Víte, na jaké dávky máte nárok jako samoživitelka?

Posted by admin 22/05/2013 at 09:31

Některé maminky samoživitelky se nacházejí v nelehké situaci, kdy jsou v evidenci úřadu práce nebo pobírají pouze rodičovský příspěvek. Mohou čerpat ještě nějaké jiné dávky?

V některých případech maminky neuvedou do rodného listu otce dítěte, a to z různých důvodů. Jestliže není v rodném listu uveden otec dítěte, tak nemá vůči dítěti žádná práva ani povinnosti, což však rovněž znamená, že nebude muset platit alimenty nebo přispívat na výchovu dítěte.

Otec dítěte musí platit alimenty
V současné době pomáhá soudům ke sjednocení výpočtu výše alimentů tabulka Ministerstva spravedlnosti, výše alimentů by se měla pohybovat od 11 % do 25 % příjmu otce dítěte. Čím je dítě starší, tím větší má finanční nároky a tím vyšší jsou alimenty vyměřeny soudem. Vždy však závisí na konkrétním případu, konečné rozhodnutí je na soudu. Alimenty samozřejmě nejsou stanoveny napořád. Samoživitelka si může na soudu zažádat o zvýšení alimentů, např. zvýšily se finanční nároky dítěte nebo se zvýšila životní úroveň otce dítěte (má vyšší příjem). Ideální je samozřejmě situace, kdy se oba rodiče domluví mimosoudně v zájmu dítěte.
 
Mnohdy dochází k situaci, že otec dítěte alimenty neplatí. V případě, že není domluva možná, tak je nutné, aby samoživitelka řešila situaci co nejdříve. Na soud je vhodné se obrátit s návrhem na exekuci poměrně rychle, např. po čtyřech nezaplacených splátkách alimentů. V případě, že nejsou alimenty placeny po dobu čtyř měsíců, tak se jedná o trestný čin. Domluva a spolupráce rodičů je však ideální, exekuce není rozhodně levnou záležitostí a částka vynaložená na nákladech exekuce by se mohla využít ve prospěch dítěte. V některých případech však není bohužel žádná domluva možná.
 
Kdy dostane samoživitelka mateřskou?
Maminky samoživitelky, které jsou v evidenci na úřadu práce nebo studují, nemají nárok na mateřskou (peněžitý příspěvek v mateřství), protože nesplní podmínku pojištění. Na mateřskou mají nárok zaměstnankyně, které jsou v den nástupu na mateřskou dovolenou účastny na nemocenském pojištění, možností je i nástup na mateřskou v ochranné lhůtě. Vždy však musí zaměstnankyně ještě splnit podmínku pojištění 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou (do této lhůty se nezapočítává třeba evidence na úřadu práce). OSVČ musí platit dobrovolné nemocenské pojištění, alespoň 180 dní v období jednoho roku před porodem a získat 270 dní pojištění v posledních dvou letech.
 
Samoživitelka, která nesplnila podmínku pro přiznání mateřské, však bude ihned po narození dítěte pobírat rodičovský příspěvek, a to po dobu čtyř let. Při čtyřleté variantě je měsíční rodičovský příspěvek 7 600 Kč v prvních devíti měsících a poté již pouze 3 800 Kč.
 
Kdy dostane maminka porodné?
Samoživitelka obdrží zpravidla porodné. Pro přiznání porodného je nutné, aby příjem rodiny nepřekročil 2,4násobek životního minima. Důležité je, že do hranice životního minima se započítává i narozené dítě. Průměrný měsíční čistý příjem se posuzuje za čtvrtletí přecházející čtvrtletí, kdy se dítě narodí.
  • Pro samoživitelku s jedním novorozencem je hraniční příjem 11 712 Kč.
  • Pro samoživitelku, která porodila dvojčata, je hraniční příjem 15 888 Kč.

O porodné je potřeba si písemně požádat na místně příslušném úřadu práce, vyplácí se jednorázově a činí 13 000 Kč, u dvojčat 19 500 Kč. Porodné se vyplácí pouze na první narozené dítě.

Jak vysoké jsou přídavky na děti?
Matky samoživitelky zpravidla splní podmínku pro výplatu přídavků na děti. Přídavky na děti jsou poskytovány, jestliže rodinný příjem nepřekročí 2,4násobek životního minima.
  • Pro samoživitelku s novorozencem je hraniční příjem 11 712 Kč.
  • Pro samoživitelku se 7letým klukem a novorozencem je hraniční příjem 16 848 Kč.

Přídavky na děti jsou odstupňovány dle věku dítěte. Na dítě do 6 let jsou přídavky 500 Kč, od 6 let do 15 let 610 Kč, od 15 let do 26 let 700 Kč. Opět je nutné si o přídavek na dítě písemně zažádat na místně příslušné úřadu práce.

Příspěvek na bydlení
Samoživitelky si mohou dále požádat o příspěvek na bydlení. Příspěvek na bydlení je poskytován, když 30 % (v Praze 35 %) příjmu nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a když je současně těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmu nižší než normativní náklady na bydlení. Typ bydlení (vlastní, družstevní či nájemní) není rozhodující. Posuzují se však všechny osoby s trvalým pobytem v daném bytě. O příspěvek na bydlení se žádá na místně příslušném úřadu práce. U samoživitelky může činit příspěvek na bydlení až několik tisíc korun, záleží na konkrétním příkladu. Výši příspěvku na bydlení ovlivňují skutečné náklady na bydlení, druh bydlení, velikost obce a počet členů domácnosti.
 
Dávky v hmotné nouzi
Osamělé matky v tíživé sociální situaci si mohou ještě zažádat o dávky v hmotné nouzi. Možnost dostat dávku v hmotné nouzi je však malá. Výplata dávek v hmotné nouzi je v kompetenci obecních úřadů dle trvalého bydliště žadatele. Mezi dávky v hmotné nouzi patří např. příspěvek na živobytí či jednorázová finanční pomoc.
zdroj: finexpert.e15.cz

no comments

Máte pod kontrolou spotřebu elektřiny?

Posted by admin 21/05/2013 at 09:09

Zajímá vás, kolik kilowatthodin za den „sežere“ lednička, televize nebo počítač? Kam a za kolik teče proudu – nejen to vám mohou pomoci odhalit různé technologie pro měření spotřeby energie v domácnosti.

