svému dědictví. Nově se majetek může odkazovat s podmínkou, že potomek bude dědit až poté, co například vystuduje vysokou školu. Podmínky ale zákon částečně koriguje, aby zůstavitel nemohl odkazovníka či dědice posmrtně šikanovat – například podmínka rozvést se a mnohé další by byly neplatné. Zákoník posiluje vůli zůstavitele posílením institutu závěti a zavedením dědické smlouvy. Dále se rozšiřuje okruh dědiců ze čtyř tříd na šest a dědicem bude moci být také stát. Nově také budou lépe uspokojováni věřitelé, protože zatímco dnešní dědici musí platit dluhy zemřelého jen do výše zděděného majetku, podle nového zákoníku budou muset (v případě, že dědictví neodmítnou) zaplatit dluhy v plné výši.

Další změny nastanou v právu rodinném, kde se upravuje společné jmění manželů, je možnost adoptovat zletilou osobu nebo v 16 letech je možné požádat o přiznání zletilosti. Pokud mladý člověk přesvědčí soud, může se stát zcela svéprávným a uzavírat smlouvy i podnikat bez omezení.  Změny doznají také nájemní vztahy, kdy například kauce bude moci být sjednána až do výše šestinásobku měsíčního nájmu, majitel bude mít právo dát za hrubé porušení smlouvy výpověď bez výpovědní doby a nebude třeba zařídit nájemníkovi bytovou náhradu. Občanský zákoník se také snaží sjednotit vlastnictví pozemku a domů stojícím na něm. Do budoucna už nebude možné, aby dům a pozemek měly rozdílné vlastníky. Pro současné vztahy, kdy vlastník domu je odlišný od vlastníka pozemku se nic nemění, pouze se zřizuje zákonné předkupní právo vlastníka pozemku k domu a vlastníka domu k pozemku.

Nový zákoník stanovuje, že zvíře není věc. Podle nového občanského zákoníku při poranění zvířete musí útočník nahradit náklady na léčení zvířete a dále se bude počítat s citovou újmou. Dnes v případě zabití zvířete nahradí pachatel jeho majiteli pouze cenu, za kterou by bylo možné toto zvíře koupit znovu, ale nijak se nezohledňují třeba náklady léčení nebo náklady citové. S citovými náklady souvisí tzv. cena zvláštní obliby - když vám někdo úmyslně zničí věc, která je zdánlivě bezcenná, ale pro vás má nevyčíslitelnou hodnotu (například rodinnou fotografii) bude vám muset zaplatit takzvanou "cenu zvláštní obliby". Podle dnešního práva máte nárok maximálně na výrobní cenu fotografie. Cena zvláštní obliby přitom může být variabilní a záleží, jak ji soudu dokážete. V novém zákoníku je uvedeno mnoho dalších změn, které se dotknou každého z nás.

no comments

Oslabení koruny - krok pro nás nebo proti nám?

Posted by admin 02/12/2013 at 18:06

 

Ekonomika České republiky prošla v uplynulých dvou letech hospodářskou krizí, kterou jsme mohli zaznamenat v podobě zvýšené nezaměstnanosti, poklesu zisku a investic firem i ve snižování příjmů i spotřeby domácností. Česká národní banka (ČNB) začala mít obavy, že by se ekonomika mohla dostat do stavu tzv. deflační spirály, což v praxi znamená, že domácnosti očekávají, že ceny zboží a služeb, které chtějí nakoupit, budou v budoucnosti nižší. Proto odloží své nákupy. Nicméně nižší nákupy vedou k nižší poptávce a k poklesu ekonomiky. A poté k poklesu cen. Domácností vidí, že ceny skutečně klesají a začnou si myslet, že to bude pokračovat, takže mohou s nákupy ještě počkat. A zase odloží své výdaje. Tímto ekonomika upadá do deflační spirály - dostává se do útlumu a firmy musejí propouštět či snižovat mzdy.

graf

Podle ČNB, bez intervence v podobě použití měnového kurzu jako nástroje měnové politiky, by tento stav mohl české ekonomice v budoucnu hrozit, jelikož inflace (= všeobecný růst cenové hladiny) v září poklesla na 1% a nadále lehce klesá, což nekoresponduje s cílem ČNB udržet inflaci kolem 2%. V dalších měsících by se tedy bez intervence ČNB mohla dostat na nulu či začít nabývat záporných hodnot, což by souviselo s již zmíněnou deflační spirálou.