 

Digitální měřič ukáže spotřebu přístrojů
Při nákupu nových elektrospotřebičů se dnes už ve většině případů dozvíte, jak úsporný váš nový domácí pomocník může být. V praxi ale nakonec nevidíte, kolik kilowatthodin opravdu spotřeboval za den, za týden, za měsíc. Můžete sice každý den zapisovat aktuální stav elektroměru, ale z toho se konkrétní spotřebu například ledničky nedozvíte – opět vidíte jen souhrnné číslo.
 
Pro zjištění přesné spotřeby elektřiny se můžete vybavit například moderním digitálním měřičem, který stačí zapojit do elektrické soustavy mezi běžnou zásuvku a spotřebič, jehož odběr chcete zjistit. Přístrojů tohoto typu najdete na trhu celou řadu. Podle svých požadavků si můžete vybrat přístroj s nastavením, které vám bude vyhovovat. Měřiče mají různé vybavení; tomu také zpravidla odpovídá jejich cena (zhruba od 200 až po 4000 korun). Pokud doma například využíváte dvoutarifní sazbu elektřiny (D25d, D45d apod.), kdy po určitou část dne odebíráte proud za vyšší cenu ve vysokém tarifu a za nižší cenu v nízkém tarifu, vyplatí se vám poohlédnout se po měřiči, který při měření zohledňuje spotřebu ve vysokém a nízkém tarifu.
 
Mnohé přístroje pro měření spotřeby umožňují také dlouhodobé ukládání naměřených dat. K výsledkům se tak můžete kdykoli vrátit a mít přehled o spotřebě i zpětně. Měřič můžete využívat na různých místech v domě či v bytě a porovnávat tak rozličné údaje.
 
Analýzy spotřeby energie odhalí hlavní „žrouty“
Komplexnější nástroje pro průběžné měření a analýzy spotřeby energie lze sehnat například u firmy Energomonitor. Technologie pro kontrolu odběru od Energomonitoru ukazují spotřebu v reálném čase, umožní udělat si představu, co stojí provoz kterých spotřebičů a kde jsou hlavní „žrouti“.
 
Energomonitor jako zařízení pro trvalé sledování spotřeby energií stojí 4000 korun s DPH ve verzi pro elektřinu, v brzké době firma uvede přídavné měření pro monitoring spotřeby plynu. „Chceme, aby se zařízení zákazníkovi vrátilo v úsporách do dvou let, a předpokládáme minimálně deset procent úspory. Z toho plyne, že zařízení je určené spíše pro rodinné domky a firmy než pro maličké garsonky,“ říká Patrick Zandl ze společnosti Energomonitor.
 
Co se týče možných úspor, podle odborníků závisí velikost úspor na tom, z jakého stavu začínáme šetřit. „Řádově se může jednat až o desítky procent, pokud máme spotřebiče málo efektivní a pokud jsme dosud příliš nešetřili,“ říká Jiří Beranovský z poradenské společnosti EkoWATT.
 
S měřením spotřeby mohou pomoci i dodavatelé elektřiny
Různé možnosti k měření dílčí spotřeby pro orientaci odběratele nabízejí také dodavatelé elektřiny. Například Pražská energetika má pro své zákazníky k dispozici takzvaný měřicí kufřík, který obsahuje měřicí přístroj a podrobný návod k použití. Přístroj se zapne do zásuvky a do něj se zapojí měřený spotřebič. Za určitou dobu (zpravidla 24 hodin) přístroj vyhodnotí nejen spotřebu elektřiny, ale podle nastavení využívaného tarifu i částku v penězích za spotřebovanou elektřinu.
 
„Součástí kufříku je i tabulka běžných optimálních spotřeb elektřiny například u ledničky, takže si každý může své naměřené hodnoty porovnat s optimem a rozhodnout se, co dál,“ doplňuje Petr Holubec z PRE. Měřící kufřík půjčuje PRE zpravidla na týden, takže lze vyhodnotit všechny zásadní spotřebiče domácnosti od ledničky, přes elektroniku (včetně stand-by režimu) až třeba po pračku.
 
Na základě výstupů z tohoto měření lze pak promyslet možná opatření pro úspory energie. Ukáže-li například 24hodinové měření u ledničky spotřebu dva kilowatt, pak je to hodně a něco je špatně. „Běžná hospodárná lednička má dnes spotřebu méně než jeden kilowatt za den. V tu chvíli by se zákazník měl zamyslet, zdali nenastal čas na její výměnu. Obdobně se dá postupovat u dalších energeticky náročných spotřebičů – pračky, mrazáku a dalších,“ uvádí Holubec a dodává, že na praktických příkladech tří pražských domácností došli odborníci PRE po vyhodnocení výsledků před a po provedení úsporných opatření k číslům kolem 20 až 30 % úspory.
 
Měř a řež: čas na úsporná opatření
V oblasti možných úspor při spotřebě elektřiny v domácnosti odborníci doporučují kromě přesné znalosti odběru elektřiny (distribuční sazba, velikost jističe – jestli není zbytečně předimenzovaný apod.) například zapínat „žravé“ spotřebiče, jako je pračka, sušička či myčka v době platnosti nízkého tarifu, kdy je elektřina levnější. „Pokud se zákazník naučí efektivně využívat dobu platnosti nízkého tarifu a odloží provoz vybraných spotřebičů, respektive činností v domácnosti do tohoto tarifního pásma, pak lze určité úspory dosáhnout oproti stavu, kdy se takto zákazník nechová,“ uvádí Jan Pavlů ze společnosti ČEZ.
 
K získání nízkého tarifu je nutné mít u distributora elektřiny smluvenou dvoutarifní sazbu, skládající se z nízké a vysoké ceny elektřiny. Na získání dvoutarifní sazby má však domácnost nárok pouze pokud elektřinou topí nebo ohřívá vodu – tedy využívá bojler, přímotopy nebo jiná podobná zařízení. Dobu, po kterou je elektřina levnější, pak odběrateli sdělí příslušný distributor.
 
Další dílčí opatření pro úspory energie mohou často vyplynout právě z průběžné kontroly a měření. „Co nám z naší zkušenosti vykrystalizovalo jako zajímavý zdroj úspor, je odstranění chyb řemeslníků. Bojlery, které se průběžně zapínaly i ve vysokém tarifu, už ani nepočítáme, přitom tady jde o rozdíly spíše mnoha stokorun měsíčně,“ říká Patrick Zandl a doplňuje, že v domácnosti se najde celá řada zařízení, které si ani neuvědomujeme, a přitom žerou elektřinu. Například přesunutí málo používaného mrazáku z teplé kuchyně do studeného sklepa, spouštění zahradního čerpadla či oběhu bazénu v nízkém tarifu, to všechno pomáhá a záleží na tom, co a jak domácnost má. „Většina domácností si myslí, že jsou velmi úsporně vedeny a optimalizovány, ale praxe ukazuje, že to je spíše výjimka,“ uzavírá Zandl.
 
zdroj: finexpert.e15.cz

no comments

Jak na dluhy?

Posted by admin 13/05/2013 at 07:57

Dluh sám o sobě nemá znaménko plus nebo minus, tak jako ho nemá řekněme nůž, kterým si krájíte chleba, ale který vám – když to s ním neumíte – může zajet hluboko do prstu. Bohužel je příliš mnoho těch, kteří si neuvědomují, jak nebezpečný nástroj může dluh být, zacházejí s ním neopatrně, případně s ním zacházet vůbec neumějí. Nebuďte mezi nimi.

Nákup peněz
Na dluh musí být dva. Na jedné straně jsou tu ti, kdo peníze půjčují (třeba banky, jiné finanční instituce či splátkové společnosti). Pokud to nejsou zrovna vaši kamarádi nebo příbuzní, kteří půjčují z lásky, přátelství či dobroty srdce, půjčují z jediného důvodu: pro zisk. Chtějí nějak zhodnotit peníze, které aktuálně nepotřebují.
 
Na druhé straně jsou tu ti, kdo mají nějakou potřebu, ale na její uspokojení jim chybí prostředky.
 
A tyto dvě strany spolu uzavírají obchod, ve kterém zbožím jsou peníze. Jedna strana peníze prodává, druhá strana je kupuje a platí za to, že je může mít hned.
 
Co je při tomhle obchodování velmi důležité: aby obě strany měly stejné informace a znalosti a vzájemně se ve vztahu neobelhávaly a netěžily z neznalosti a neschopnosti jedné ze stran posoudit dopady uzavření smlouvy o půjčce.
 
Sedm pravidel
Jistě – ten, který by mohl využít lepších vědomostí a znalostí nebude v tomhle případě asi většinou kupující, ale ten, kdo své zboží nabízí dnes a denně a má k dispozici odborníky na finance i právo…
 
Slabší stranu obchodu chrání všemožné zákony a předpisy, které například určují, co všechno musí být uvedené ve smlouvě o půjčce, ale na sebelepší zákon se nemůžete spoléhat, vždycky to bude jen nedokonalý nástroj.
 
Máme pro vás sedm pravidel, která vám pomůžou ubránit se špatné půjčce, sedm kroků, které je dobré projít si, když o půjčce začnete uvažovat. Projděme si je spolu. Ale dokud ještě stojíme na místě: Ještě jednou pořádně promyslete, jestli půjčku opravdu potřebujete, jestli si kýženou věc nemůžete koupit třeba o něco později: ušetřit si na něco se proti půjčce vždycky vyplatí.
 
1. Udělejte si přehled výdajů a příjmů
Než si půjdete půjčovat, udělejte si jednoduchý přehled o stavu svých financí, abyste věděli, jestli máte a budete mít na včasné splácení. A nestačí mít v rozpočtu tak akorát na splátky, počítejte s rezervou pro případ nenadálých událostí, jako je například nemoc či ztráta zaměstnání, které znamenají značný výpadek příjmů.
 
2. Vyberte si správného partnera
Věnujte dostatečný čas výběru partnera, od kterého si půjčujete. Pamatujte, že čím „rychlejší peníze“, tedy čím rychleji peníze můžete získat, tím větší nebezpečí může číhat při jejich vracení a užití. I protistrana, která vám peníze půjčuje, by se měla zajímat, co jste za člověka a jestli jste dostatečně movitý, abyste jí půjčku včas a řádně vrátili.
 
Pokud vám půjčí peníze hned na první schůzce, riskuje. A věřte, že tohle riziko je něčím vykoupené – třeba vysokým úrokem nebo vysokými smluvními pokutami nebo obojím nebo ještě něčím dalším. Podmínky takových firem někdy bývají nastavené tak, jako by čekaly na vaši chybu, respektive jako by vám k ní umetly cestu, aby pak mohly inkasovat tučné pokuty.
 
3. Nechte si všechno pořádně vysvětlit
Ptejte se na všechny závazky a povinnosti, které vám z půjčení peněz plynou. Pokud jsou na vás informace složité nebo je jich přespříliš, nechte si sepsat jednoduchý přehled nejdůležitějších bodů.
 
4. Dbejte na správné nastavení splácení
Vždycky dbejte na správné nastavení splácení půjčky, hlídejte si první platbu (splátku) a nechte si potvrdit, že vaše peníze opravdu došly, kam měly a vaše platba byla řádně připsána, vyhnete se tak nepříjemným překvapením v budoucnu. Obzvlášť důležité je na to dbát při placení inkasem – až třetina nesplácených závazků je způsobena chybným nastavením služby inkasa v bance dlužníka.
 
5. Problémy se splácením řešte hned, nestrkejte hlavu do písku
Pokud už dlužíte a nemáte na zaplacení, vždycky se snažte dohodnout s protistranou na možnostech (např. odklad splátek, snížení splátek, konsolidace = sloučení více půjček do jedné a podobně). V žádném případě nestrkejte hlavu do písku – dluhy s radostí počkají, až ji zase vyndáte, a za dobu vaší nečinnosti se mnohonásobně zvýší o takzvané příslušenství: úroky z prodlení, pokuty, penále a jiné.
 
6. Vytvořte si přehled všech závazků
Pokud jste se dostali do finanční tísně, ať už z důvodu nemoci, ztráty zaměstnání, či jiného, nezapomeňte, že povinnost platit své závazky vám nadále zůstává. Pokud ho ještě nemáte, vytvořte si jednoduchý přehled všech povinných plateb, ať už se jedná o pravidelné režijní výdaje, jako jsou výdaje na domácnost, tak veškeré platby a splátky týkající se úvěrů, půjček, pojištění…
 
Přehled by měl vždycky obsahovat jméno společnosti, ke které závazek máte, výši splátky, termín splátky a výši penále, pokuty či úroku z prodlení v případě zpoždění s úhradou.
 
Společnosti si pak seřaďte podle důležitosti, srovnejte si je podle toho, bez čeho nemůžete v běžném životě existovat, a podle rizika zvýšených nákladů, když nebudete splácet. Pokud si některá společnost počítá vysoké úroky z prodlení při zpoždění s platbou, měl by se tento závazek dostat na přední místo seznamu, aby vám ještě více neztěžoval již tak těžkou finanční situaci.
 