Podle mnohých ekonomických analytiků je však tento krok chybný, jelikož v české ekonomice v posledních měsících docházelo spíše k mírnému oživení a propad do deflační spirály naší ekonomice nehrozil. S těmito výroky se ztotožňují také prezident Miloš Zeman i jeho předchůdce Václav Klaus, který zahájení intervencí označil za chybný a riskantní krok. Intervence mají podle něj „velmi sporné efekty, ale velmi nesporné náklady“. Paradoxní je, že všechny členy bankovní rady, kteří rozhodli o ekonomickém zásahu v podobě oslabení koruny, sám jmenoval.

Podle bankovní rady ČNB je tedy tento krok vhodný a v případě nečinnosti měnové politiky by se ekonomika oživovala podstatně pomaleji.

Na stránkách ČNB můžeme nalézt vysvětlení oslabení měny pro ,,běžného občana“ :

,, Pro někoho mohou být bezprostřední důsledky oslabení koruny nepříznivé, a to zejména v krátkém období. Firmám zdraží nakupované suroviny, materiály a polotovary ze zahraničí, budou dražší i dovážené zboží a energie pro domácnosti. Tento nepříjemný a bohužel nezbytný negativní průvodní efekt oslabení kurzu však bude pouze krátkodobý a posléze začnou převažovat pozitivní vlivy. Je to podobné jako v medicíně, kde je také někdy potřeba ordinovat lék, který má krátkodobě negativní vedlejší účinky, ale v delším období vede k vyléčení pacienta a obnovení jeho dobré kondice. Oslabení měnového kurzu k hladině 27 Kč za euro povede k vyšším cenám věcí z dovozu, což podpoří poptávku po zboží domácího původu. Současně se ukáže, že se nevyplatí čekat na další pokles cen a řada lidí začne méně spořit a více utrácet. Českým firmám tak vzroste odbyt, najmou více lidí a lépe své zaměstnance zaplatí. Vyšší příjmy a spotřeba domácností stejně jako zisky a investice podniků budou znamenat vyšší daňový výnos pro veřejné rozpočty. Hlavní přínos pro občany je ve větší jistotě udržení či nalezení nového zaměstnání. Důležité sdělení spotřebitelům je, že nemá nadále smysl odkládat spotřebu v naději na trvale se snižující ceny.“

Další kritika expertů na hlavu ČNB je podložena argumentem, že ČNB tímto skokovým zdražením chce ,, podnítit nákupní horečku “, protože deklaruje, že nebude v budoucnu levněji. Ekonomům však není jasné, kdo má začít utrácet, poněvadž skupinu lidí s nadprůměrnými příjmy neovlivní zdražení zboží kolem 4%, ti nakupují stále stejně. A další skupinou jsou domácnosti, které mají problém vyjít se svými příjmy a přežívají od výplaty k výplatě, popřípadě žijí z půjček či rezerv (dle statistik je jich kolem 40%). Pro tyto domácnosti je tedy nařízení ČNB bezvýznamné, jelikož netvoří úspory. Ostatní domácnosti však také nezačnou nakupovat z Českou národní bankou předpokládaných rezerv, ale pouze uspíší předvánoční nákupy, jelikož například elektronika v obchodech je stále za stejné ceny, ale neznamená to, že by nakupovali tímto způsobem celoročně.