7. Pokud vás dluhy přemůžou, vyhledejte odbornou radu
Jestli vám dluhy přerůstají přes hlavu, vyhledejte raději dřív než později odbornou radu a pomoc. Nejlepším rádcem vám budou neziskové organizace, jako je Poradna při finanční tísni nebo poradny sdružené v  Asociaci občanských poraden. Své problémy s nimi můžete probrat telefonicky i osobně. Vyvarujte se různých placených oddlužovacích společností, které vám slibují, že za vás dluhy vyřeší. Nikdo jiný než vy sami z vás závazky nesejme.
 
Tip: splaťte nejdřív samotný dluh, pak až úroky
Pokud přestanete zvládat dluhy, můžete si aspoň trochu pomoci jednoduchým krokem: Požádejte věřitele, aby peníze, které mu budete posílat, použil nejprve na splácení vlastního dluhu (jistiny), potom až teprve na splácení příslušenství, tedy úroků, penále a pokut. Vlastní dluh totiž většinou kvůli úrokům z prodlení generuje další a další „příslušenství“, je tedy lepší nejprv se zbavit dluhu samotného, pak až likvidovat druhotné závazky.
 
Odvolávat se při tom můžete na § 330 obchodního zákoníku, který říká, že dlužník může sám určit, na splácení kterého závazku vůči věřiteli mají jeho peníze jít přednostně. „Má-li být věřiteli splněno týmž dlužníkem několik závazků a poskytnuté plnění nestačí na splnění všech závazků, je splněn závazek určený při plnění dlužníkem,“ uvádí obchodní zákoník.
 
zdroj: finexpert.e15.cz

no comments

Vymáhali desetkrát tolik, než dlužil. Odvolal se a vyhrál!

Posted by admin 10/05/2013 at 06:07

Fígle obchodníků s půjčkami už tak snadno nemohou při sporech s klienty právně zaštiťovat soukromí rozhodci. Přístup soudců k rozhodčím nálezům, sepsaných rozhodci, se totiž stává vyváženější, než tomu bylo dříve.

Prohra klienta ve sporu s úvěrovou firmou u mimosoudního rozhodce bývala většinou v praxi téměř nezvratná, i když se věc poté dostala k soudu. Triky poskytovatelů půjček, jako podmínky obřích pokut, psané mikropísmem, donedávna snadno kryly ve smlouvách přiložené rozhodčí doložky.

Podle nich spor se spotřebitelem rozhoduje soukromý rozhodce. To může být téměř kdokoli. Často jsou to právníci, protože se na rozhodčím řízení slušně vydělává.

U tohoto zrychleného mimosoudního řešení sporu se nehledí, zda rozhodce je či není předpojatý, či na další právní souvislosti v širším kontextu, jako u soudů. Záleží, kdo je jako rozhodce uveden ve smlouvě.

Úvěrové společnosti s najatými specializovanými advokátními kancelářemi už ale přece jenom nemají vždy vše tak jisté, byť v jejich prospěch již rozhodce rozhodl.

Vyplývá to i z nedávného rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, v případu Stanislav F. z Nepomuku versus nebankovní úvěrová firma Profi Credit.

Krajský soud zcela zrušil rozhodčí nález vydaný na konci listopadu 2011 rozhodkyní JUDr. Evou Vaňkovou z Vysokého Mýta. Ta určila, že Stanislav F. má Profi Creditu zaplatit bezmála 50 tisíc korun plus k tomu 13 tisíc náklady řízení. Odvolací soud to ale smetl.

Úvěr jim královsky přeplatil
Muž v roce 2004 uzavřel s Profi Credit smlouvu o revolvingové půjčce, na základě které mu byl poskytnut úvěr až ve výši 84 tisíc korun. Ten se zavázal splácet ve splátkách po 2 800 Kč měsíčně.
 
Celkem měl uhradit 234 376 korun. Fakticky zaplatil 229 612 korun. Zůstal ale dlužen posledních 4 764 korun.

Profi Credit ho ovšem podle toho, jak věc popisuje Krajský soud, vyzval k úhradě 49 tisíc korun. Závazek tak naskočil zhruba desetinásobně o penále a především o smluvní pokutu ve výši 50 % z půjčky.

Dobré mravy? Ale jděte…
Stanislav F. namítal, že neměl povědomí o ujednání o extrémní pokutě. Obří sankce je totiž uvedena malým písmem na rubu smlouvy. Není vtělena do smlouvy. U soudu se bránil, že tyhle metody nejsou v souladu s dobrými mravy.

Přestože nakonec u odvolacího soudu vyhrál, tak ale ne s tímto argumentem o dobrých mravech, ale jenom díky jedné větě - z pohledu Profi Creditu za této situace nešťastně právně formulované.

I když tolik zaplatil,na obří pokutě trvali
Okresní soud zprvu posvětil výrok rozhodkyně. Ta rozhodla ve prospěch Profi Credit, že má muž tyto nepoměrně velké peníze k reálné výši dluhu uhradit.
 
Podle okresního soudu se obě strany předem ve smlouvě dohodly, že případný spor se bude řešit u rozhodce, ten rozhodl, takže přece není co řešit. Tečka. Stanislava F. se odvolal.
 
Krajský soud verdikt zvrátil
Odvolací krajský soud dospěl k závěru, že odvolání Stanislava F. je důvodné, i když z jiných důvodů, než muž namítal.
 
Soud totiž uvedl, že žalovaná „rozhodčí doložka nesplňuje podmínku dostatečné transparentnosti výběru rozhodce.“
 
Profi Credit si naběhl tím, že si v rozhodčí doložce nechával otevřená vrátka proto, kdyby tento svůj nárok prodal jinému věřiteli.
 
V rozhodčí doložce totiž podle soudu bylo uvedeno, že věc bude „případně rozhodnuta jiným věřitelem, zvoleným rozhodcem.“
 
Velké šance na vítězství nad úvěrovou firmou přitom Stanislavovi F. nedával ani jeho advokát František Koranda, který to nyní považuje za do určité míry průlomový rozsudek.
 
„Rozhodčí doložky byly vytvořeny hlavně pro spory mezi podnikateli. Jenže nyní se montují i do spotřebitelských smluv. Soud normálně nezajímá, že doložka je napsána písmem menším než milimetr, takže bez lupy je nečitelná. Soudy většinou obě strany sporu posuzují stejně, ať na jedné stojí firma s desítkami právníků a na druhé straně Honza z Horní Dolní,“ cení si právě proto tohoto rozsudku advokát Koranda.
zdroj: novinky.cz

no comments

Při změně havarijní pojistky je možné ušetřit tisíce

Posted by admin 09/05/2013 at 06:35

Majitelé aut platí pojišťovnám za některé pojistky stále daleko víc, než by ve skutečnosti museli. Přitom pravidelnou aktualizací havarijních pojistek mohou ročně ušetřit i tisíce korun.

U havarijního pojištění se totiž pojistné vypočítává z aktuální ceny vozu při uzavření pojistky. Ale třeba po odcizení automobilu pojišťovna odškodní klienta podle tržní ceny vozu v době krádeže, bez ohledu na to, jak vysoké pojistné předtím platil. Mnoho lidí tak nevědomky, často řadu let, platí zbytečně vysokou pojistku.

Nejvýrazněji klesá cena nového auta. Během prvního roku ztratí běžný nový automobil zhruba 25 až 30 % ze své původní hodnoty.

„Například havarijní pojištění spolu s povinným ručením pro novou Škodu Fabii 1.2 HTP v ceně bezmála čtvrt miliónu korun pořídí průměrný řidič na internetu za 3234 Kč za rok. Pojištění na pět let starý vůz ho pak bude stát zhruba o třetinu méně,“ řekl Martin Špaček, specialista serveru Sfinance.cz.

V prvních dvou letech by si proto měl člověk nechat smlouvu o havarijním pojištění pojišťovnou přepočítat vždy po roce, v dalších letech ji podle Špačka stačí aktualizovat každé dva roky.

Cena drahých aut je za rok poloviční
Podle odborníků by si motoristé měli ohlídat, aby havarijní pojištění bezpečně pokrylo všechny možné nešťastné náhody. Současně by ale měli mít na paměti rychle klesající cenu, za kterou je možné smlouvu o havarijním pojištění pořídit. „Ale motoristé se o to musí starat sami. Až na výjimky totiž pojišťovna sama cenu automaticky nesníží,“ upozornil Špaček.

A jak roky plynou, cena auta dál klesá. Vůz pak má člověk pojištěn na vyšší částku, než je jeho běžná cena na trhu. Běžná cena je ale maximum toho, co od pojišťovny dostanete jako plnění v případě nehody nebo krádeže vozu.

Čím je tedy hodnota vozidla nižší, tím je levnější i havarijní pojistka. Na hodnotě ztrácí jakýkoliv automobil v první řadě věkem. Nejvíce drží cenu automobily nižší a střední třídy v základní výbavě, nejméně naopak luxusní vozidla s nadstandardní výbavou. Nejdražší auta ztratí podle expertů během prvního roku z původní ceny klidně i polovinu.

Pokud jde o značku, na českém trhu je největším držákem hodnoty Škodovka. Obecně se největší zůstatkovou hodnotou pyšní německé, francouzské a japonské značky, nejmenší korejská a italská auta.

Stav auta ani najeté kilometry pojišťovnu nezajímají 
Naopak pojišťovnu vůbec nezajímá stav auta, servisní knížka ani najeté kilometry. Rozhodující pro stanovení ceny je výlučně typ vozidla a jeho stáří.

Představu o aktuální hodnotě svého auta pro účely pojištění může člověk snadno získat, pokud se poohlédne, za kolik se obdobný vůz prodává v bazarech. Zjistit si cenu je možné i na internetu na serverech, jako je například www.sauto.cz.

zdroj: novinky.cz

no comments

Reklamovat vadné zboží můžete i bez účtenky, postačí Vám svědek nebo výpis z účtu

Posted by admin 07/05/2013 at 09:12

Zákazníci mají svá práva, o kterých mnohdy ani nevědí. Například kupujete-li zboží, u kterého si nejste jistí, jak ho používat, trvejte na předvedení v prodejně. Nenechte se odbýt slovy, že z přiloženého návodu vše vyčtete. Budete-li reklamovat vadné zboží, nemusíte předložit doklad o koupi, postačí vám třeba výpis z účtu prokazující jeho nákup.

"Kupovala jsem si tonometr, a když jsem se zeptala, jak ho mám používat, prodavač mi sdělil, ať si přečtu návod nebo se domluvím se svým lékařem a ten mi všechno vysvětlí," svěřila se šedesátiletá Milada S. z Turnova.

Nechtěla se s nepříjemným prodávajícím dál dohadovat a s odpovědí se spokojila. Návodu nerozuměla a požádala tedy o pomoc lékaře, do prodejny se už vracet nechtěla.

Prodávající však jednal v rozporu se zákonem o ochraně spotřebitele, podle kterého má zákazník na předvedení i vysvětlení, jak výrobek používat, právo. Zároveň je to pochopitelně i povinností prodávajícího.

Podle tiskové mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) Miloslavy Fléglové měla zákaznice na předvedení tonometru trvat. "Pokud by prodávající její žádost odmítl, mohla se obrátit na vedoucího či majitele obchodu, případně jít do jiné prodejny. A samozřejmě může podat podnět ke kontrole nebližšímu inspektorátu ČOI," doplnila Fléglová.

Každý výrobek ale předvést nelze
Podle Lukáše Zeleného, vedoucího právní poradny dTest, je povinností prodávajícího informovat spotřebitele o způsobu použití a údržbě výrobku i o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného užívání nebo údržby, prakticky ve všech případech. "Výjimku tvoří skutečnosti zřejmé nebo obecně známé. Například je jistě zbytečné, aby prodávající vysvětloval, jak má zákazník používat obyčejnou tužku," dodal Lukáš Zelený.

Předvedení výrobku na prodejně má však své hranice. Zákon proto podle Miloslavy Fléglové pro povinnost předvedení používá formulaci "umožňuje-li to povaha výrobku".

"Předvedení může zákazník požadovat vždy, ale prodávající je povinen výrobek předvést pouze tehdy, nevylučuje-li to jeho povaha. Vezme-li to do absurdních závěrů, tak třeba erotické pomůcky, není z povahy věci možné předvést a vyzkoušet. Též stěží bude předvádět velmi rozměrné výrobky, jako jsou pračka, myčka, mrazicí boxy apod.," potvrdil Zelený.

Záruční list vám vystaví jen na požádání
Mnozí lidé mají zažitou představu, že při koupi výrobku jim obchodník automaticky vystaví záruční list pro případ, že by museli vadný výrobek reklamovat. To je však omyl. Nepočítejte s tím, že vám bude prodávající sám od sebe takzvaný záručák vnucovat. Musíte ho o něj sami požádat.
 