Podniky se cítí v nejistotě, jelikož neví, zda se intervence zmírní nebo dokonce pominou. ČNB však momentálně své rozhodnutí měnit nehodlá, jelikož očekává zvýšení růstu ekonomiky, čímž by měla pomoci zachránit pracovní místa, o která by lidé v důsledku snižování cenové hladiny měli přijít, pokud by nenastala intervence ze strany ČNB. Pokles cen nakupovaného zboží a služeb, který je na úrovni jednotlivce jako spotřebitele zdánlivě pozitivní skutečností, je na úrovni národního hospodářství jevem krajně nepříznivým a nevítaným. Ovšem mnoho podniků je závislých na dovozu zboží či surovin ze zahraničí a pro ně se tedy tyto položky stanou dražšími a budou nuceni propouštět.

Běžný spotřebitel u levného zboží změnu nezaznamená. Největší zdražení bude viditelné hlavně u dražšího zboží. „U ceny nového vozu ze zahraničí, například okolo půlmilionu korun, už spotřebitelé mohou registrovat zdražení. Pokud vezmeme teoreticky automobil za 20 tisíc eur, tak podle původního kurzu (25,8 Kč) by měl stát asi 516 tisíc korun. Podle cílového kurzu (27 Kč) jde už o 540 tisíc, tedy rozdíl 24 tisíc korun,“ vysvětluje ekonom společnosti Home Credit Michal Kozub. Dalším aspektem (kromě zdražení elektroniky či dovolených), který je nemilý pro běžnou domácnost je momentálně nákup eur na zimní dovolenou, kdy původně při kurzu 25 Kč mohla mít za 10 tisíc korun 400 eur, zatímco od čtvrtku 7.11.2013 za tu samou částku dostane pouze 370 eur, což činí rozdíl kolem 800 Kč.

Zda intervence ČNB budou k něčemu dobré, ukáže až čas. Názory expertů na tuto problematiku se razantně liší a až výsledek růstu české ekonomiky skutečně prokáže, zda ČNB měla správné předpoklady.

no comments

Lhůta splatnosti nyní už maximálně v délce 60 dnů!

Posted by admin 02/10/2013 at 12:45

Od začátku sedmého měsíce toho roku vstoupila v platnost novela obchodního zákoníku, která významně ovlivnila dobu splatnosti faktur mezi podnikateli i rozsah postihů spojených s jejich pozdním placením. Novela o opožděných platbách dopadá pouze na závazkové vztahy spadající pod režim obchodního zákoníku. Výslovný prospěch však budou mít věřitelé.

Novela umožňuje podnikatelům smluvit si lhůtu splatnosti v délce nejvýše 60 dnů. Delší lhůta splatnosti může být požadována pouze v případě, že to vůči věřiteli není hrubě nespravedlivé. Pokud se tedy dlužník dohodne s věřitelem na 90 denní lhůtě splatnosti, vystavuje se riziku, že by se věřitel mohl u soudu dovolat neplatnosti takové dohody.

Rozhodnutí, zda je prodloužení lhůty splatnosti hrubě nespravedlivé, záleží pouze na soudu, který by měl brát v potaz všechny okolnosti případu. Pokud soud rozhodne, že prodloužení lhůty splatnosti je vůči věřiteli hrubě nespravedlivé a zamítne dlužníkovu žádost, považuje se smlouva o prodloužení lhůty splatnosti za neplatnou. Pro dlužníka to tedy znamená, že se měl řídit zákoníkem a vzhledem k tomu, že neplnil svou povinnost, budou mu nastoleny sankce za pozdní platby.

Přísnější pravidla platí nejen pro soukromé podnikatele, ale také pro veřejné zadavatele zakázek. Ti si v pozici dlužníků mohou se svými dodavateli/věřiteli domluvit splatnost ve lhůtě 30 dní. Delší lhůtu splatnosti si mohou zadavatelé domluvit pouze tehdy, pokud je to odůvodněno typem zakázky. Splatnost však bez výjimky nesmí přesáhnout lhůtu 60 dní. Stejné podmínky samozřejmě platí pro vztah veřejného dodavatele a jeho subdodavatele.