"Prodávající má povinnost vystavit záruční list, pokud poskytuje na zboží nebo jeho část delší záruku, než jakou obecně stanoví občanský zákoník, a také v případě, že si vyplnění záručního listu spotřebitel sám vyžádá," doplnila Miloslava Fléglová.

"Zákon o ochraně spotřebitele uvádí, že pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí," uvedl Zelený.

Koupi výrobku můžete doložit i s pomocí svědka
Pokud se vám výrobek během záruční doby porouchá, máte právo ho reklamovat. Záruční list však k uplatnění reklamace nepotřebujete. Stačí vám jen prokázat, že jste si u daného obchodníka reklamovaný výrobek v konkrétní den pořídili.

"Kupující nepotřebuje záruční list k uplatnění reklamace. Postačí mu účtenka, výpis z bankovního účtu prokazující nákup výrobku nebo dokonce svědecká výpověď," upřesnil Zelený.

zdroj: novinky.cz

no comments

Domácnosti nově ušetří měsíčně i stokoruny za plyn

Posted by admin 07/05/2013 at 08:57

Lidem, kteří využívají zemní plyn, přicházejí na jaře od dodavatelů konečně dobré zprávy. Prakticky všichni totiž plyn zlevňují, v pátek tak učinily společnosti RWE a ČEZ. I když ke zlevnění došlo až na konci topné sezóny, běžné domácnosti v bytech za rok ušetří stokoruny, odběratelé, kteří zemní plyn používají v rodinných domech, až tisíce.

Rodiny, které se obávají toho, že jim plyn před topnou sezónou zase zdraží, a reálně tak nic neušetří, si mohou u některých dodavatelů nechat ceny zafixovat tak, že budou platit stejně i v příští topné sezóně. Výměnou ovšem musí s dodavatelem podepsat alespoň dvouletou smlouvu.

Většina avizovaných snížení cen má začít platit od začátku letošního května, někteří dodavatelé, jako Bohemia Energy, Bicorn a X-Energie zlevňují od června. Cenový pokles se podle manažera internetového srovnávače Sfinance.cz Martina Špačka pohybuje většinou mezi 6 a 11 % proti současným cenám dodavatelů.

„Za prudkým zlevněním u nás stojí především silná konkurence a snaha jednotlivých dodavatelů nepřijít o své zákazníky,“ řekl Špaček. Z různých průzkumů pak vyplývá, že domácnosti decimované hospodářskou krizí při hledání nejnižší ceny stále častěji dodavatele energií nakonec i skutečně mění.

Jak Špaček upozornil, úspora je často podmíněna smlouvou vázanou na dva nebo tři roky. „I pokud smlouvu s úvazkem už máte, stojí za to se na změny u svého dodavatele podívat. Někteří totiž upravují podmínky i pro své stávající zákazníky,“ zdůraznil.

Záruka úspory i pro topnou sezónu
Výhodou smlouvy může pro některé odběratele být fakt, že jim zaručí nižší ceny i pro příští topnou sezónu. Pokud například u RWE podepíšete dvouletou smlouvu, garantuje tato společnost zachování cen a ještě další zlevnění od příštího roku.

Ještě před hromadným snižováním cen přišla s levnější nabídkou plynu společnost SPP CZ, a to 1. dubna 2013. Centropol Energy také srazil ceny zemního plynu od 1. dubna podle typu tarifu až o 6 % a další snížení oznámil s platností od 3. května.

Začátkem dubna oznámil největší tuzemský dodavatel zemního plynu RWE snížení cen plynu o více než 10 % s platností od 3. května. Ušetřit mohou jak noví, tak stávající zákazníci.

Kromě výrazného zlevnění přichází RWE také s několika novinkami. Jednou z nich je speciální prémie, která podle výše odběru může dosáhnout až 3000 Kč. Ta platí pro všechny zákazníky, kteří řádně platí svoje účty za zemní plyn.

Další zvýhodnění získají ti, kteří se rozhodnou uzavřít s RWE smlouvu na příští dva roky. Vyplacení okamžitého bonusu až ve výši 3500 Kč je spojeno s produktem RWE plyn Optimal, který v průběhu příštích dvou let garantuje jistotu dvojího snížení cen. Podle dřívějšího vyjádření člena představenstva Tomáše Varcopa by majitelé rodinných domů topící plynem mohli letos ušetřit více než 5500 korun.

Už od 1. května snížil ceny další tradiční dodavatel zemního plynu, společnost E.ON. Zákazníci mohou dosáhnout úsporu až 20 %, v závislosti na pásmu spotřeby a distribučním území.

Dalším, kdo zareagoval na kroky konkurence, byl největší alternativní dodavatel plynu na českém trhu – ČEZ Prodej, který podle vedení firmy zlevní plyn také s platností od 3. května tak, aby „zůstal levnější než RWE“. Chce dodržet garanci nižší ceny proti základní nabídce dominantního dodavatele.

Pražská plynárenská nabídla od května slevu na plyn 11 % zákazníkům z kategorie domácností a maloodběratelů z řad podnikatelů při uzavření smlouvy na tři roky. Zlevnění zemního plynu postupně oznámily i další společnosti. Od 1. června sníží ceny plynu až o 9 % například společnost Bohemia Energy u produktové řady Garance v těch regionech, kde je dominantním dodavatelem plynu RWE.

Dalšími alternativci, kteří snižují ceny od 1. června, jsou společnosti Bicorn a X-Energie. Bicorn snižuje ceny zemního plynu u produktů Standard a Bezpečí pro nové i stávající zákazníky. Společnost X-Energie zlevní plyn až o 9 %.

Hledat nejvýhodnější nabídku se vyplatí 
Dodavatelů plynu působí na tuzemském trhu desítky. Jelikož ceny nyní snižují prakticky všichni, podle odborníků je vhodná doba k poohlédnutí se, zda se nevyplatí dodavatele plynu změnit. 
 
Výhodou cenových srovnávačů, jako jsou například Sfinance.cz, je, že nabízejí během několika kliků možnost srovnání všech (nebo téměř všech) nabídek na trhu. A to včetně různých aktuálních akcí a dárků.
 
Změnu vyřeší nový dodavatel
Kolik byste za plyn platili po změně dodavatele, si můžete rychle ověřit i v případě, že nemáte zrovna po ruce fakturu se svojí přesnou roční spotřebou plynu. A mnohdy ani není třeba měnit dodavatele, stačí si jen vybrat vhodnější tarif u toho nynějšího.