Pro zajištění dodržování maximální lhůty splatnosti novela určuje i maximální dobu přejímky, která nesmí být delší jako 30 dní. I zde je možné smluvit si prodloužení doby splatnosti, ale jako v předchozím případě to jde, pouze není-li to hrubě nespravedlivé vůči věřiteli a i zde se dlužník vystavuje riziku neplatnosti tohoto smluvení.

Není-li žádná lhůta splatnosti mezi věřitelem a dlužníkem sjednána, platí novelou určená lhůta 30 dní, která platí ode dne doručení faktury, doručení zboží nebo poskytnutí služby, převzetí zboží nebo služby. Úrok z prodlení je 8,05% ročně.

Nově také platí, že pro stanovení výše zákonných úroků z prodlení ČNB nepřičítá 7, ale 8 procentních bodů, přičemž se vychází z výše sazby ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž se dlužník opozdil se splátkou.

Dlužníkovi, který faktury uhradil až po splatnosti, přibude nejen povinnost platit úroky z prodlení, ale také povinnost zaplatit věřiteli minimální výši nákladů spojených s uplatňováním pohledávky. Výši úroku i minimálních nákladů stanoví prováděcí nařízení vlády. Aktuálně je minimální částka stanovena na 1 200,- Kč.

Novela dále obsahuje přechodné ustanovení, podle kterého se prodlení, jež nastalo před uplatněním novely, posuzuje dle starých právních předpisů. Na smlouvy jednorázového plnění uzavřené před začátkem platnosti novely se ustanovení novely nevztahuje. Zakázky na základě těchto smluv tedy bude možné plnit v původně dojednané lhůtě splatnosti. Pokud však má smlouva uzavřená před začátkem srpna roku 2013, plnění delší než 60 dnů, pak může nastat problém. V těchto případech se doporučuje odběratelům zboží či služeb aktualizovat své smlouvy tak, aby lhůta splatnosti byla v souladu s nejnovější novelou.

no comments

Trápí vás nesmyslně vysoké splátky?

Posted by admin 23/08/2013 at 10:47

V dnešní době má snad každá rodina nějaký úvěr či půjčku. Platy u nás nejsou nijak závratně vysoké, a tak z financí, které do rodiny přichází, zůstává po zaplacení provozu domácnosti a splátek úvěrů jen velmi malá částka.

 

Vidina exotické dovolené nebo nové, větší LCD televize, domácího kina či telefonu, tabletu, notebooku a jiných vymožeností hýbe světem. A tak si lidé půjčují, půjčují, půjčují a nezbývají jim peníze na spoření či investice. Často si rodiny vezmou úvěr, aniž by pečlivě zvážili hrozivé následky svého jednání. A po krásné dovolené nebo po odcizení zbytečně drahého mobilního telefonu zbudou pouze oči pro pláč.

Jak ale nejlépe vyřešit takovou situaci, když se plátce kvapem blíží k důchodu nebo se děti chystají na vysokou školu? Statistiky mluví jasně. Nejdůležitější je, co možná nejrychleji splatit úvěr, případně jej refinancovat. Díky refinancování nevhodné půjčky si může každý snížit výši splátek a zároveň zachovat splatnost, což znamená, že u stejného počtu půjček budou platit méně, a tím pádem ušetří značnou sumu. Ušetřené peníze mohou poté využít na spoření na svůj vlastní důchod či na zaplacení vysoké školy pro dítě.

Velmi často se objevují lidé, kteří by díky refinancovanému spotřebitelskému úvěru mohli ve svém rodinném rozpočtu ušetřit stovky až tisíce korun měsíčně. Paradoxně ale právě tito lidé o refinancování své půjčky nikdy neuvažovali. Zřejmě si již zvykli na výši měsíční splátky a na snížený životní standard. My v redakci přitom nepovažujeme refinancování úvěrů za možnost, ale nutnost.

 

Pokud tedy i Vy trpíte nedostatkem financí ve své domácnosti a máte plno úvěrů, do kterých dáváte až příliš mnoho peněz, zkuste kontaktovat společnost, která se zabývá refinancováním půjček a která Vám může od nereálně vysokých splátek pomoci.

 

no comments