Změna firmy dodávající zemní plyn je víceméně formální záležitostí. Nejtěžší na celém procesu je výběr nového dodavatele. Když už jste si jej vybrali, dalším krokem je kontaktovat novou firmu, ať už telefonicky, přes internet anebo zajít na pobočku. Většinu administrativy za vás již rádi sami vyřídí. Anebo můžete využít nabídku některých on-line srovnávačů, které vám s veškerou administrativou pomohou. Zákazníkovi pak prakticky stačí jen změnit číslo účtu u trvalého příkazu.

zdroj: novinky.cz

no comments

Na 20 tisíc korun vás může přijít kontrola, která vás nenajde při nemoci doma

Posted by admin 03/05/2013 at 08:27

Už druhý rok platí přísnější pravidla pro zaměstnance v pracovní neschopnosti. Dodržování léčebného režimu může zkontrolovat jak zaměstnanec správy sociálního zabezpečení, tak zaměstnavatel. Pokud vás kontrola nenajde doma, můžete přijít nejen o nemocenskou, ale i o práci, případně dostanete pokutu až 20 tisíc korun.

V loňském roce provedli zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení více než 151 tisíc kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných, to představovalo zhruba 415 kontrol denně. Téměř tři tisícovky lidí režim porušily. Provinilci se tak dočkali zkráceného nemocenského i jeho odebrání.

Během prvního čtvrtletí letošního roku na nedodržování léčebného režimu už doplatilo 537 nemocných, kterým bylo nemocenské zkráceno, nebo o ně dokonce přišli. Zaměstnanci správ sociálního zabezpečení během 90 dní uskutečnili téměř 35 tisíc kontrol.

Kontrola může přijít kdykoliv
Rozhodně se nespoléhejte na to, že k vám kontrola přijde jen v pracovní době. Žádnou výjimkou nejsou případy, kdy pověření pracovníci navštěvují nemocné brzy ráno, pozdě večer, ale i během víkendu. Pokud už u vás za dveřmi zazvoní, je vaší povinností jim kontrolu dodržování léčebného režimu umožnit.

Nespoléhejte se ani na to, že když u vás už během nemoci kontrola proběhla, nemůže být provedena zase. "V zimě jsem dostala těžkou chřipku, s vysokou horečkou jsem ležela v posteli. Asi po pěti dnech ke mně domů přišla kontrola a za několik dní znova, i když jim muselo být naprosto zřejmé, že mi je hodně zle," svěřila se pětačtyřicetiletá Jana K. z Prahy.

Navštívit vás mohou nejen zaměstnanci správy sociálního zabezpečení, přijít může i kdokoliv od vás z práce, jehož k vám nadřízený na kontrolu pošle. To se ale týká jen prvních 21 dní pracovní neschopnosti, po které vám zaměstnavatel platí náhradu mzdy.

Kontrolu k vám může poslat váš lékař, ale i zaměstnavatel, pokud bude mít podezření, že léčebný režim nedodržujete. Dá-li správě sociálního zabezpečení podnět ke kontrole váš zaměstnavatel, pověřený pracovník k vám musí přijít do sedmi dnů. Pochopitelně se kontrolují i namátkou vybraní nemocní.

Až se u vás pověřený kontrolor objeví, předložte mu 2. díl tiskopisu "Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti - Průkaz práce neschopného pojištěnce" a občanský průkaz. Do neschopenky vám kontrolor poznamená datum a hodinu své návštěvy.

Vycházky maximálně šest hodin denně
V zájmu každého práceneschopného zaměstnance je nahlásit lékaři adresu, na které bude během nemoci pobývat. Tu můžete kdykoliv změnit, ovšem opět ji nesmíte zapomenout nahlásit svému ošetřujícímu lékaři. Není podmínkou, abyste nemoc strávili v místě svého trvalého pobytu. Jestliže žijete sami a potřebujete, aby se o vás během nemoci někdo staral, můžete "marodit" i jinde - třeba u rodičů.

Dovoluje-li to váš zdravotní stav, může vám lékař povolit vycházky. Jejich rozsah je maximálně šest hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Lékař vám přesně vymezí konkrétní časový úsek, nebo časové úseky vycházek.

Co vás čeká při porušení léčebného režimu
Pokud vás kontrolor nezastihne na místě, které jste ošetřujícímu lékaři uvedli jako místo svého pobytu, nechá vám ve schránce oznámení o návštěvě včetně instrukcí, jak máte dále postupovat. Je rozhodně ve vašem zájmu začít situaci neprodleně řešit.

Co nejdříve navštivte svého lékaře a vysvětlete mu důvod, proč u vás kontrola nemohla být provedena. S vysvětlením se musíte dostavit i na příslušnou správu sociálního zabezpečení.

Postihy za porušení léčebného režimu jsou hodně citelné. Můžete přijít o celé  nemocenské, případně o jeho část, a to na dobu nejdéle sto kalendářních dnů ode dne porušení režimu, nejdéle však do skončení dočasné pracovní neschopnosti. Pokud jste již nemocenské dostali, jsou vyplacené částky považovány za přeplatek, který jste povinni plátci dávky vrátit.

Také vám může příslušná správa sociálního zabezpečení při porušení léčebného režimu v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti uložit pokutu až do výše 20 tisíc korun. Zároveň má zaměstnavatel právo vám náhradu mzdy se zřetelem na závažnost porušení snížit, neposkytnout, nebo vám může dát výpověď.

zdroj: novinky.cz

no comments

Jak snadno přijít o peníze

Posted by admin 02/05/2013 at 06:32

Prostřednictvím rafinovaných fíglů podvodníků můžete velmi lehce přijít o peníze. Stačí vám k tomu důvěřivost a nekritický postoj k podezřele výhodným nabídkám. Podvodníci číhají v nejrůznějších oblastech. Existují však některé odvětví, kde je pravděpodobnost výskytu nepoctivců, kteří si brousí zuby na vaši peněženku, větší.

1. Pozor na předváděcí akce
O několik desítek tisíc můžete být lehčí prostřednictvím rafinovaných fíglů, které s oblibou využívají pořadatelé různých předváděcích akcí s obědem zdarma, výletů za historií nebo kulinářských zážitků. „Dobře si rozmyslete, zda vám stojí účast na podobné akci zato a chcete kupovat standardní zboží za velice nadstandardní ceny. Například sadu hrnců, kterou pořídíte v běžném obchodě za 4 tisíce, si z předváděcí akce odnesete za 20 tisíc korun. A ještě s dobrým pocitem, že jste ušetřili, protože vám nabídli padesáti procentní slevu,“ upozorňuje Pavel Kočalka, jednatel společnosti KLV Consulting.
 
Nenechte si proto namluvit, že taková koupě je výhodná. I když přijmete pozvání na oběd zdarma, k ničemu vás to nezavazuje. „Dávejte si pozor i na podepisování kupní smlouvy. Můžete se dostat do situace, kdy se nevědomky vzdáte práva na vrácení peněz ve lhůtě 14 dnů od jeho zakoupení,“ říká Pavel Kočalka.
 
Na pořadatele předváděcích akcí, které jsou zaměřené především na seniory, si posvítila i Česká obchodní inspekce. Inspektoři za loňský rok navštívili 241 akcí a porušení povinností prokázali u téměř 70 % kontrolovaných. Mezi nejčastější prohřešky patřily nekalé obchodní praktiky a neposkytování řádných informací o podmínkách reklamačního řízení.
 
2. Pochybné inzeráty na práci z domova
Řada zaměstnavatelů v současné době umožňuje práci z domova jako vítaný firemní benefit. „Na druhou stranu se na internetu objevují pochybné nabídky, které míří především na maminky na mateřské dovolené, osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané. Dejte si pozor zejména na inzeráty, které slibují nepřiměřené vysoké finanční odměny v řádech desítek tisíc korun za jednoduchou administrativní práci. Pravděpodobně se nebude jednat o seriózní firmu, varuje Pavel Kočalka. 
 
Navíc zde existuje reálné riziko, že vás zaměstnavatel vyzve k zaplacení registračního poplatku a poté bude vyžadovat úhradu dalších a dalších manipulačních a jiných poplatků za zaslání podrobnějších informací o práci nebo pracovních podmínkách.
 
„Nechcete přece zaměstnavateli platit za to, že u něj můžete pracovat. Solidní nabídka na práci z domova by měla obsahovat konkrétní popis práce, její rozsah, dobu výkonu i konkrétní finanční odměnu. Seriózní firma v inzerátu uvádí svoji adresu, nikoli poštovní schránku. Problém by neměla představovat ani osobní schůzka v kanceláři firmy. Pokud uvidíte jeden stůl a prázdné šanony, raději nabídku odmítněte,“ doporučuje Ondřej Hlaváček, specialista na problematiku lidských zdrojů ze společnosti Neumann & Partners.
 
3. Rychlé zbohatnutí přes telefon
Na triky nepoctivých obchodníků s cennými papíry naletí každoročně tisíce obyčejných Čechů. Nechají si vnutit nabídku na rychlé zbohatnutí, poté přijdou o celoživotní úspory. „Na začátku šílených finančních kotrmelců často bývá nevinný telefonát s otázkou: Chcete zbohatnout rychle a bez velkého rizika? My vám ukážeme jak. Zhruba toto vám bude slibovat vychytralý obchodník, který se snaží noblesním a seriózním hlasem zakrýt praktiky vlezlého podomního prodejce.
 
„Obchodníka s cennými papíry si proto nejdříve dobře prověřte a zkontrolujte jeho licenci, kterou mu udělila Česká národní banka. Dobře si rovněž rozmyslete, zda je zhodnocení peněz na kapitálovém trhu tím pravým způsobem zrovna pro vás. Buďte soudní a nenechte se nalákat k investování na kapitálovém trhu, pokud nejste v této oblasti kovanými odborníky,“ dodává Pavel Kočálka.
 
zdroj: finexpert.e15.cz

no comments

Za jaké situace Vám pojišťovna uhradí škody v domácnosti?

Posted by admin 30/04/2013 at 10:58

Každý rok vznikají jen v důsledku povodní škody v řádech miliard korun. Domácnostem však podle odborníků hrozí nečekané náklady například i kvůli požárům nebo majetkové kriminalitě. Přinášíme vám vybrané situace, které pojištění domácnosti pokrývá.

Pojištění domácnosti patří mezi základní občanská pojištění. Na rozdíl od pojištění nemovitosti kryje pojištění domácnosti především vybavení a předměty uvnitř obydlí. V České republice nicméně panuje u tohoto typu pojištění velká míra nepojištěnosti. Nepojištěna je v Česku každá druhá domácnost. Přitom například objasněnost krádeží v domácnostech, a tedy i možnost vymáhat nápravu přímo po pachateli, dosahovala loni jen asi 16 %, u loupeží dokonce necelých 10 %. Pokud má ale klient uzavřené pojištění domácnosti, pojišťovny by měly plnit i v případech, kdy pachatel není znám.

Vytopit vás může soused
V bezpečí před živly není domácnost ani v případě, že se dům či byt nenachází v žádné rizikové zóně a je dobře chráněn proti bleskům a přírodním požárům. Vytopení totiž nemusí být důsledkem záplavy z vodního toku či nádrže. Majetek domácnosti může poškodit stejně tak voda z prasklého vodovodního potrubí u souseda. Pojištění domácnosti slouží v případech takových škod k rychlému získání finančních prostředků, které jsou potřeba k tomu, aby se domácnost dala do původního stavu.
 
Oheň v domácnosti
Požáry jsou proto zahrnovány v pojištění domácnosti jako jedno ze základních pojistných nebezpečí. Konkrétní příčinou požáru bývá ponechání hořlavých materiálů v blízkosti zapnutého sporáku. Dalším příkladem může být zapálená svíčka nevhodně umístěná například k záclonám či závěsům. Oheň mohou způsobit i odložené nedopalky cigaret, které nebyly předtím řádně uhašeny. Podle odborníků jsou bohužel jedním z častých zdrojů ohně i děti, kterým se dostaly do rukou zápalky nebo zapalovač. Na druhou stranu nemusí pojištění domácnosti krýt oheň vzniklý zkratem elektrického spotřebiče či přepětím v síti.
 
Loupeže a krádeže
Dnešní domácnost se nemusí potýkat pouze se škodami způsobenými živly a nehodami. Pojištění domácnosti myslí i na újmy způsobené zloději nebo lupiči. Pokud pachatel překonal překážku, například zámek dveří, aby se zmocnil cizího majetku, pojišťovna svému klientovi plnění vyplatí. V takovém případě navíc není ani nezbytně nutné, aby pachatele našla policie. Je pouze potřeba, aby byla loupež či krádež ohlášena a policie ji jako takovou začala šetřit. Jakmile bude znám výsledek šetření, pojišťovna může plnění vyplatit. Poté je možné bez průtahů nahradit věci, jež byly ukradeny.
 
zdroj: finexpert.e15.cz

no comments